financiële
Legal

Zo sterk als de zwakste schakel

29.06.2021
door Ciara Reid

Dat je onderneming maar zo sterk is als de zwakste schakel wordt ten tijde van crisis vaak pijnlijk duidelijk. Wanneer klanten verzaken aan hun financiële verplichtingen kan dat een cascade-effect teweegbrengen, en kun je als ondernemer zelf in de problemen geraken.

Financiële stabiliteit

Voor sommige bedrijven was COVID-19 de doodsteek waardoor ze de boeken moesten neerleggen. Met de vinger naar de overheid wijzen is al te makkelijk, de verantwoordelijkheid over de financiële stabiliteit ligt per slot van rekening bij het bedrijf zelf. Een solide beleid op het vlak van debiteurenbeheer en cashflowmanagement blijft essentieel.

De cijfers spreken voor zich, zegt Frederik Devooght, Country Manager bij Atradius Credit Insurance België/Luxemburg. “Ons onderzoek toonde aan dat het Belgische b2b-percentage voor laattijdige betalingen tussen juli en september 2020 gestegen is tot 47 procent, versus 26 procent in 2019. Daarnaast zijn de volledig oninbare bedragen verviervoudigd tot 8 procent.”

Betalingsmoeilijkheden

Meester Ignace Kroos, Partner bij Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten, pikt daarop in: “Ondanks de onmogelijkheid om handelsactiviteiten uit te oefenen, moeten sommige bedrijven wel lopende kosten en (achterstallige) facturen betalen, met betalingsmoeilijkheden tot gevolg. Sinds maart 2020 merken we een stijgende trend op het vlak van incassozaken, waarvan we verwachten dat die zich de komende jaren zal voortzetten. De crisis is vooral een zware klap voor bedrijven die reeds voor de crisis noodlijdend waren.”

Noodplan

Kroos: “De overheid rolde in een recordtempo een noodplan uit in de vorm van hinderpremies, waarborgsystemen en andere toelages voor bedrijven die verplicht de deuren moesten sluiten evenals technische werkloosheidsmaatregelen.” Daarenboven was er ook overheidssteun op kredietlimieten van kredietverzekeraars, en konden bankleningen herschikt worden. “Ook werden overheidsverplichtingen ten aanzien van btw en RSZ uitgesteld of gespreid”, vult Devooght aan. Op 24 april 2020 werd het Koninklijk Besluit nr. 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis in het Staatblad gepubliceerd. “Dit tijdelijke moratorium beschermde de onderneming als schuldenaar tegen bewarende en uitvoerende maatregelen en faillietverklaring (of gerechtelijke ontbinding). 

We voeren ook altijd eerst een solvabiliteitsonderzoek uit want een kei kan je niet stropen.

– Ignace Kroos, Partner bij Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten

Procedurale en juridische ademruimte

Door deze tijdelijke bevriezing van historische schulden kregen ondernemingen in moeilijkheden door COVID-19 procedurele en juridische ademruimte. Het was een soort staakt-het-vuren waardoor bedrijven zich konden herpositioneren”, zegt Kroos. Het moratorium werd bij Koninklijk Besluit verlengd tot 17 juni 2020. “Door de moratoria op faillissementen blijven ondernemingen aan een soort financiële infuus liggen. Maar dat garandeert uiteraard niet dat ze nadien het ziekenhuis gezond en wel zullen verlaten”, zegt Devooght.

“Bedrijven moeten vooruitdenkend zijn en door risicomanagement en debiteurenbeheer voldoende liquide middelen voorzien”, zegt Kroos. Devooght deelt dit standpunt: “Bedrijven moeten zelf hun kostenbeheer optimaliseren. Een kredietverzekeraar kan hen daarin bijstaan op een preventieve en curatieve manier. Door de wereldwijde verankering beschikt Atradius over veel markt- en debiteureninfo. Daardoor kunnen we klanten adviseren over potentiële financiële risico’s. Daarnaast verzekert Atradius de onbetaalde facturen en schakelen wij over op incasso wanneer betalingen uitblijven.” 

Voorkeur aan aimabel incasseren

Beiden geven de voorkeur aan aimabel incasseren. Daarbij wordt er getracht om samen met de klant een overeenkomst of afbetalingsplan op te stellen met de debiteur. “Voor we gerechtelijke stappen ondernemen, geven we de debiteur meestal eerst de kans om met een oplossing over de brug te komen. Zodra we voelen dat die niet constructief meewerkt, laten we beslag leggen”, zegt Kroos. “We voeren ook altijd eerst een solvabiliteitsonderzoek uit, want een kei kun je niet stropen.”

Naast debiteurenbeheer en cashplanning is businessplanning, de durf om knopen door te hakken en regelmatige herpositionering noodzakelijk. “Bedrijven die de financiële overheidsmaatregelen benut hebben om toekomstgericht na te denken, zullen ongeschonden of beter uit de crisis komen”, zegt Devooght. Volgens Kroos is een plan B essentieel: “Wij begeleiden elke businesscase samen met financiële experten om voor elke klant een duurzaam en structureel toekomsttraject uit te stippelen.”

Vorig artikel
Volgend artikel