Interview door Ciara Reid

Marieke Wyckaert:
 ‘In België wordt de voorkeur gegeven aan amicale overnames’

Dat de wereld opgeschrikt werd door het coronavirus hoeft geen verder betoog. Wereldwijd hebben bedrijven zich in een sneltempo moeten heroriënteren, wat voor de ene sector al makkelijker was dan voor de andere. Er zijn ook klappen gevallen. Ook in de M&A-markt was de ene zijn dood soms de andere zijn brood. Marieke Wyckaert, juriste en partner bij Eubelius Advocaten, vertelt dat ze ondanks de crisis een enorm druk jaar achter de rug hebben.

De crisis zal ongetwijfeld een impact hebben op de wereld van M&A. Hoe zie jij dat? 

“We hadden eerlijk gezegd in eerste instantie verwacht dat onze business grotendeels zou stilvallen, maar niets is minder waar. Zowel op nationaal als internationaal vlak gebeurt er veel. De wereld is natuurlijk ook voor een groot deel blijven draaien. De initiële schok heeft zeker even voor verstarring gezorgd, maar de economie heeft zich snel herpakt en bedrijven hebben zich aangepast. We begeleiden zelf een aantal bedrijven die er op een innovatieve manier in geslaagd zijn hun businessmodel aan te passen. Daarenboven heeft de plotse doorbraak van digitalisering veel ondernemingen – waaronder ook Eubelius – zonder meer toegelaten verder te blijven functioneren. De impact van de crisis is natuurlijk heel industrie-afhankelijk.” legt Marieke Wyckaert uit.

“Bepaalde sectoren zoals FMCG, zware industrie, de bouwsector, tuinbouw, architectuur en hun toeleveranciers hebben naar inschatting geen blijvende schade ondervonden. Van andere sectoren, zoals de Belgische retail – buiten voeding –, verwacht ik wel dat ze zullen lijden. Een crisis legt vaak opportuniteiten bloot, waar alerte bedrijven dan op toehappen. De keerzijde van de medaille is dat er ongetwijfeld ook bedrijven zullen sneuvelen. Dat de crisis een impact zal hebben staat buiten kijf, alleen is het nog niet duidelijk hoe die zich zal manifesteren. Het is vooralsnog te vroeg om lijnen te trekken. Er wordt vaak naar ons gekeken om marktvoorspellingen over M&A te doen, maar wij reageren enkel op de markten, we maken ze niet.”

Heeft de crisis bedrijven tot nadenken gestemd?

“Het klopt dat veel bedrijven door de crisis een – al dan niet gedwongen – adempauze genomen hebben om hun businessopportuniteiten te herbekijken en om te reflecteren. Maar dat is op zich niets nieuws, crisistijden zetten altijd aan tot reflectie. Men denkt na over het leven, over opportuniteiten en over eventuele nalatenschappen of bedrijfsoverdrachten. We hebben gemerkt dat familiale opvolgingskwesties door de coronacrisis werden geaccelereerd.” 

Merken jullie door de crisis een stijging in vijandige overnames? 

“Nee, niet meteen. Die cultuur van vijandige overnames, die uit Amerika komt, is in België veel minder ingeburgerd. Bij een vijandige overname probeert het management de overname te verhinderen of minstens te vertragen. Dat brengt dus een hoop negatieve energie met zich mee. Een overnameproces starten op voet van oorlog is geen goede basis voor verdere onderhandelingen en een toekomstige samenwerking. We merken dat in België de voorkeur gegeven wordt aan amicale overnames.” vertelt Marieke Wyckaert.

Een crisis legt vaak opportuniteiten bloot, waar alerte bedrijven dan op toehappen. De keerzijde van de medaille is dat er ongetwijfeld ook bedrijven zullen sneuvelen.

Zijn het vooral intercontinentale transacties die in de klappen hebben gedeeld?

