inclusie
MVO

De werkvloer: inclusie inbegrepen

24.02.2021
door Daan Vanslembroeck

Inclusie. Bedrijven kunnen en mogen er niet langer rond. Het personeelsbestand wordt steeds diverser, en dat op alle mogelijke vlakken. De mens staat centraal en al de rest is in feite bijzaak geworden.

Een diverse samenstelling van het personeel en een inclusieve organisatie zijn niet enkel belangrijk voor het imago van ondernemingen. Maar ook voor de tevredenheid en veiligheid van werknemers. 

Inclusief personeelsbestand

Heel wat bedrijven zijn ondertussen dan ook actief bezig om een inclusief personeelsbestand te creëren. De eerste stappen worden gezet tijdens de werving en de selectie. Daarna volgt er de essentiële taak om ervoor te zorgen dat werknemers zich blijvend thuis voelen op de werkvloer. Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) onderzocht dat vraagstuk en vertrok vanuit verschillende perspectieven om te verkennen waaraan er precies behoefte was. “Een inclusieve werkgever is meer dan alleen een focus leggen op werving en selectie”, vertelt Senna Bouteba namens KIS. 

“Als je werknemers met verschillende achtergronden binnenhaalt, moet je er ook voor zorgen dat ze willen blijven. Waar diversiteitsbeleid gericht is op het herkennen van verschillen, gaat het bij inclusie om het creëren van een werkomgeving waarin iedereen welkom is en zichzelf kan zijn. Werknemers moeten zich volwaardig deel van de organisatie voelen en er helemaal tot hun recht kunnen komen. Dat is een werk van lange adem.”

Samen inclusie creëren

Inclusie op je werkvloer is volgens Bouteba ook geen zaak van slechts enkele personen. “Inclusie creëer je samen”, concludeerden de onderzoekers. “Het kan niet van hogerhand worden besloten en opgelegd. Er kan ook niet verwacht worden dat het vanzelf ontstaat op de werkvloer. Leidinggevenden moeten investeren in verbindingen tussen mensen. Dat kan in formele en meer informele settings, zoals bijvoorbeeld lunchbijeenkomsten.”

Met een divers personeelsbestand kun je de ‘war for talent’ winnen.

— Annelies Storme, The Shift

Annelies Storme is verbonden aan The Shift, het Belgisch verzamelpunt voor duurzaamheid. Ze ziet een grote discrepantie tussen de diverse samenleving en de vaak homogene werkvloeren in België. “Nochtans leiden verschillende perspectieven tot meer innovatie en betere resultaten, want de ‘collectieve intelligentie’ is op die manier groter. Het lijkt een evidentie, maar de realiteit schetst een grotere uitdaging dan je zou vermoeden. Indien een divers personeelsbestand goed gemanaged wordt, leidt het echt tot betere – ook financiële – resultaten.”

Nieuwe opportuniteiten

Die uitdaging aangaan kan door het opbouwen van een community te ambiëren die aan meer diversiteit en inclusie op de werkvloer wil en kan bijdragen. “Vanuit ieders expertise engageren actoren zich om innovatieve partnerships te ontwikkelen. Mensen met een migratie-achtergrond, mensen met een beperking, of met een verschillende seksuele oriëntatie, verschillende opleidingsniveaus en socio-economische achtergrond, mannen en vrouwen, jong en oud… brengen allen een eigen kijk op productontwikkeling, klantgerichtheid en strategische doelstellingen. Zo kunnen nieuwe opportuniteiten geëxploreerd worden. Organisaties met een netwerk zetten hun kennis in om de uitdagingen op de Belgische werkvloeren aan te pakken.”

Monitoring

Organisaties hebben behoefte aan monitoring, zo besluit Bouteba. “Ze willen er grip op hebben, door te meten of er vooruitgang wordt geboekt. Het probleem is dat er vaak zonder doelstelling wordt begonnen bij het opstellen en doorvoeren van een inclusief beleid. Als je geen concreet doel hebt, weet je ook niet of je echt wat bereikt en dan neemt de motivatie natuurlijk af.” Ter illustratie van een doel geeft Bouteba het verbeteren van de inclusieve vaardigheden van managers, wat gemeten kan worden aan de hand van een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers.

“Wil je je resultaten en performantie versterken? Dan is investeren in diverse teams een goede beslissing”, besluit Storme. “Je kunt klantgerichtheid opvoeren, innovatiever worden en je besluitvorming versterken. Met een divers personeelsbestand kun je de ‘war for talent’ winnen en voldoening bevorderen.”

Vorig artikel
Volgend artikel