risico
Ondernemen

Lefèvre: ‘Risicobeheer is geen kost, maar een investering’

26.04.2023
door Fokus Online
risico

Gaëtan Lefèvre, Group Risk, Insurance & Ethics Manager John Cockerill Group en president Belrim

Als bedrijven hun risico’s vandaag willen beheren, moeten ze vooral attent en beducht zijn op de toegenomen kwetsbaarheid. Zonder risicomanagement is er immers geen toekomst. Daarom ben je maar beter voorbereid op het ergste. 

Corona was een heuse wake-upcall. Niemand was voorbereid, iedereen was verrast. En toch stond het gevaar van een pandemie in de top van de bedreigingen van het World Economic Forum (WEF). Voor ondernemingen was een van de belangrijkste ontdekkingen de kwetsbaarheid van de supplychain. We hadden geen oplossingen voorhanden en moesten allemaal improviseren. Als de voorbije jaren ons iets geleerd hebben, dan is het wel het vinden van out of the box oplossingen. Daarom moet je als risicomanager je uiterste best doen om zo goed mogelijk geïnformeerd te blijven en tegelijk beseffen dat je nooit genoeg weet. Ik hanteer daarom de leuze ‘Hope for the best, prepare for the worst’. 

De wereld is nu eenmaal onvoorspelbaar en de risico’s zijn enkel toegenomen. De dag dat corona naar de achtergrond verdween, was de dag dat de oorlog in Oekraïne begon.

Maar al voor de invasie in Oekraïne was business interruption een actueel onderwerp en voorwerp van debat in de sector. Dat is nu nog meer het geval, gezien de impact van sancties en de verstoring van de supplychain, met gevolgen voor bepaalde activiteiten. Welke impact heeft dat op ondernemingen? Hoe valt dat te managen? Dat is de rol van de risicomanager. Schematisch bestaat het werk van de risicomanager ten eerste uit het identificeren van de risico’s en, bij uitbreiding, de financiële resultaten. Vervolgens uit het evalueren van de kosten van de risico’s. Ten derde uit het organiseren van de aanpak en ten slotte uit het zorgen voor de overdracht van het restrisico naar de verzekeraars. 

Het is de taak van de riskmanager om het risico te objectiveren.

Helaas hebben verzekeraars ook te maken met een onzekere omgeving. Verzekeraars en makelaars kunnen riskmanagers bijgevolg weinig houvast bieden. De Belgische vereniging voor Risk Management (Belrim) staat haar leden dan ook met raad en daad bij, met onder meer maandelijkse events over topics zoals cyber insurance, strategic risk management, risk reporting en whistleblowing. Door het delen van ervaringen en knowhow kunnen wij bijdragen tot het versterken van de positie van de risicomanager binnen de bedrijfsstructuur.

Risico’s zijn echter ook opportuniteiten om onze ervaringen en ideeën te delen, waardoor we met zijn allen terug sterker kunnen staan. Het is dan ook de taak van de riskmanager om het risico te objectiveren. Te midden van deze onzekerheid is het belangrijk dat je uiteindelijk wel tot een normale business kunt komen. Zo wordt risicomanagement geïntegreerd in de reguliere bedrijfsvoering en managementactiviteiten. Risicomanagement moet in de eerste plaats gericht zijn op continuïteit.  Als riskmanagers moeten wij de methodologie en de middelen aanbrengen om het hoofd te bieden aan risico’s. Ondernemingen die risicomanagement louter als een kost zien, vergissen zich schromelijk. Zonder risicomanagement is er immers geen toekomst. Risicobeheer is bijgevolg een investering in de toekomst. 

Vorig artikel
Volgend artikel