duurzaamheid
Milieu

Barella: ‘Duurzaamheid is niet langer vrijblijvend’

22.03.2023
door Fokus Online
duurzaamheid

Tanja Barella, director van belfa

Hoe duurzaam en verantwoord ondernemen organisaties écht? Het antwoord op deze vraag is meteen ook het antwoord op de vraag in welke mate organisaties futureproof zijn. 

Toekomstgerichte bedrijven omarmen anno 2023 de drie ESG-factoren: Environmental, Social en  Governance. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn niet langer mooie woorden of promopraatjes om het imago op te smukken. Ze zijn een afspiegeling van een maatschappij waarin deze kernwaarden alsmaar belangrijker worden. En daarbij speelt de facilitymanager in bedrijven en organisaties een bijzonder grote rol. Hij of zij kent het reilen en zeilen van het bedrijf door en door en zit als spilfiguur mee rond de tafel om de lijnen uit te zetten en in de praktijk te realiseren.

Want écht duurzaam en verantwoord ondernemen vergt denkwerk met duidelijke korte- en langetermijndoelstellingen, bij voorkeur afgetoetst aan een standaard. Waar willen we naartoe en hoe gaan we ervoor zorgen dat de drie P’s – People, Planet en Profit – in evenwicht zijn en vooral ook blijven? Denk maar aan de war for talent, die momenteel heviger woedt dan ooit. Hoe maken organisaties het verschil om jong talent aan te trekken, om ervaren medewerkers te houden en hoe gaan ze om met de vele generaties op de werkvloer?  

In tegenstelling tot vroeger zijn niet enkele, maar alle schakels in de keten bezig met duurzaamheid.

Sinds 2023 zijn er tal van nieuwe regelgevingen en deadlines. Duurzaamheid is niet langer vrijblijvend, maar meer en meer een verplichting. Ik denk aan de nieuwe, strengere EPB-eisen, de renovatie-eisen, enzovoort. In onze sector zien we trouwens vaker dat bedrijven die huren van de eigenaar verwachten dat die ook effectief initiatieven neemt op het vlak van duurzaamheid. Zo niet, dan wordt er uitgekeken naar een andere partij.

En laat ik vooral de vierde P niet vergeten, die van Partnerships. In tegenstelling tot vroeger zijn niet enkele, maar alle schakels of leveranciers in de keten momenteel bezig met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook binnen facility management wordt er meer geopteerd voor partners die deze kernwaarden in hun DNA hebben. 

En ook het onderwijs mist de boot niet. Onze young professionals, die vaak reeds doordrongen zijn van de duurzaamheidsgedachte, worden vanuit de opleiding Facility Management aan de Odisee Hogeschool in Gent klaargestoomd voor het werkveld, met oog voor de huidige ontwikkelingen. Momenteel wordt het eerste jaar van het nieuwe curriculum uitgerold, dat steunt op de pijlers duurzaam huisvesten, hospitality en management. Het curriculum is trouwens zélf ook duurzaam. Binnen Odisee werkt men ‘Duurzaam, Inclusief, Werkbaar, in co-creatie’. Leerinhouden kunnen jaar na jaar vlot worden aangepast naargelang de innovaties en trends in het werkveld. En het vakkenaanbod is opgesteld vanuit de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s. Veelbelovend voor de toekomst! 

Vorig artikel
Volgend artikel