Interview door Thijs Roelen

‘De toekomst van Volvo: elektrisch, autonoom en flexibel’

De autoindustrie blijft in beweging. Elektrische auto’s, zelfrijdende auto’s en nieuwe manieren van autobezit zijn op dit moment volop in ontwikkeling. Volvo heeft een duidelijke koers gekozen wanneer het gaat om energiezuinig rijden en veiligheid. Lex Kerssemakers, ceo van Volvo Europa, het Midden-Oosten en Afrika, licht toe.

De autoindustrie blijft in beweging. Elektrische auto’s, zelfrijdende auto’s en nieuwe manieren van autobezit zijn op dit moment volop in ontwikkeling. Volvo heeft een duidelijke koers gekozen wanneer het gaat om energiezuinig rijden en veiligheid. Lex Kerssemakers, CEO van Volvo Europa, het Midden-Oosten en Afrika, licht toe.

Vindt u dat autoproducenten een voortrekkersrol moeten vervullen in de ontwikkeling van een energiezuinigere, veiligere infrastructuur?

“Een bedrijf moet een duidelijke strategische keuze maken en dat hebben wij gedaan door voluit voor elektrisch en autonoom rijden te kiezen. We doen dat vooral omdat de consument daarom vraagt. Wij denken zelf ook dat elektrisch rijden, met elektriciteit die op de juiste manier verkregen is, een van de beste alternatieven voor fossiele brandstoffen is. Autonoom rijden is een ontwikkeling die daarop aansluit, want een autonoom rijdende auto verbruikt ook minder brandstof. Maar onze belangrijkste reden om zelfrijdende auto’s te ontwikkelen, is veiligheid. In 80 tot 90 procent van de ongevallen is er sprake van menselijk falen. Die 1,2 miljoen verkeersdoden wereldwijd per jaar vinden wij veel te veel.”

Wat is de rol van overheden in die omslag die men moet maken?

“Noorwegen vind ik daar een goed voorbeeld van. De regering daar heeft een dieselgedomineerd wagenpark omgevormd tot een grotendeels elektrisch aangedreven wagenpark. Hoe? Door ondersteuningsmaatregelen en incentives aan de burgers om elektrisch rijden te promoten. Daarnaast moet men de infrastructuur met voldoende laadpunten en voor autonome auto’s duidelijk zichtbare rijstroken door de overheid in orde brengen.”

Een andere ontwikkeling die momenteel gaande is in de autobranche, is de implementatie van nieuwe manieren om een auto te bezitten. Volvo biedt met Care by Volvo een nieuwe abonnementsformule aan. Wat houdt die in?

“Die formule is voorlopig nog niet in België uitgerold, maar in andere landen wordt ze wel steeds populairder. De formule speelt in op een maatschappelijke trend waarbij je ziet dat mensen steeds meer betalen voor een dienst in plaats van een product. Je betaalt bij ons een vast bedrag per maand waar alles inbegrepen is, behalve brandstof. Het verschil met private lease is dat je heel gemakkelijk de auto kunt inwisselen voor een ander model en dat de verzekering altijd dezelfde prijs heeft. Deze formule is flexibeler.”

“We focussen hiermee voorlopig op de privémarkt, al kan Care by Volvo voor kleine zelfstandigen of eenmanszaken ook interessant zijn. In de toekomst rollen we het misschien ook uit naar grotere ondernemingen. Een prijs in België kan ik nog niet noemen, maar in Duitsland kost het abonnement zo’n 600 euro per maand.”

Voluit voor elektrisch en hybride auto’s kiezen, wordt nu gezien als disruptief, maar over een paar jaar kan dat al de norm zijn.

Jullie samenwerking met Uber, dat 24.000 zelfrijdende auto’s van jullie afneemt, past ook in die maatschappelijke verandering?

