onroerend goed
Bouwen & Wonen

Luxevastgoed: wat is de prijs van het uitzonderlijke?

25.01.2023
door Frederic Petitjean

Het verwerven of verkopen van een prestigieus, historisch of luxueus onroerend goed vereist gespecialiseerde expertise en… een goed gevuld adresboek. Om eigendommen met een uniek cachet te ontdekken, hoeft u zelfs niet naar het buitenland te trekken, want ook België zit nog vol onvermoede schatten. 

Herenhuizen, kastelen en andere uitzonderlijke eigendommen worden niet verkocht zoals een traditioneel huis, klinkt het bij Maximilien de Broqueville en Philippe de Borrekens, van Eurimobel, een vastgoedagentschap dat gespecialiseerd is in de taxatie van uitzonderlijke eigendommen, met een bijzondere expertise in de landbouwsector. 

“De regels die voor traditionele huizen of flats gelden, kunnen hier niet worden toegepast. Bij de taxatie van een woning wordt meestal rekening gehouden met de prijs per vierkante meter in de omgeving, maar prestige-immo is niet onderhevig aan dezelfde marktschommelingen. De waardering van een luxepand moet dus per geval worden bekeken”, aldus de Broqueville. “Luxe-eigendommen zijn ook onderdeel van een eerder ‘reactieve’ markt: de potentiële clientèle heeft vaak al een zekere affiniteit met onroerend goed en kan blijk geven van een zeer snel beslissingsvermogen.”

“Het schatten van de uitzondering is geen exacte wetenschap”, vult de Borrekens aan. “Elke schatting gebeurt in functie van het pand of domein, het potentieel en de klanten. De markt van uitzonderlijke eigendommen impliceert ook een meer volledige dienstverlening, een zeer gepersonaliseerde aanpak en een uiterst volledig dossier. Ze vereist ook kennis over bijzondere vormen van verhuur op lange termijn, zoals bijvoorbeeld de erfpacht.” 

Erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed van iemand anders, gedurende minimaal 15 jaar tot maximaal 99 jaar. De erfpachter, de persoon of vennootschap die dit recht verkrijgt, betaalt daar meestal een vergoeding voor (de zogenaamde ‘canon’). 

De waardering van een gewoon huis verloopt helemaal anders dan de taxatie van een luxepand.

Temperatuur opnemen

Soms moet de taxatie van kastelen en andere uitzonderlijke eigendommen ook worden herzien op basis van marktreacties. Zodra de prijs is vastgesteld en het onroerend goed op de markt werd gebracht, is het tijd om de temperatuur op te nemen. Maar die zal onvermijdelijk afhangen van de belangstelling die wordt getoond. Al zijn er ook wel enkele hefbomen om tot een succesvolle verkoop te komen. Philippe de Borrekens wijst er bijvoorbeeld op dat een volledig leegstaand pand zich niet leent voor plaatsbezoeken. “Daarom staan wij erop dat het meubilair blijft staan, zodat het pand zijn ziel behoudt. Een lege woning is veel minder aantrekkelijk dan een gemeubileerde.” Veel nieuwe eigenaars maken van de bijgebouwen trouwens ook een opportuniteit om gastkamers, kantoren of feestzaal te verbouwen. Weliswaar na het bekomen van de nodige vergunningen. Panden met bijgebouwen hebben dus vaak een streepje voor. 

Vorig artikel
Volgend artikel