CEO
Ondernemen

Debruyne: “Wat komt er anno 2022 op een CEO af?”

12.10.2022
door Fokus Online

De coronacrisis was voor elke organisatie een uitdaging, maar het is duidelijk dat aan die uitdagende periode nog geen einde is gekomen. Inflatie, geopolitieke conflicten, onzekerheden in de toeleveringsketen, vacatures die niet ingevuld geraken… 

Alsof er niet voldoende externe problemen zijn om aan te pakken, verwachten klanten en medewerkers ook nog eens dat een bedrijf niet enkel de zakelijke kant op orde heeft, maar ook een duidelijke maatschappelijke bijdrage levert. En wanneer we vooruit proberen kijken, is het uitzicht troebel. Aan langetermijnvoorspellingen waagt niemand zich. Het enige wat we met zekerheid weten, is dat we het niet weten. Maar is dat net niet de rol van een leider en CEO? Het is duidelijk dat leidinggeven anno 2022 geen makkelijke klus is. Wat is er nodig om aan al de paradoxen van de huidige complexe realiteit het hoofd te bieden?

Organisaties kunnen pas groeien als de mensen die er deel van uitmaken dat ook doen.

- Marion Debruyne, decaan Vlerick Business School

Bij Vlerick Business School noemen we het connecterend leiderschap. Want de CEO van vandaag, die slaagt erin om purpose, mensen en resultaten te connecteren tot één geheel, waarbij die niet vechten om aandacht, maar elkaar kunnen versterken. Het is dus zaak om visie, strategie en cultuur op één lijn te brengen. De realiteit vandaag vereist immers oog voor detail in executie, maar ook voor het helikopterbeeld. Die realiteit vereist innovatie en duurzaamheid, maar ook financiële waardecreatie. Én die vereist aandacht voor technologie en digitalisatie, maar ook voor de menselijke kant. Alsof het geen voldoende grote klus is om dat vandaag voor elkaar te krijgen, is het tegelijk continu nodig om al vooruit te kijken. Naar hoe de wereld er morgen uitziet, en hoe de puzzelstukjes dan in elkaar moeten vallen. Ook het verbinden van vandaag en morgen en de continue evolutie die nodig is in organisaties om dat te realiseren maken deel uit van connecterend leiderschap. Wetende dat niemand, ook geen CEO, een glazen bol heeft en er tussen vandaag en morgen wellicht geen rechtlijnig geplaveid pad ligt. 

Een CEO heeft ook een portie egocentrisme nodig. Net zoals je in het vliegtuig bij de veiligheidsinstructies op het hart wordt gedrukt eerst je eigen zuurstofmasker aan te doen voor je anderen probeert te helpen, moet een leider evenveel aan zichzelf werken als aan de organisatie.  Ook op individueel niveau is het zaak om purpose, mens en resultaat samen te brengen. In elke CEO schuilt een atleet die prijzen wil pakken en persoonlijke grenzen wil verleggen. Maar ook een missionaris die een impact wil nalaten en een verschil gemaakt wil hebben. En laten we het maar toegeven, elke CEO is ook maar een mens, met heel kleinmenselijke onzekerheden, verlangens en gevoelens. Zelfinzicht in elk van die facetten is de basis om te blijven groeien als leider. Want organisaties kunnen pas groeien als de mensen die er deel van uitmaken dat ook doen. En dat geldt ook voor de CEO!

Vorig artikel
Volgend artikel