data
Legal

Het belang van big data

06.07.2022
door Daan Vanslembroeck

Data zijn voor de verdere digitalisering van onze wereld van levensbelang. Big data worden zelfs het nieuwe goud genoemd en zorgen ervoor dat we ziektes vroegtijdig kunnen opsporen, mobiliteitsproblemen kunnen aanpakken en risico’s vroegtijdig in kaart worden gebracht waardoor organisaties kosten kunnen drukken.

dataBart Teetaert
Data & analytics consultant & lead data culture catalyst bij delaware

Hoe kunnen data de organisatie helpen op vlak van kostenbesparing?

Door continu betrouwbare data te verzamelen, structureren en analyseren, kan men risico’s vroegtijdig en op een goedkopere manier identificeren en oplossen. Ook het verzamelen en structureren van data die op het eerste zicht niet bruikbaar zijn, kan kostenbesparend zijn. Stel dat je elke dag gedurende vijf jaar een krant spaart en plots wil je info uit een artikel uit die stapel. Dan is de winst van het op voorhand structureren, zoekbaar maken en classificeren veel kostenefficiënter dan alles manueel te doorbladeren. Automatisatie zorgt ervoor dat men tijd vrij maakt voor het interpreteren van de data. Dit maakt de risicoanalyse niet enkel sneller en juister, maar ook aangenamer.”

In welke mate zorgen data voor efficiëntere risico-assessments?

“Algoritmes zijn in staat om door grote hoeveelheden data van verschillende bronnen te ploegen en zo een gedetailleerder beeld te vormen dan ooit mogelijk was. Het stelt ons in staat om te zien wat we voorheen niet konden zien. Hierdoor bespaart men niet alleen veel tijd, maar het zorgt ook voor een accuratere, geïntegreerdere en transparantere uitkomst die het mogelijk maakt om snel een betrouwbare en onderbouwde beslissing te nemen en te verdedigen. Data verzamelen en structureren zijn slechts een klein deel van het verhaal. Het kunnen interpreteren en begrijpen ervan zijn primordiaal om er waarde uit te halen. Daarom is een goede datacultuur minstens even belangrijk als de data zelf.” 

Hoe kunnen data helpen om nieuwe onvoorziene risico’s te identificeren?

De huidige technologie is op een punt gekomen waar geavanceerde predictive analyse volledig op punt staat en bruikbaar is. Door middel van onder andere AI-technologie kan men patronen ontdekken en zo ook risico’s voorspellen. Ook hier is het een groot voordeel dat data legio zijn en uit verschillende bronnen komen, waardoor men met zéér veel factoren rekening kan houden om een voorspelling te doen. Zo kan men problemen oplossen voor ze zich zelfs stellen. Voorkomen in plaats van genezen dus. Een sterke datacultuur zorgt ervoor dat er een synergie is tussen het bandwerk die de technologie verricht en het onderbouwd interpreteren van de resultaten.”

technologieMihailo Backovic
Project Manager – Data Scientist B12 Consulting

Hoe kunnen data de organisatie helpen op vlak van kostenbesparing?

“Organisaties kunnen data inzetten om de operationele efficiëntie te optimaliseren en de procedurekosten te verlagen. Zo kan een bedrijf met een groot wagenpark gebruikmaken van de onderhoudshistorie, ‘voertuigtelematica’ en overige data om preventief hun voertuigen te onderhouden. Dat kan leiden tot aanzienlijke besparingen door een verhoogde bedrijfstijd van de vloot. Fabrikanten kunnen sensordata van productielijnen gebruiken om productiefouten vroegtijdig op te sporen, waardoor men de opbrengst van hoogwaardige producten verhoogt en de hoeveelheid schroot vermindert. In veel organisaties kan AI, aangedreven door data, helpen met het automatiseren van repetitieve procedures en taken.”

In welke mate zorgen data voor efficiëntere risico-assessments?

