sociale secretariaten
Legal

Sociale secretariaten op de bres voor de werkgevers

29.06.2021
door Fokus Online

COVID-19 heeft ons leven en ons werk grondig door elkaar geschud. Ook de sociale secretariaten zijn de voorbije maanden zwaar op de proef gesteld. Veel nieuwe, eenmalige maatregelen zijn in een niet-aflatende stroom op de werkgevers afgevuurd. 

Sociaal secretariaat

Dikwijls was de tijdspanne om een maatregel uit te werken veel te kort. Soms was de maatregel zelfs retroactief in te voeren. Voor informatie, advies en hulp bij het realiseren van verplichtingen en ondersteuningsmaatregelen hebben werkgevers – meer dan ooit – op hun sociaal secretariaat gerekend.

De sociale secretariaten ondersteunen sinds 1945 de werkgevers bij het vervullen van hun sociale verplichtingen en leveren een waaier aan diensten. Loonberekening, aangiftes, inning en doorstorting van sociale bijdragen en sociaal juridisch advies en hr-diensten. Door deze werkzaamheden maken ze de brug voor de werkgevers met de overheid. 200.000 werkgevers in de privésector in België – dit is negen tiende – doen beroep op een sociaal secretariaat. En ze berekenen het loon van 2,5 miljoen werknemers in de privé sector – dit is drie vierde. Naast de lonen berekenen doen de sociale secretariaten miljoenen aangiftes bij de overheid (sociale zekerheid 50 miljoen en fiscus 7 miljoen).

Voor iedere werkgever is er een sociaal secretariaat op maat.

- Jos Gijbels, algemeen directeur Unie Sociale Secretariaten

Toenemende kosten voor ICT

Wat misschien minder bekend is, is dat de sociale secretariaten jaarlijks 39 miljard euro RSZ-bijdragen en 32 miljard euro bedrijfsvoorheffing – 30 procent van de inkomsten van de Belgische Staat – innen en doorstorten. Door de financiële crisis van 2008 zijn de intrestvoeten voor de kortetermijnbeleggingen blijvend laag. Zelfs negatief voor grote bedragen op de zichtrekeningen. De steeds toenemende kosten voor ICT door slechte regelgeving (complexiteit, retroactiviteit, beperkte implementatietijd), gecombineerd met het wegvallen van de financiële inkomsten hebben gemaakt dat de sociale secretariaten steeds meer gepersonaliseerde diensten zijn gaan aanbieden aan de werkgevers.

Meer maatwerk

Werkgevers verwachten van hun sociaal secretariaat meer maatwerk, meer service, meer proactiviteit en liefst een zo laag mogelijke factuur. De beslissingen van overheden en sectoren zijn de laatste tijd steeds complexer. Dit maakt het extra moeilijk om aan die verwachtingen tegemoet te komen. In deze COVID-tijden hebben de medewerk(st)ers van de sociale secretariaten – meestal van thuis uit – heel veel informatie te verwerken gekregen om hun klanten deskundig te kunnen adviseren. De informatici van de sociale secretariaten hebben veel overuren gedraaid om alle steunmaatregelen toegankelijk te maken.

Voor iedere werkgever is er een sociaal secretariaat op maat. Grote, middelgrote en kleine sociale secretariaten, soms gespecialiseerd in een sector, soms lokaal gericht. Maar zeker de middelgrote en grote sociale secretariaten bedienen alle werkgevers met hun expertise. Het is aan de werkgever om na te gaan welk sociaal secretariaat voor hen het best past. Wie op zoek is naar een sociaal secretariaat, vindt de lijst op de website van de Unie van Sociale Secretariaten: www.uss.be.

COPYRIGHTS: Algemeen Directeur USS (Unie Sociale Secretariaten) , Fotograaf – Studio Dann 

Vorig artikel
Volgend artikel