energie
Business

Met een dikke trui het jaar door?

11.04.2016
door Ellen Van Hoegaerden

Je verbruikt dagelijks heel wat energie, wat een impact kan hebben op zowel je portefeuille als op het milieu. Drie experts leggen uit op welke manieren je kunt besparen op energieverbruik en de (maatschappelijke) kosten die daar aan vasthangen.

Geert Flips
Communicatieverantwoordelijke bij het Vlaams Energieagentschap

Welke energiebesparende investering rendeert het meest?

“De meest rendabele maatregel is ongetwijfeld het isoleren van het dak. Zo kun je meer dan 20 procent besparen op je energiefactuur. Dakisolatie is een prioriteit van de Vlaamse overheid inzake wooncomfort, vandaar dat het nu nog de meeste subsidies krijgt. Dat zal geleidelijk aan dalen, dus stel niet uit. Bovendien krijg je via de personenbelasting 30 procent terug en daarnaast krijg je 3 tot 8 euro per vierkante meter van de netbeheerder, voor dakisolatie bij een bestaande woning. Ook het vervangen van een oude verwarmingsinstallatie door een condensatieketel is een rendabele investering.”

Hoe zag 2015 eruit en wat zijn de verwachtingen?

“Dakisolatie bleef in 2015 de meest populaire investering, maar 18 procent van de Vlaamse woningen heeft nog steeds geen dakisolatie. De verwachting is wel dat het aantal dossiers zal toenemen. Een opvallende stijger is de na-isolatie van spouwmuren, net als de combipremie, een extra premie voor wie tegelijk ramen vervangt en muren isoleert. Momenteel wordt een premiehervorming voorbereid door de Vlaamse Regering. Sommige premies zullen afgebouwd worden, maar er is ook een premiepakket in voorbereiding voor wie denkt aan een totale energetische renovatie.”

Heb je een gouden tip voor de particulier om energie te besparen?

“Als je investeert in energiebesparing, doe het dan doordacht. Denk aan een volledige isolatieschil, die zowel de vloer, muur, ramen en het dak behandelt. Overweeg een efficiënte verwarmingsinstallatie en toepassing van hernieuwbare energie in de woning, door middel van zonnepanelen, -boiler en/of een warmtepomp. Hou, waar mogelijk, rekening met waar je naartoe wilt met je woning op lange termijn. Met de V-test, de online module van de VREG, kan iedereen die energie verbruikt in de woning, elektriciteits- en aardgascontracten vergelijken. Op die manier kan een gezin 300 euro per jaar uitsparen.”

Dirk Van Regenmortel
Coördinator EcoHuis

Welke energiebesparende investering rendeert het meest?

“De meest simpele, effectieve methode om zeer snel en met weinig geld energie te sparen, blijft de vervanging van alle gloeilampen door led-verlichting. Gloeilampen zetten maar 10 procent van de energie om in licht, de rest gaat verloren aan warmte. Ook dakisolatie blijft een belangrijke investering. Je kunt er tot een kwart mee besparen op je energiefactuur. Dakisolatie wordt dan ook sterk gestimuleerd door aanvullende premies op de Vlaamse isolatiepremies en de Vlaamse energielening tot 10.000 euro aan 2 of 0 procent voor mensen met een lager inkomen. Daarbij kunnen gezinnen rekenen op belastingaftrek.”

Hoe zag 2015 eruit en wat zijn de verwachtingen?

“Vanaf 2016 wordt er nog meer ingezet op doorgedreven energierenovatie van bestaande woningen. Eigenaars die gebruik maken van zowel dak- of muurisolatie, hoogrendementsbeglazing als duurzame energie, ontvangen meer dan enkel afzonderlijke premies. Ze krijgen ook een bonus van de Vlaamse overheid na drie of vijf investeringen. Verder moet de aandacht verschuiven naar investeringen in een totaalaanpak van daken. Denk maar aan het potentieel van zonne-energie, die je verkrijgt via een zonneboiler of PV-panelen. Of overweeg groendaken. Die komen in zo’n twaalf verschillende soorten, van hellende en platte daken tot echte daktuinen.”

Heb je een gouden tip voor de particulier om energie te besparen?

“Kies voor duurzame, slimme maatregelen, die energie besparen en zorgen voor een verhoging van eigen leefcomfort. Maatregelen die gaan van simpele meerstekkerdozen, met een aan- en uitknop zodat je niet alle audio-en beeldtoestellen apart moet uitzetten, tot een intelligente thermostaat. Maar je kunt ook investeren in slimme A+++ was- en droogkasten, die je dan zo kunt programmeren dat ze automatisch aanslaan tijdens de daluren. Zo is de was reeds klaar als je thuiskomt. Wat nog handig kan zijn, is het installeren van een app die je verbruik via de smartphone opvolgt.”

Annemie Turtelboom
Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie

Welke energiebesparende investering rendeert het meest?

“Investeren in dakisolatie bespaart veel energie, want via het dak heb je het meeste warmteverlies. De beste combinatie is de isolatie van dak, muur en ramen, de drie grote posten waarbij je het meeste verspilling tegenkomt. Hoe beter je het hele huis isoleert, hoe minder je verbruikt. En wie minder verbruikt, betaalt minder. Je kunt natuurlijk ook investeren in warmtepompen en/of zonneboilers, daar bestaan heel wat premies voor. Maar het heeft geen zin om een zonneboiler te plaatsen als al de rest niet is geïsoleerd. Want het is niet warm water, maar verwarming dat de grote kostendrijver is.”

Hoe zag 2015 eruit en wat zijn de verwachtingen?

“Als je de cijfers van 2014 vergelijkt met die van 2015, dan zie je een duidelijke stijging in het aantal premies. Zo zijn de bedragen van het vierde kwartaal in 2014 gestegen van 17 miljoen naar zo’n 21,5 miljoen euro in het laatste kwartaal van 2015. Diezelfde tendens zien we ook bij de leningen. Zo’n evolutie was zeker nodig in het systeem, dat langzaam maar zeker afbrokkelde. Er zijn inspanningen geleverd, en worden nog steeds geleverd, om het systeem te doen heropleven. Daar hebben we enige tijd en energie in gestoken. Als nieuwe minister heb ik, samen met mijn kabinet, zo goed mogelijk de nodige zaken op orde proberen te stellen.”

Heb je een gouden tip voor de particulier om energie te besparen?

“De beste raad is om onmiddellijk alles te doen, als je beslist te isoleren. Bespaar niet op isolatie, want dat heeft geen zin. Je kunt beter dik genoeg isoleren, anders hou je er dubbele kosten aan over. In de hervorming van de energiepremies geven we aan wat de ideale isolatiedikte zou zijn. Zo doe je geen al te grote investering en bereik je een optimaal rendement. Als je bijvoorbeeld driedubbel glas zou laten zetten, dan kost je dat een fortuin voor een heel marginale economische winst. Dus in het kader van een totaalrenovatie: isoleer dak, muur en glas en dan kun je gerust zijn.”

Vorig artikel
Volgend artikel