circulaire economie
Business

Meer dan ooit relevant

15.11.2021
door Fokus Online

Onze industriële ondernemingen staan de komende jaren voor enkele grote uitdagingen. Terwijl stijgende kosten druk zetten op de winstmarges, vraagt ook de transitie naar een duurzaam ondernemingsmodel in een circulaire economie de nodige aandacht.

Klimaat is niet meer weg te denken uit de actualiteit. In juli stelde de Europese commissie met Fit for 55 een pakket concrete beleidsmaatregelen voor om de emissie van broeikasgassen in 2030 te reduceren tot 55% van de uitstoot in 1990. Het extreme weer van voorbije zomer en de gevolgen hiervan versterken de sense of urgency bij burgers, bedrijven en beleidsmakers. Energie wordt duurder, emissies moeten sterk naar beneden. Terzelfdertijd worden we geconfronteerd met een sputterende aanvoer, denk maar aan het chiptekort, en steeds hogere transportkosten. De oplossing ligt in een circulaire economie gedragen door een duurzame lokale industriële activiteit.

Circulair onderhoud

Een circulaire economie wil materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk blijven inzetten in de economie. Dit kan door ‘afvalstromen’ opnieuw als grondstof te gebruiken. De circulaire principes zijn echter ook toepasbaar op de assets, de machines en installaties waarmee de producten worden gemaakt. Door te kiezen voor proactief onderhoud en modernisering wordt de levensduur van een machine of installatie aanzienlijk verlengd. Hierdoor zet men de energie en grondstoffen die zijn gebruikt bij de bouw, langer nuttig in. Correct onderhoud zorgt bovendien voor een lager energieverbruik en voorkomt emissies en ongelukken door technische incidenten.

Competitief dankzij digitalisering

De huidige economische marktomstandigheden vragen ook meer flexibiliteit, snellere productinnovaties en steeds kleinere productiebatches. Met andere woorden, er is een toenemende behoefte aan snel aanpasbare en flexibele productiemiddelen. Tegelijkertijd dwingt men productiebedrijven om zeer kostenefficiënt te werken.

Digitalisering biedt een gepast antwoord op deze uitdagingen. En opnieuw blijkt onderhoud een belangrijke drijfveer te zijn. Vandaag is het voorspellen van aankomende storingen de belangrijkste toepassing van Artificiële Intelligentie (AI) in een industriële omgeving. Deze technologie laat toe om tijdig in te grijpen en zo schade en dure ongeplande stilstanden te voorkomen. Asset Performance 4.0 gaat echter veel verder. Zo zet men AI-algoritmes ook in voor de optimalisatie van het productieproces en de productieplanning.

Meer technisch talent

We hebben heel wat technisch talent nodig om deze digitale transitie te realiseren en de maatschappelijke uitdagingen rond milieu en klimaat concreet aan te pakken. Jammer genoeg heerst er vandaag een nijpend tekort aan technici en ingenieurs. Hoog tijd dus om veel meer jongeren warm te maken voor een technische STEM-opleiding. Er wacht immers een aantrekkelijke professionele carrière voor wie technische vaardigheden weet te combineren met digitale geletterdheid.

Wim Van CauwenbergheWim Vancauwenberghe

Maintenance Evangelist en Directeur bij BEMAS – Belgian Maintenance Association vzw

Vorig artikel
Volgend artikel