succes
Business

Matton: ‘Het pad naar succes’

08.03.2023
door Fokus Online
succes

Amélie Matton, CEO van Ecosteryl

Het is vandaag niet eenvoudig om een bedrijf door de verschillende elkaar opvolgende stormen te navigeren. En al zeker niet als je de sociale en ecologische noden in acht wil nemen én wil streven naar een innovatieve bedrijfscultuur.

Een niet-aflatende focus op de onderscheidende voordelen van de onderneming, een permanente stimulering van nieuwsgierigheid, een helder begrip van wat het bedrijf voor de bredere samenleving kan betekenen… Voor de succesvolle bedrijven van morgen zijn dit essentiële ingrediënten.

Maar wat verstaan ​​we onder succes? Dit idee zelf is aan het veranderen: van een onderneming die floreert door haar winstmaximalisatie (een concept dat in de jaren 70 door Friedmann werd verspreid) naar een onderneming die haar impact maximaliseert. We horen het regelmatig: ondernemers willen niet meer alleen de beste van de wereld zijn, maar ook de beste vóór de wereld.

Feit blijft dat het integreren van deze elementen, waarvan de voordelen vaak niet op korte termijn zichtbaar zijn, betekent dat je uit je comfortzone moet stappen. En toch is dit pad doorslaggevend. Uitsluitend door een strategie die uitgaat van een duurzame positionering in hun omgeving zullen ondernemingen de komende decennia kunnen doorstaan.

Een verdere toenadering tussen ondernemingen en de academische wereld is essentieel.

Dit impliceert echter het beheersen van kennis en vaardigheden die vandaag nog onvoldoende vertegenwoordigd zijn bij het personeel en binnen de raden van bestuur. 

Concepten als carbon footprints, Sustainable Development Goals, taxonomy, doughnut economy en labels als B-corp, Ecovadis, Solar Impulse zullen door iedereen beter begrepen moeten worden. Om dezelfde taal te spreken en (juiste) betekenis te geven aan ondernemingsbeslissingen is opleiding, op alle niveaus, cruciaal.

In een constant veranderende wereld zullen ook de implementatie van nieuwe ideeën en waardecreatie, zowel voor klanten als voor stakeholders, doorslaggevend zijn. Het is vooral daar dat we nu al het verschil kunnen maken.

Een verdere toenadering tussen ondernemingen en de academische wereld is hiertoe eveneens essentieel. Nog al te vaak werken ondernemers en academici in silo’s, terwijl hun complementariteit duidelijk is en net als vliegwiel kan dienen voor maatschappelijke waardecreatie.

Ten slotte zal het promoten van de excellentie en visie van de onderneming de sleutel zijn om talent aan te trekken en te behouden.

Om al deze redenen vormt een diepgeworteld verlangen binnen de onderneming om zich constant aan te passen, een innovatieve geest tot leven te brengen en tegelijkertijd maatschappelijke betekenis te geven aan het ondernemerschap het kompas van een succesvolle toekomst. Voor de wereld én de onderneming.

Vorig artikel
Volgend artikel