“Die samenwerking is tweeledig. Enerzijds heeft die te maken met de manier waarop mensen tegen transport aankijken: steeds meer als een dienst dan als een product. Uber is een voorbeeld van een nieuwe transportdienst die we allemaal kennen. En daarnaast is autonoom rijden een belangrijk deel van de toekomst. Zij zijn daar serieus mee bezig en zien de verdere ontwikkeling en implementatie in de praktijk, in een Volvo gebeuren. Wij willen daar graag aan meewerken. De veiligheidsreputatie van Volvo moet de consument bovendien geruststellen. Wij zullen nooit een zelfrijdende auto de straat op sturen die die zorgvuldig opgebouwde reputatie zou kunnen schaden.”

Hoe staat het met die ontwikkeling?

“Het is aan Uber om daarover te communiceren. Zij kopen onze auto’s en doen hun tests. De weg naar een volledig zelfrijdende auto is niet zonder hinderissen, dat bewijst ook het dodelijke ongeval met de zelfrijdende testauto eerder dit jaar in Amerika. Maar wij geloven dat dit wel de juiste weg is om die 1,2 miljoen verkeersdoden per jaar uiteindelijk terug te dringen.”

Uw CEO Hakan Samuelsson zei over die samenwerking: ‘de auto-industrie ontregelt men door technologie en Volvo wil graag een actieve rol spelen in die disruptie’. Hoe ziet u die disruptie verder ontwikkelen?

“Toen wij er in 2010 voor kozen om alleen nog viercilinders te bouwen, was dat ook disruptief. Nu bouwt men nog nauwelijks zes- of achtcilinders. Voluit voor elektrisch en hybride auto’s kiezen, ziet men nu als disruptief, maar over een paar jaar kan dat al de norm zijn. Hetzelfde geldt voor autonoom rijden of Care by Volvo.”

Om de wagen elektrisch overal te kunnen opladen, zijn we afhankelijk van de overheid, maar dat kan snel gaan.

Hoe ziet u de rol van de dealers in formules als Care by Volvo?

“Voor service en contact met onze klanten willen we nog altijd gebruikmaken van ons dealernetwerk. Maar de klant zal uiteindelijk bepalen waar de dealer of fabrikant in het koopproces zal opduiken. Aankopen maakt men veel makkelijker online, het koopproces maakt men flexibeler. Wij willen graag een uniform en zo flexibel mogelijk systeem voor de klant, maar dat moet nog altijd Volvo-waardig blijven. Er zal dus een en ander veranderen, ook het beloningssysteem voor dealers, maar over de manier waarop we dat gaan aanpakken hebben we voorlopig zeer constructieve gesprekken met de dealers wereldwijd.”

Vanaf wanneer zal ik in staat zijn om mijn autonome, elektrische wagen op te roepen om er overal waar ik wil in België mee naartoe te rijden?

“Helemaal autonoom zal in ieder geval na 2020 zijn. Dat kan 2021 of 2022 zijn, de ontwikkeling gaat razendsnel. We moeten de techniek gewoon voldoende getest hebben, dat kost tijd. Om de wagen ook elektrisch overal te kunnen opladen, zijn we afhankelijk van de overheid, maar ook dat kan snel gaan. Tussen 2020 en 2025 kan men al een groot netwerk uitrollen. In eerste instantie zal dat vooral doordat men bedrijven gebruikt, omdat zij ook de nieuwere elektrische of hybride wagens zullen hebben. Daarna gebruikt men de laadpunten ook steeds meer. De uitrol van dat netwerk zal men vooral moeten drijven door klanten en burgers. Zij sturen ons, de autoproducenten, stroomleveranciers en de overheid aan.”

Smart
fact

Als u geen CEO bij Volvo was geweest, welk beroep zou u dan uitoefenen?

“Ik heb heel bewust voor het autovak gekozen, dus ik zou altijd nog in de branche willen blijven. Als ik geen carrière bij Volvo had gemaakt, was ik waarschijnlijk dealer geworden. Die stap had ik misschien kunnen zetten rond mijn dertigste, ik heb het ook een tijdje geambieerd, maar ik heb het uiteindelijk niet gedaan.”

18.12.2018
door Thijs Roelen
Vorig artikel
Volgend artikel