MVO
Business

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is het nieuwe normaal

26.01.2020
door Fokus-online.be

Meer en meer bedrijven, ook kmo’s, willen inzetten op ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ of MVO. Maar wat is dat eigenlijk? Hoe begin je eraan? En wat win je ermee als bedrijfsleider?

“Gezond ondernemen, waarbij je de verantwoordelijkheid opneemt voor de effecten van je bedrijfsactiviteiten en -beslissingen met aandacht voor mens, milieu en maatschappij.” Zo definieert Bie De Keulenaer van MVO Vlaanderen. Dat is het kenniscentrum van de Vlaamse overheid over duurzaam ondernemen, MVO. Het is een manier van ondernemen waarbij je de mogelijke negatieve impact opspoort, voorkomt en vermindert.

“Bovendien zoeken steeds meer organisaties vanuit hun expertise en invloedsfeer oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Deze worden voor hen een opportuniteit, een middel om economische waarde én een positieve impact te creëren. In dit geval spreken we van gedeelde waarde of shared value voor alle mogelijke stakeholders. Van je leveranciers over je werknemers tot je aandeelhouders en zelfs je buren.”

Het zakenmodel voor de toekomst

De tijd dat MVO een pure imagokwestie was, ligt al een tijdje achter ons, zegt De Keulenaer. “Met een maatschappij die zich almaar bewuster wordt van de impact van bedrijven op hun omgeving en met consumenten die van ondernemingen verwachten dat ze ‘het goede’ doen, wordt MVO het dominante zakenmodel voor de toekomst. Het is het nieuwe normaal. Er is ook geen andere optie meer. Wat er om ons heen gebeurt met de maatschappij en onze planeet, dwingt bedrijven ertoe om hun manier van zakendoen kritisch onder de loep te leggen. Trouwens: ook de overheid neemt almaar meer maatregelen om ondernemingen in de richting van MVO te duwen.”

Met een maatschappij die zich almaar bewuster wordt van de impact van bedrijven op hun omgeving, wordt MVO het dominante zakenmodel voor de toekomst.

Talloze voordelen

En er zijn nog goede redenen om als bedrijfsleider mee op die kar te springen. “Ook puur economisch is het zinvol. Duurzaam ondernemen gaat ook hand in hand met innovatie. Daardoor zijn deze ondernemingen dikwijls pioniers binnen hun sector. MVO-bedrijven blijven stabieler tijdens mogelijke crisissen en ook investeerders hebben er wel oren naar. Als je als bedrijf niet duurzaam bezig bent, ben je voor investeerders niet meer interessant. Last but not least is het ook een wapen in de war for talent. Laat jonge mensen kiezen tussen werken bij een bedrijf dat duurzaam onderneemt. En één dat dat niet doet en de overgrote meerderheid gaat voor de eerste optie als de andere voorwaarden gelijkwaardig zijn.”

Sterktes en zwaktes

Voor organisaties die zich op het pad van maatschappelijk verantwoord ondernemen willen begeven, biedt MVO Vlaanderen verschillende inspiratiebronnen, een stappenplan en tools. Daarmee kunnen ondernemingen zich laten inspireren en zich stap voor stap omturnen. “De eerste belangrijke stap is vooral om een overzicht te krijgen van je sterke en zwakke punten rond duurzaamheid”, zegt De Keulenaer. “Wat doe je al? Wat zijn je werkpunten? En waar wil je naartoe?”

MVO is een proces

Het is belangrijk een duidelijk actieplan op te stellen en je personeel daarbij te betrekken, waardoor dit plan intern gedragen wordt. Vergeet ook je andere stakeholders niet; zij kunnen een grote meerwaarde zijn bij het bepalen van je ambities. Daar speelt communicatie en transparantie natuurlijk een grote rol. “Als dat allemaal goed zit, kun je verdergaan met de uitrol van je plan. Onthoud zeker ook dat MVO een proces is en geen eindbestemming. De uitdagingen veranderen in de tijd en met elke strategische beslissing.”

Vorig artikel
Volgend artikel