nalatenschap
Business

Olivier Marquet: ‘Een nalatenschap dat voortleeft’

20.11.2018
door Fokus-online.be

Over de laatste jaren ontving UNICEF België meerdere schenkingen en vooral legaten en nalatenschap gaande van enkele duizenden euro’s tot een huis in Spanje en een kasteel in België. De trend is stijgend en het concept raakt steeds meer ingeburgerd.

Schenking of legaat?

Wie een deel van zijn nalatenschap aan een goed doel wil geven kan dit doen via een schenking of een legaat. Een schenking betekent dat u een som geld of een voorwerp geeft aan een goed doel. Als u verkiest om het geld of het voorwerp na uw dood over te maken aan een goed doel, spreken we van een legaat en doet u dat via een testament. Een schenking kan per handgift of overschrijving gebeuren. Dan de begunstigde moet hier geen rechten op betalen voor zover de schenker niet binnen de 3 jaar van de gift overlijdt. 

Stijgende trend

We merken de laatste jaren een stijgende trend van nalatenschap naar goede doelen. De toename van de informatie rond de legaten verklaart dit voor een deel. Steeds meer organisaties en verenigingen publiceren informatie over testamenten. Een tweede motief is waarschijnlijk de leeftijd van de erflaters, geboren voor 1940. Een generatie die veel gespaard heeft, genoten heeft van de naoorlogse jaren en zo een mooi nalatenschap opgebouwd heeft. Diezelfde generatie is dikwijls gevoelig voor humanitaire thema’s zoals armoede, kinderwelzijn en honger omdat ze de oorlog meegemaakt hebben. In hun kielzog beslist ook de generatie van hun kinderen, de baby-boomers, om legaten over te maken naar goede doelen. Gedreven door de wens om een impact te hebben op of terug te geven aan de maatschappij.

We merken de laatste jaren een stijgende trend van legaten naar goede doelen

Soliditeit

Soms bespreken de erflaters hun nalatenschap met hun kinderen en beslissen ze samen voor welk goed doel ze willen gaan. Bij de keuze van de organisatie is de doelstelling van de organisatie belangrijk. Maar ook de soliditeit van de organisatie. Ze moet nog bestaan en haar doel even efficiënt ondersteunen op het ogenblik dat het testament uitgevoerd wordt (soms pas na 30 of 40 jaar). Afhankelijk van de regio kan het juridisch statuut van de organisatie ook een impact hebben op de successierechten die de organisatie zal moeten betalen op het legaat.

Motief?

Tot slot nog dit. Het belangrijkste motief dat onze erflaters ons opgeven is dat ze zich goed voelen wanneer ze zeker weten dat hun nalatenschap zal ingezet worden om de kinderen ten dienste te zijn. En hun nagedachtenis leeft voort bij deze geholpen kinderen. Zo krijgen ze een beetje het eeuwige leven…

Vorig artikel
Volgend artikel