lokale
Business

Lokale partnerschappen vormen duurzame initiatieven

09.07.2020
door Fokus Online

Van digitale technologie voor een beter landbouwbeleid tot een programma om de jongerenwerkloosheid in te dijken: met de nodige kennis en ervaring kunnen er heel wat duurzame initiatieven op poten worden gezet. En vooral lokale partnerschappen spelen daarin een grote en belangrijke rol. 

Het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel streeft ernaar op een duurzame manier evenwaardige partnerschappen uit te bouwen met een twintigtal Afrikaanse landen. Hun teams bouwen, samen met lokale partners, aan uiteenlopende projecten.

In samenwerking met lokale autoriteiten

“In totaal werken we met 1.500 mensen. Zo’n 180 opereren vanuit de kantoren in België. We hebben 210 expats in de verschillende landen en vooral zo’n 1.100 lokale medewerkers”, schetst Jean Van Wetter, algemeen directeur van Enabel. “De focus ligt op strategische thema’s zoals vrede en veiligheid, klimaatverandering en milieu, menselijke mobiliteit ofte migratie, urbanisatie en sociale en economische ongelijkheid. En belangrijk daarbij: alles verloopt in samenwerking met lokale autoriteiten, die ook de nodige toewijding aan boord moeten brengen. De oude opvatting van ‘rijke landen helpen arme landen’ is al lang niet meer van toepassing. Het gaat om gelijkwaardige partnerschappen waarbij beide partijen input op tafel moeten leggen.”

Tewerkstelling en jobcreatie

Enabel heeft zelf samenwerkingsakkoorden met regionale en federale instellingen in België. Op die manier kunnen ze maximaal inzetten op hun beoogde doelen. “We werken onder andere samen met de Belgische politie en stuurden eerder al experts naar Mali om de lokale politie te versterken. Job creation is een belangrijke pijler. Daarom bundelen we ook de kracht met Voka of de Haven van Antwerpen.” In Oeganda werkte Enabel bijvoorbeeld met gemeenschappen van migranten uit Zuid-Sudan. Na een opleiding raakte 70 procent van hen aan een job. “Vaak in de informele economie. Er zijn daar geen grote bedrijven die rekruteren, maar mensen konden wel hun eigen vennootschap oprichten of de lokale economie versterken door te beginnen werken in lokale shops”, aldus Van Wetter.

De oude opvatting van ‘rijke landen helpen arme landen’ is al lang niet meer van toepassing. Het gaat om gelijkwaardige partnerschappen waarbij beide partijen input op tafel moeten leggen.

De nood aan duurzame partnerschappen

De samenwerkingsverbanden van Enabel dringen soms ook door tot in de Belgische markt. “Het West-Afrikaanse land Benin produceert zeer kwalitatieve ananassen, maar had tot voor kort het netwerk en de internationale standaard niet om ze uit te voeren. We hebben de capaciteit van de lokale ondernemers versterkt, alsook die van de verwerkende bedrijven. Momenteel loopt er een gesprek met Colruyt om die ananassen bij ons in de rekken te leggen. De cashewnoten uit Benin vind je er trouwens nu al”, tipt Van Wetter.

De bevolking van Afrika zal de komende decennia exponentieel toenemen. Duurzame partnerschappen zijn nodig om die groei in goeie banen te leiden. “Secundaire steden in Afrika zijn volop aan het boomen. Nu is het moment om daar duurzaamheid te implementeren. Bijvoorbeeld in de vorm van een doordacht waterbeleid.” Ook de coronacrisis vormt, zoals voor velen, een uitdaging. In verschillende Afrikaanse landen steunt Enabel de ministeries van volksgezondheid met de uitrol van een nationale communicatiestrategie. “COVID-19 heeft nogmaals duidelijk gemaakt dat we het ons niet kunnen permitteren om bepaalde landen te laten achterophinken. Elk land moet minimale standaarden hebben. En dat is een mondiale uitdaging.”

Vorig artikel
Volgend artikel