circulaire
Business

Nieuwe waarden ontwikkelen in een circulaire economie

22.11.2019
door Fokus Online

Daar waar de term ‘circulaire economie’ te pas en te onpas klinkt, is het voor mij als ondernemer zonneklaar wat de waarden zijn die zich in dit nieuwe economische model zullen ontwikkelen.

Hergebruik je grondstoffen

Het zal vragen om fundamentele veranderingen om van onze lineaire economie naar een circulair model over te gaan. Maar de noodzaak en de kansen zijn nog nooit zo groot en gelijkgestemd geweest. Vier jaar geleden kon ik de stap maken om mij volledig te richten op mijn circulaire ambitie. Met mijn bedrijf New Horizon Urban Mining veranderde ik het perspectief op het produceren van bouwmaterialen. Waarom zou dat alleen maar kunnen van grondstoffen die we aan onze aarde onttrekken? Waarom zou dat niet ook kunnen van grondstoffen die we uit onze bebouwde omgeving halen?

Concurreren met lineaire economie

Bij renovatie, transformatie en het slopen van gebouwen komen er enorme hoeveelheden materiaal vrij. Stoffen die in mijn ogen prima bruikbaar zijn of gemaakt kunnen worden. Het blijkt te werken. We kunnen concurreren met de lineaire vormen van sloop en productie. Zo konden we binnen vier jaar uitgroeien tot marktleider op het gebied van circulaire bouwmaterialen en behoren we tot de 5 procent grootste sloopbedrijven van Nederland.

In 2050 zullen wij circulair zijn.

Sociaal-maatschappelijke waarde

Er zit dus substantiële waarde opgesloten in waar anderen afval zien. Tel daarbij op dat in een circulair model grote hoeveelheden (onnodige) CO2-emissie worden voorkomen. We zien allemaal dat de prijs van CO2-emissie − en daarmee de waarde van CO2-reductie − zal toenemen de komende jaren. En dan is er nog de sociaal-maatschappelijke waarde van een circulair economisch model. Het nieuwe model is immers ook ‘inclusief ’. Dat betekent dat iedereen (!) betrokken is. Op die manier ontstaan er niet alleen nieuwe banen, maar ook totaal nieuwe vakgebieden.

Snelheid van de transitie

Onlangs werd er in opdracht van onze overheid een studie gedaan naar de stand van zaken met betrekking tot de transitie naar een circulaire economie in Nederland. Het aantal initiatieven viel tegen, dat was de conclusie. Ze hebben het mij niet gevraagd, maar ik zie juist een enorme ontwikkeling. Het verschil is dat ik vooral ook kijk naar de exponentiële groei van de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en robotisering. Het zijn juist die ontwikkelingen die een transitie naar een circulair model mogelijk maken en zullen versnellen. De Nederlandse ambitie zal zeker en vast overgaan in de realiteit. In 2050 zullen wij circulair zijn. Niet omdat onze overheid dat wil, maar omdat het naar mijn overtuiging al veel sneller zal concurreren met de vervuilende lineaire economie waarin schaarste de prijs zal bepalen en opdrijven.

Vorig artikel
Volgend artikel