Peter Samyn: Gelijkheid brengt opportuniteit
MVO

Peter Samyn: Gelijkheid brengt opportuniteit

24.02.2021
door Fokus Online

Als waardengedreven organisatie is het onze belangrijke basisopdracht én bestaansreden om bij te dragen aan een meer solidaire en inclusieve maatschappij. Dat via onze DG ‘Personen met een handicap’ en het transversaal beleid in de sociale zekerheid. 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Door gebruik te maken van de inspiratie die de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) bieden, kun je de richting bepalen. En draag je als organisatie bij aan de zeventien universele doelstellingen voor 2030. Duurzame ontwikkeling is voor mij vanzelfsprekend. Daarbij sluit de sociale dimensie naadloos aan bij de opdrachten van mijn organisatie met onder meer de doelstellingen in verband met geen armoede (SDG 1), goede gezondheid en welzijn (SDG 3), waardig werk (SDG 8) en ongelijkheid verminderen (SDG 10).

Diversiteit en gelijke kansen

Maar ook binnen de eigen werking zou aandacht voor diversiteit en gelijke kansen geen ‘taak’ of bijkomende uitdaging mogen zijn. Maar kun je het inzetten als een opportuniteit en een kracht om je opdrachten te realiseren. Dat je personeelsbestand een spiegel van de maatschappij vormt door middel van een evenwichtige vertegenwoordiging qua geslacht, afkomst en leeftijd is een voortdurend aandachtspunt. Ook in het rekruteringsbeleid. Voor gendergelijkheid (SDG 5) bijvoorbeeld is binnen de overheid het principe van ‘gelijk loon voor gelijk werk’ gelukkig al jaren gerealiseerd. Dat doet geen afbreuk aan de vaststelling dat er nog steeds weinig vrouwen topfuncties bekleden. Ondanks hun numerieke overwicht in het personeelsbestand. Om vrouwen te rekruteren voor topposities is er dus een inspanning nodig. 

Om vrouwen te rekruteren voor topposities is een inspanning nodig.

Peter Samyn — ©Karen Nachtergaele

Personeelsbeleid

Je personeelsbeleid invullen, in woord én daad, met zeer veel aandacht voor de work-lifebalance, het welzijn van de medewerkers, aangepaste werkposten en het bannen van elke vorm van discriminatie is één aspect van opportuniteit. Een focus op resultaten in plaats van op aanwezigheid, faciliteiten op het vlak van telewerk, autonomie en verantwoordelijkheid voor teams én individuele medewerkers. De inhoud van het werk afstemmen op ambitie en talent zijn andere belangrijke krachtlijnen om je aantrekkingskracht als werkgever uit te spelen en diversiteit in al haar vormen te omarmen.

Inspirerende organisatiecultuur

Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat bijvoorbeeld vrouwen in een leidinggevende functie een grote meerwaarde zijn voor een inspirerende organisatiecultuur is. Alsook een betrokkenheid creërend personeelsbeleid én een krachtige hefboom is voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. We zien meer en meer vrouwen leidinggevende verantwoordelijkheid opnemen. Selor doet als rekruteringsbureau voor de federale overheid al jaren inspanningen om de selectieprocedure genderneutraal te maken. Binnenkort zullen we een aantal topfuncties vacant verklaren. En ik hoop van ganser harte de opportuniteit te hebben om een of meerdere vrouwen in ons directiecomité te kunnen verwelkomen.

Vorig artikel
Volgend artikel