AFS
AFS Vlaanderen

Beter de vruchten plukken van diversiteit

28.08.2019
door Frederic Petitjean

De wereld is een dorp geworden en het dorp is een wereld. Op de werkvloer van organisaties, bedrijven en instellingen lopen dus almaar meer mensen rond met sterk verschillende achtergronden. AFS − die van de uitwisselingsprogramma’s, inderdaad − heeft een pakket trainingen uitgewerkt die kan helpen om daarmee om te gaan.

Trainingen

Verschillende geloofsovertuigingen, etniciteit, levensvisies en afkomst… Hoe kun je die mix van mensen uit alle mogelijke windstreken zo goed mogelijk laten samenwerken en samen aan hetzelfde zeel laten trekken? Vooral door een beter begrip van de diversiteit, zo blijkt. Aldus de insteek van de trainingen die AFS geeft aan bedrijven maar ook aan organisaties uit de sociale sector, alsdus Sara Cosemans, qualified trainer voor AFS.

“Dat gaat van diplomaten en expats over CEO’s van multinationals tot verpleegsters en sociale werkers”, zegt Sara. “De cursus wordt voor een groot stuk online gegeven en bestaat uit negen mogelijk basismodules, zaken als ‘religieuze diversiteit’, ‘empathie’ of ‘micro-agressie’. Daarnaast kunnen we nog bijkomende modules geven die ook helemaal op de situatie van het bedrijf of de organisatie zijn toegespitst. Dat kan dan allemaal nog eens aangevuld worden met online en offline ontmoetingsmomenten en discussies.”

Diepgaand gesprek

De eerste stap in dit proces is een diepgaand gesprek met de klant. Sara: “We bevragen zowel directie en medewerkers als klanten. Op basis daarvan bepalen we samen welke modules we geven en wanneer. De eerste vraag daarbij is bijna altijd dezelfde: ‘Wat was de aanleiding om deze training te organiseren?’. Het antwoord daarop is vaak al zeer informatief.”

Betere inzichten

De training geeft organisaties betere inzichten in hoe mensen uit andere landen en culturen denken en handelen. Vaak wordt er namelijk totaal anders omgegaan met begrippen die wij als universeel beschouwen. “Neem bijvoorbeeld iets als ‘plagiaat’”, legt Sara uit. “In Azië of Zuid-Amerika heeft dat een totaal andere betekenis dan wat wij daar onder verstaan. Of de manier waarop rusthuisverzorgsters uit vreemde landen mensen anders wassen dan wij in België gewend zijn. Indien zulke zaken niet uitgesproken worden, kan dat spanningen geven. De tool leert om zo’n situaties te identificeren, inzicht te krijgen in de eigen context en dan de situatie te ‘hertalen’. De eerste stap daarbij is om meer inzicht te geven in hoe wijzelf naar bepaalde zaken kijken. Dat vormt dan een leidraad om met mogelijk conflict om te gaan.”

Diversiteit is goed voor de business.

Brede, strategische aanpak

Uit het bovenstaande blijkt al dat de cursus van AFS een brede, strategische aanpak voorstaat, met veel aandacht voor context. “We leren niet over ‘Chinezen denken zo’ of ‘Indiërs denken zo’”, zegt Sara. “De tool leert wel om in elke situatie de betrokkenen te benaderen om te weten wat hij of zij precies bedoelt. Wat op termijn een stuk waardevoller is.”

Uit alle onderzoeken blijkt dat ondernemingen die divers zijn, beter presteren, creatiever werken en hogere resultaten uit R&D halen dan hun niet-diverse concurrenten. “Diversiteit is goed voor de business”, zegt Sara. “Je leert anders denken, wat de creativiteit ten goede komt. Alleen moet je conflicten kunnen beheersen, omdat die nefast zijn voor de efficiëntie. Bovendien zijn door de globalisering de werkvloeren zo divers en internationaal geworden, dat internationale kennis gewoon noodzakelijk is geworden om te kunnen functioneren.” Bedrijven zijn daar ondertussen trouwens ook van overtuigd.  Dit soort trainingen vormen dan ook absoluut een groeiende markt. “Binnen de internationale organisatie die AFS is, is Vlaanderen trouwens een pionier hierin.”

Kostprijs

Om af te sluiten: wat kost zo’n training eigenlijk? Voor bedrijven speelt kostprijs immers ook een rol. Het blijkt een lastige vraag te zijn. “De hele training is maatwerk”, zegt Sara, “alles gebeurt à la tête du client. Wie kiest voor een Global Competence training met enkel de basismodules zal dus minder moeten betalen dan wie ons een volledig traject laat opstellen. De prijs is dus heel uiteenlopend, maar reken erop dat accounts beginnen vanaf 95 euro per account, webinars vanaf 250 euro en persoonlijke trainingen vanaf 550 per dagdeel. Voor ondernemingen uit de social profit zijn er trouwens speciale tarieven.”

Vorig artikel
Volgend artikel