ontwikkeling
Milieu

Duurzame, menselijke ontwikkeling tegenover armoede en ongelijkheid

12.01.2022
door Fokus Online

De Belgische ontwikkelingssamenwerking wil de levensomstandigheden van de bevolking in de partnerlanden verbeteren en de armoede en de ongelijkheid uitbannen. Om zo duurzame menselijke ontwikkeling tot stand te brengen.

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn universeel en gelden voor alle landen in de wereld. De mondiale uitdagingen zijn ook universeel. De klimaatverandering, vrede en veiligheid, sociale en economische ongelijkheid, verstedelijking, migratie… Het zijn stuk voor stuk grensoverschrijdende problemen die een internationale aanpak vragen. Daarom is internationale solidariteit een noodzaak. En die solidariteit is geen eenrichtingsverkeer, want ze vertaalt zich niet alleen in geldstromen (van rijke landen naar minder rijke landen). Maar ze krijgt ook concreet vorm in professionele partnerschappen, netwerken, in de uitwisseling van ervaring, knowhow en ideeën niet alleen tussen publieke partners. Maar ook met sociale en private partners, die elk hun unieke expertise hebben.

Echte duurzame ontwikkeling is een gezamenlijke inspanning. Op gelijke voet samenwerken met de overheden, de burgers en de private sector in de partnerlanden is een conditio sine qua non om duurzame maatschappelijke verandering tot stand te brengen. Het zijn dergelijke partnerschappen tussen overheden, onderzoekscentra en de bedrijfswereld die wij faciliteren en die het mogelijk maken dat in Senegal nu werk wordt gemaakt van de lokale productie van vaccins. Enabel werkt ook samen met de Belgische overheidsdiensten om hun expertise te benutten voor de programma’s in de partnerlanden. In totaal hebben wij meer dan zestig partnerschapsovereenkomsten gesloten met overheidsinstellingen. Financiën, burgerlijke stand, politie, onderwijs, gezondheidszorg, enz. Daar ben ik heel trots op. Want zo kunnen we niet alleen het beste van de Belgische publieke expertise aanbieden. Maar ook duurzame partnerschappen tot stand brengen. Zo kunnen we nog meer vertrouwen tussen België en onze partnerlanden opbouwen.

Echte duurzame ontwikkeling is een gezamenlijke inspanning.

- Jean Van Wetter, Algemeen directeur van Enabel

Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, voert de Belgische gouvernementele samenwerking uit, de samenwerking van staat tot staat. Het agentschap werkt ook voor andere nationale en internationale opdrachtgevers, waaronder de Europese Unie. Enabel reikt oplossingen aan om dringende mondiale uitdagingen aan te pakken – klimaatverandering, verstedelijking, menselijke mobiliteit, vrede en veiligheid, economische en sociale ongelijkheid. En om wereldburgerschap te bevorderen. Enabel heeft 1900 medewerkers en beheert 150 projecten in een twintigtal landen, in België, Afrika en het Midden-Oosten*.

*Enabel is actief in België, Marokko, Tunesië, Palestina, Jordanië, Mauritanië, Senegal, Guinée, Guinee-Bissau, Gambia, Burkina Faso, Mali, Niger, Benin, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo, Rwanda, Burundi, Oeganda, Tanzania en Mozambique.

Vorig artikel
Volgend artikel