facility management
MVO

Facility Management als wapen in de war for talent

Het beroep van facility manager evolueert steeds meer naar dat van experience manager. Het kan bijdragen aan het creëren van een aangename werkomgeving en bedrijven helpen tal van doelstellingen te realiseren, zoals het aantrekken van nieuw talent en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

“Facility management viel vroeger vaak onder de finance departement. Tegenwoordig valt de verantwoordelijkheid steeds meer onder HR”, vertelt Bart Mariman, Chief Commercial Officer bij facility-bedrijf ISS. Deze trend is volgens hem symbolisch voor de veranderende rol van facility management.

“Traditioneel werd facility management gezien als instrument om de infrastructuur in stand te houden en stond het beheersbaar houden van de kosten per vierkante meter centraal. Tegenwoordig gaat de toegevoegde waarde veel verder en wordt het steeds meer ingezet in de vorm van experience management.”

Places make people

Juist voor de coronacrisis had ISS, inspelende op deze trend, een nieuwe strategie uitgerold onder naam People make places, places make people. Mensen zorgen ervoor dat een werkplek een plaats is waar je wil vertoeven. Maar net zo belangrijk: de werkplaats zorgt ervoor dat medewerkers zich goed voelen. “De werkplaats moet energie gegeven aan de mensen die er werken, een wow gevoel creëren”, vat Mariman samen.

Om dit doel te bereiken kunnen technologie en Internet of Things een belangrijke rol spelen. Slimme werkplaatsen kunnen het comfort van medewerkers verder helpen verhogen. Denk daarbij aan het online reserveren van werkplaatsen en meeting rooms en het bestellen van maaltijden.

Internet of things

Door activity based facility management mogelijk te maken, kan technologie ook het werkproces optimaliseren. Zo kan men de meeting room uitrusten met aanwezigheidssensoren en kan men tot schoonmaak overgaan als het echt nodig is. Zodoende hoef je niet elke dag schoon te maken.

Het moet echter niet gezien worden als middel om geld te besparen, vervolgt Mariman. Tijd dat men uitspaart, kan men besteden aan andere activiteiten die bijdragen tot het creëren van een optimale werkomgeving. “Denk bijvoorbeeld aan het bijvullen van de printers, het bezorgen van maaltijden en het serveren van koffie.”

ISS ziet dat facility managers steeds meer ingezet worden als hospitality werknemers waardoor ook het profiel veranderd. Deze ontwikkeling werd tijdens corona bevestigd. Op vraag van de markt worden schoonmakers steeds meer overdag ingeschakeld in plaats van ’s ochtends tussen 06h00 en 09h00. “Als onze mensen er overdag zijn, geeft dat meer sfeer op kantoor dat door het thuiswerk een stuk leger is dan normaal”, becommentarieert Mariman.

De werkplaats moet energie gegeven aan de mensen die er werken, een wow gevoel creëren.

C-Level doelstellingen

Een inspirerende werkomgeving is niet alleen goed voor de productiviteit, het kan ook bijdrage aan succes in de war of talent. “Ik heb eens met een verzekeraar gesproken. Die vertelde dat het bedrijf sinds de verhuizing naar een nieuw gebouw makkelijker aan nieuw personeel komt. De werkomgeving is enorm belangrijk bij de keuze van een baan.”

Een prettige werkplaats kan breed opgevat worden. De generatie-x, die binnenkort op de arbeidsmarkt instroomt, kijkt bijvoorbeeld kritisch naar maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Een bedrijf dat bij het facility management aandacht besteed aan duurzaamheid is daardoor in het voordeel in de war for talent. Ook helpt het bij het realiseren van de MVO-doelstellingen.

Duurzaamheid

In plaats van te zorgen dat er water beschikbaar is, moet de moderne facility manager zoeken naar manieren om het water- en energieverbruik te reduceren. Ook andere maatschappelijke trends, zoals de toegenomen aandacht voor circulaire economie en lokaal geproduceerd eten, krijgen hun vertaalslag naar facility management.

Zo maakt ISS, de derde cateraar van ons land, bij haar productkeuze steeds meer gebruik van korte keten producten. Dit is onderdeel van een bredere revolutie die zich in de catering aandient en waarbij er volgens Mariman afgestapt zal worden van bedrijfskantines die op vaste uren open zijn. “Bedrijfskantines kunnen ook bijdragen aan een optimale werkomgeving door bijvoorbeeld te dienen als overlegruimte gedurende de dag.”

Invloed corona

Na de uitbraak van corona en talloze beperkende maatregelen kregen facility bedrijven flinke klappen te verwerken. Het sluiten van kantoren en het overstappen naar thuiswerken, zorgde voor een sterke terugval in schoonmaakwerk, catering of andere facility activiteiten.

Toch heeft de pandemie op de lange termijn een positief effect op de rol van facility manager en bestaande trends juist versterkt, meent Mariman. “Corona heeft het belang van experience management vergroot. Bedrijven stellen alles in staat om de thuiswerkers terug naar het kantoor te krijgen. Een prettige werkomgeving is daardoor nog belangrijker geworden”, besluit hij.

16.10.2021
door Fokus Online

In samenwerking met

ISS is toonaangevend in facility services en werkplekervaring. Wij bieden bedrijven en instellingen een breed gamma van diensten in facility management, food, cleaning, onthaal, technische en logistieke ondersteuning. Samen met onze klanten zorgen wij voor werkomgevingen met een hogere productiviteit, samenwerking en engagement.
People make places – Places make people.

Ontdek meer

Vorig artikel
Volgend artikel