“Data-centrische risicobeoordeling is complementair, en in sommige opzichten zelfs superieur aan op opinies gebaseerde risicobeoordeling. Het kan een objectiever en gekwantificeerd beeld van het risico bieden. Op technische gebieden, waar fysieke processen een significante bijdrage leveren aan risico, hebben data-centrische benaderingen bepaalde strategieën al aanzienlijk verbeterd. Maar ook in meer mensgerichte gebieden kan datagedreven risicobeoordeling helpen. Ik ben echter van mening dat je beter vermijdt om te veel nadruk te leggen op data gedurende risicobeoordeling in het bank- en verzekeringswezen, omdat dit kan leiden tot ethische problemen. Mensen zijn immers meer dan een datapunt.”

Hoe kunnen data helpen om nieuwe onvoorziene risico’s te identificeren?

“Zonder data is het onmogelijk geworden om een antwoord te geven op de vraag ‘wat zijn de risicofactoren?’. Data vormen namelijk de brug tussen een hypothese en een bevestiging dat iets daadwerkelijk invloed heeft op de mate van het risico. Datagedreven methodes kan men gebruiken om nieuwe, verborgen risicofactoren bloot te leggen. Soms kunnen data ook mee onthullen dat wat werd beschouwd als een risicofactor, in feite een proxy is voor andere meer relevante risico’s. Dit is vaak relevant in gevallen waarin het aantal potentiële risicofactoren groot of onbekend is. Zo zijn klinische onderzoeken vaak afhankelijk van data om risicofactoren te bepalen voor het ontwikkelen van een geneesmiddel.”

dataFeiko Kloosterman
Sales Manager FRISS Benelux & Nordics

Hoe kunnen data de organisatie helpen op vlak van kostenbesparing?

“Met data kan men een betere inschatting maken van het aangeboden risico. Daarmee kan een veel gezondere en daarmee rendabele portefeuille worden opgebouwd. Door interne en externe databronnen op de juiste wijze en op de juiste plek in het proces te koppelen, kunnen klantprocessen en interne processen enorm worden versneld. Dat levert niet alleen veel tijdsbesparing – en dus ook kostenbesparing – op, maar ook een hogere klanttevredenheid en een betere retentie-ratio. Een betere retentie-ratio betekent dat je als bedrijf minder kosten hoeft te maken om nieuwe klanten te werven. Een technologiepartner die databronnen succesvol kan integreren en interpreteren is hierbij onmisbaar.”

In welke mate zorgen data voor efficiëntere risico-assessments?

“Bedrijven beschikken vaak over veel data over hun klanten. Op basis daarvan kunnen AI-modellen worden gebouwd waarmee toekomstig gedrag kan worden voorspeld. Deze modellen, aangevuld met data uit externe databronnen, zorgen voor een nog betere analyse waarmee efficiënt een risico kan worden ingeschat, een juiste risicoselectie kan worden gemaakt, een adequate prijs kan worden aangeboden en de fraudepreventie wordt verhoogd. Om de digitale transformatie veilig te laten verlopen, is het cruciaal dat er gebruik wordt gemaakt van oplossingen die de processen beschermen. Een veilige digitale transformatie is noodzakelijk om klanten een betere ervaring te bieden en tegelijkertijd grip te houden op de processen.”

Hoe kunnen data helpen om nieuwe onvoorziene risico’s te identificeren?

“Data kunnen worden ingezet om drie essentiële vragen te beantwoorden bij het aangaan van de klantrelatie: ’Met wie doe ik zaken?’, ‘Mag ik daar op basis van wet- en regelgeving zaken mee doen?’ en ten slotte ‘Wil ik met die klant zaken doen?’. Om deze vragen beantwoord te krijgen, is het belangrijk om klanten zorgvuldig te identificeren en te screenen. Op basis van inzichten in data kan worden gecontroleerd of alle transacties legitiem zijn. Daarnaast vinden er regelmatig wijzigingen plaats door recente gebeurtenissen in de politiek of de economie. Door de huidige omstandigheden in Oekraïne worden bijvoorbeeld zeer regelmatig de internationale sanctielijsten geüpdatet.”

Vorig artikel
Volgend artikel