rechtbank
Legal

De rechtbank als laatste stop

29.06.2021
door Marleen Walravens

Zakendoen is vallen en opstaan, trial and error, voortschrijdend inzicht. Het is omgaan met onvoorziene omstandigheden, oplossingen zoeken, hiccups overwinnen. Een goede voorbereiding maakt een hemelsbreed verschil.

Wanbetalingen

Een factuur die niet betaald is binnen de vooropgestelde betalingstermijn of soms al helemaal niet; elk bedrijf heeft er al mee te maken gehad. Rappelbrieven hebben weinig effect bij een betalingsachterstand omdat ze meestal bij de andere op de stapel worden gelegd. Telefoneren met de klant om te kijken waar het euvel zit, is een betere optie. Na een tweede betalingsherinnering kan je de debiteur in gebreke stellen en hem verwittigen dat je een incassobureau inschakelt. Lukt het zo nog niet, dan is een rechtszaak de enige uitweg; met behulp van een juridisch adviseur kun je de wanbetaler dagvaarden. Mogelijke oplossingen? Op voorhand de kredietwaardigheid van een potentiële klant nagaan; bij buitenlandse klanten een gedeeltelijke vooruitbetaling vragen of werken met een documentair krediet. Een compleet ander perspectief is goede betalers belonen door bijvoorbeeld een korting te geven bij een volgende bestelling. 

Frauduleuze reclameronselaars

Als kmo loop je al eens een advertentieruimte in een tijdschrift of ga je in op een voorstel om opgenomen te worden in een bedrijvengids, meestal in volle vertrouwen. Toch zijn er bedrijven die niet altijd eerlijke bedoelingen hebben. Voor je er erg in hebt, kunnen ze je opzadelen met peperdure contracten voor meerdere jaren. Nepadvertenties, maar ook valse herinneringsfacturen of een brief ter bevestiging van je gegevens zijn typische technieken. Heb je toch ondertekend of al betaald, stop meteen de betalingen, meld de redenen van stopzetting aan het bedrijf en dien een klacht in bij het meldpunt van de FOD Economie. Die houdt een zwarte lijst bij van malafide bedrijven die je vrij kunt consulteren. De Facebookpagina Pasoplichting is een ander initiatief van de FOD Economie om je in te lichten over de meest recente oplichtingspraktijken.

B2b-geval van overmacht

Je hebt een contract afgesloten met een andere ondernemer dat je niet kunt naleven door onvoorziene omstandigheden, zoals de gezondheidscrisis. Je hebt een stand gehuurd op een beurs die niet doorgaat, je kunt bepaalde werken niet uitvoeren wegens maatregelen van hogerhand of de levering van goederen naar het buitenland is geblokkeerd door een staking aan de grens. Door op voorhand clausules in het contract te zetten die rechten en plichten van beide partijen bepalen in dit soort situaties kan je ellende besparen, al dan niet met behulp van een advocaat voor juridisch correcte formuleringen. Op zoek naar een oplossing is het altijd aan te raden rechtstreeks met de tegenpartij te onderhandelen of beroep te doen op een erkende bemiddelaar. Zijn akkoord, gehomologeerd door de rechtbank, heeft dezelfde kracht als een vonnis. Zo kun je een gerechtelijke procedure vermijden.

rechtbank

Cyberaanval

Met de digitalisatie is ook de cybercriminaliteit gegroeid. Bedrijven hebben vooral te maken met ransom- en malware. Bij ransomware houdt de cyberaanvaller je gegijzeld en blokkeert en versleutelt hij bestanden in je computer. CryptoLocker en WannaCry zijn de meest gekende. Na het betalen van een som, meestal in cryptomunten, is je computer opnieuw vrij. Kmo’s worden het meest getroffen door malware, kwaadaardige software die de computersystemen verstoren en zo informatie downloaden. Dit zijn virussen, wormen of Trojaanse paarden. Voorkomen is hier de enige optie en liefst met een veelzijdige beveiligingsstrategie: antivirusprogramma’s, firewalls, doordachte wachtwoorden, systematische back-ups, maar ook een sensibilisering bij de medewerkers van mogelijke cybercrime. CERT.be is het belangrijkste Belgische contactpunt voor het aanpakken van cyberdreigingen. ICT-professionals kunnen er gratis en volledig vertrouwelijk terecht om cyberincidenten te melden. CERT.be geeft burgers en bedrijven ook advies over het veilig gebruiken van internet, buiten de rechtbank om. 

Geschil bij e-commerce

Het ODR-platform (Online Dispute Resolution) is opgericht door de Europese Commissie om geschillen die voortvloeien uit e-commerce tussen consumenten en ondernemingen, buiten de rechtbank om, op te lossen. Consumenten én ondernemingen kunnen er een klacht indienen met betrekking tot een online transactie. Deze klacht wordt dan door het platform bezorgd aan de bevoegde ADR-entiteit (Alternative Dispute Resolution) om een oplossing te vinden. De deelname aan dit systeem is vrijwillig. Als de consument of de ondernemer weigert om mee te werken, zal het geschil geregeld moeten worden via de rechtbank. Als je een webshop hebt, ben je verplicht te verwijzen naar het ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr/). Bij Belmed, het Belgische mediatie-platform, kun je terecht voor bemiddeling bij commerciële geschillen tussen consumenten en handelaars (b2c) of tussen handelaars onderling (b2b), op voorwaarde dat deze ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Intellectuele eigendom

Elk jaar op 26 april trekt de Werelddag van de Intellectuele Eigendom de aandacht op het feit dat elk innovatief idee een bijdrage kan leveren aan je bedrijf, van nut kan zijn voor economisch herstel of kan zorgen voor maatschappelijke vooruitgang. Het is daarom belangrijk om die intellectuele eigendom te beschermen tegen namaak, misbruik en vervalsingen via een patent. Let wel: een patent is beperkt in ruimte en tijd. Wat beschermd is in de Benelux, is het misschien niet in de rest van Europa. De bescherming van een merknaam moet na tien jaar hernieuwd worden, een biotechnologische uitvinding kan een geldig octrooi voor twintig jaar bekomen. Merk je dat je product of logo kwaadwillig voor commerciële doeleinden gebruikt wordt door derde partijen, dan is contact met de Dienst voor de Intellectuele Eigendom een eerste stap. Stopzetting van misbruik en schadevergoeding wordt meestal via de rechtbank beslecht.

Vorig artikel
Volgend artikel