“Nee, integendeel. We merken net dat grotere spelers van de crisis gebruikmaken om te kijken naar opportuniteiten. Sinds de vorige crisis hebben veel ondernemingen cashreserves opgebouwd, waardoor ze nu ruimte hebben. De jaren nét na de crisis van 2008 waren misschien iets moeilijker, maar die balans lijkt inmiddels weer helemaal hersteld. Ook voor de crisis verliepen internationale onderhandelingen vaak digitaal, en zelfs eerder via conferencecalls. Face-to-facegesprekken waren uitzonderlijk en de vertrouwensband werd vanop afstand opgebouwd. Door de toegenomen digitalisering en verbeterde technologische innovaties, verlopen de gesprekken nu eigenlijk vaak vlotter dan voorheen, wat de onderhandelingen faciliteert en de relaties ten goede komt.” zegt Marieke Wyckaert.

Welke positie verwacht je dat banken gaan innemen met betrekking tot acquisitiefinanciering?

“Sinds 2008 zijn banken voorzichtiger. De overmoed van voor de financiële crisis is banken duur komen te staan en het wetgevend kader is sindsdien sterk aangescherpt. Maar sterke dossiers, die goed onderbouwd en voorbereid zijn, gaan ongetwijfeld nog steeds op financiering kunnen rekenen.”

Zullen bedrijven in de toekomst hun financiële planning anders opmaken?

“De pandemie zal nog eventjes in ons geheugen gegrift blijven. Op korte termijn zullen organisaties allicht een behoedzamere strategie aannemen. We zijn allen overvallen door de abruptheid en ernst van de crisis. Bedrijven zullen ongetwijfeld wat marge inbouwen om te anticiperen op dergelijke onverwachte factoren. Ervaring leert wel dat die terughoudendheid niet blijft duren, globaal genomen keert de business na een jaar of vijf weer back to normal.” legt Marieke Wyckaert uit. 

Marieke Wyckaert

Hoe zie je het landschap van M&A verder evolueren na de pandemie?

“Dat is bijzonder moeilijk te voorspellen. Zoals gezegd is de markt veel beweeglijker. Die volatiliteit gaat vermoedelijk blijven toenemen en mogelijk nog versnellen. We hadden het zelf ook anders ingeschat; we hadden een kalmere periode verwacht en dat bleek niet te kloppen. Na de pandemie zullen de internationale grenzen heropenen, maar vermits de M&A-activiteit grotendeels bleef doorlopen, vermoed ik niet dat dit een verdere impact zal hebben.” zegt Marieke Wyckaert.

En wat als er nog een pandemie volgt?

“We mogen niet vergeten dat een pandemie niet de enige mogelijke dreiging is die boven ons hoofd hangt. Mensen hebben vaak de neiging om de ernst van een situatie te onderschatten. We merken dat er vaak pas gereageerd wordt als het water al aan de lippen staat. Niemand weet wat de volgende pandemie of andere crisis zal zijn en wanneer die ons zal treffen. Het is voor de mens blijkbaar moeilijk te denken in termen van ‘wat als scenario’s’. Sommige dreigingen zijn nochtans heel dichtbij en reëel, zoals de klimaatcrisis en daar kijken we vooralsnog massaal naast.”

Waarin ligt voor jou aantrekkingskracht voor vennootschaps- en financieel recht? 

“In essentie behandelt vennootschaps- en financieel recht de manier waarop mensen zich organiseren om te ondernemen. Als juristen bekijken we hoe we die menselijke samenwerking op een juridisch goede manier kunnen vormgeven. M&A zijn hier een onderdeel van. Elk dossier is anders, wat het telkens opnieuw ontzettend boeiend maakt. Omdat het over samenwerking en organisatie gaat, heeft deze juridische tak ook een belangrijke psychologische component. Uiteraard primeert het economische aspect, maar je moet de andere partij goed kunnen inschatten om onderhandelingen te kunnen voeren. Deze extra geladenheid geeft een interessante dimensie.” zegt Marieke Wyckaert.

Smart
fact

Als je geen juriste was geworden, welk beroep had je dan graag uitgeoefend?

“Ik was na mijn humaniora vast van plan classica te worden, en dan zou ik waarschijnlijk zijn geëindigd in het (hoger of universitair) onderwijs. Misschien daarom dat ik met één voet in het academische milieu ben blijven hangen?”

29.06.2021
door Ciara Reid
Vorig artikel
Volgend artikel