working
Carrière

The New Way of Working is een win-win

12.01.2022
door Fokus Online

De term is misschien misleidend, want ‘The New Way of Working’ (NWOW) is anno 2022 niet echt nieuw meer. Hoewel we al enkele jaren naar een flexibelere manier van werken evolueren, heeft de coronacrisis het topic wel met stip op nummer één op de agenda gezet.

Volgens Eddy Debrulle, Ageas Group HR Director, moet de NWOW ondersteund worden door een weldoordacht en holistisch beleid. Zodat het zowel voor de werkgever als de werknemers een win-winsituatie wordt. “We bewegen immers naar een hybride vorm van werken waarbij de werkomgeving en het privéleven steeds meer met elkaar verweven zijn. Wanneer je hier als werkgever op een authentieke manier op inzet, kan het resulteren in een betere work-lifebalance, grotere medewerkerstevredenheid en sterke bedrijfsresultaten.”

Zoals veel andere bedrijven evolueerde ook Ageas al enkele jaren in de richting van deze NWOW. Toch creëerde de coronacrisis een acceleratie-effect. “Gelukkig hadden we de krijtlijnen reeds vóór de crisis uitgetekend. Wat ons toeliet snel te schakelen”, zegt Debrulle. “Zo hadden we al een policy rond thuiswerk en was ‘the future of working’ in 2019 al een van vier grote ontwikkelingsprojecten binnen ons hr-plan.”

Menselijk, sociaal, technologisch en praktisch

The New Way of Working is een ruim begrip dat verschillende elementen groepeert. Volgens Debrulle gaat de migratie naar nieuwe manieren van werken niet enkel over veranderingen in werkplek of technologie. “Het is een fundamentele verandering met vele implicaties. Menselijk, sociaal, technologisch en praktisch. Toen COVID-19 uitbrak, hebben we onmiddellijk met verschillende departementen – waaronder IT, communicatie en hr – bekeken hoe we principes van de NWOW konden definiëren op een manier die past binnen de bedrijfscultuur en hoe we tegelijkertijd rekening konden houden met de diversiteit van onze werknemers.”

Om de gezondheid van de medewerkers te garanderen, konden bedrijven het afgelopen jaar niet anders dan overschakelen op thuiswerk. Toch is Debrulle overtuigd dat 100 procent telewerk niet optimaal is. “Een hybride structuur waarbij je tegemoet kunt komen aan individuele voorkeuren en werkvereisten beantwoordt beter aan de verwachtingen. Medewerkers moeten zich immers verbonden kunnen voelen met de cultuur en hun collega’s. We nemen onze mission statement ‘Supporter of your life’ dan ook ter harte. Ook naar onze werknemers toe. Connectie blijft daarbij cruciaal.”

De oplossing schuilt waarschijnlijk in een hybride structuur waarbij we tegemoet kunnen komen aan individuele voorkeuren en werkvereisten.

Remote working

Remote working was enkel mogelijk door digitale innovatie en connectie. Daar hebben we vanaf dag één op ingezet”, gaat Debrulle verder. “Door Q&A-sessies en teaminitiatieven rond sporten en bewegen via onze socialemediaplatformen kon de voeling met medewerkers behouden blijven. Daardoor konden we ook de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening naar onze klanten toe waarborgen.” Debrulle geeft aan dat Ageas uit deze periode lessen wil trekken. “Een organisatie kan maar futureproof zijn als het veerkrachtig is en zich snel kan aanpassen aan soms onverwachte maatschappelijke en economische veranderingen.”

Maar eenvoudig is het niet, dat weet ook Debrulle. “Achter deze transitie gaat immers een heel changetraject schuil dat bedrijven ertoe verplicht hun volledige structuur, strategie en cultuur te herdenken. Hiervoor heb je input nodig van managers, leidinggevenden en werknemers. Ik gebruik graag de analogie met hard- en software om na te denken over de implementatie”, zegt hij.

“Hardware gaat over de praktische aspecten zoals kantoorruimte, home offices en de digitale tools. We willen medewerkers een plek bieden waar ze graag werken en productief kunnen zijn en willen daarbij maximaal rekening houden met aspecten zoals de invulling van de werkruimte en ergonomie. Software zijn de soft skills die nodig zijn om slimmer te werken. Dat gaat onder meer over het optimaal gebruiken van digitale toepassingen. De Ageas Academy, een internationaal leerplatform, helpt bij de ontwikkeling van deze kennis en vaardigheden. Het heeft mede dankzij de volledige omschakeling naar online zijn bereik qua deelnemers duidelijk uitgebreid.”

Leadership

Natuurlijk is ook leadership enorm belangrijk bij de transitie naar de NWOW, zegt Debrulle. “Hoewel de typische control and command– benadering al niet meer bestond, evolueren we nog meer naar een flexibel kader waarin het werk op zich minder gereguleerd is. We coachen onze leidinggevenden zodat ze kunnen meebouwen aan een cultuur van vertrouwen. Daarbij wordt de focus verlegd van de traditionele beoordeling op basis van aanwezigheid naar output en resultaten.” Waarden, strategische keuzes en KPI’s zijn heel transparant aanwezig en vertalen strategische doelstellingen naar individuele objectieven. “Op die manier voelen medewerkers zich betrokken bij de organisatie en zijn ze zich bewust van hun rol en impact in het Ageas-verhaal. Zo kan de NWOW niet alleen zorgen voor jobtevredenheid en retentie. Maar ook bijdragen aan organisatorische groei.”

Vorig artikel
Volgend artikel