mobiliteit
Leasing

Inzetten op mobiliteit maakt je als werkgever extra aantrekkelijk

05.01.2022
door Fokus Online

In de huidige economische context is het voor potentiële werkgevers extra belangrijk om zichzelf zo goed mogelijk in de markt te zetten. Een doordacht en flexibel mobiliteitsbeleid blijkt de manier bij uitstek om je te onderscheiden van de concurrentie. 

Door de economische groei en de overduidelijke krapte op de arbeidsmarkt is er een heuse war on talent op gang gekomen. In die context is het voor ondernemingen meer dan ooit belangrijk om zich te kunnen onderscheiden in hun zogenaamde employer branding. Een erg doeltreffende manier om dit verschil te kunnen maken is via een toekomstbestendig mobiliteitsbeleid.  

Stijgende vraag naar flexibiliteit 

Dat mobiliteitsbeleid zo steeds hoger op de prioriteitenagenda van ondernemingen komt te staan, merken ze ook bij Traject, dat bedrijven, overheden en organisaties mobiliteitsadvies op maat biedt. “Wij nemen steeds de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een onderneming als uitgangspunt. Die visie zit duidelijk in de lift. Op vijf jaar tijd is ons aantal werknemers meer dan verdubbeld”, vertelt Delphine Eeckhout, mobiliteitsexpert bij Traject.  

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat tegenwoordig centraal bij de zoektocht naar (ander) werk. Dat dwingt je als onderneming om na te denken over mobiliteit”, gaat Eeckhout verder. “De meeste schoolverlaters en werkzoekenden hebben vandaag een andere kijk op mobiliteit dan de vorige generaties.”

Die kentering merken ze ook bij KPMG. “We merken de laatste jaren een stijgende vraag naar alternatieve oplossingen”, aldus Peter Van De Velde, mobility manager bij KPMG. “Daarom staat het ook steeds centraler in onze employer branding. Concreet bieden we via ons flexible reward plan alle werknemers de kans om voor alternatieve oplossingen te kiezen. Daarnaast krijgen werknemers die gaan voor de alternatieven ook een financiële incentive.”

Die aanpak geeft KPMG-werknemers de mogelijkheid om steeds te kiezen voor het vervoersmiddel dat best past bij hun noden van het moment. “Vandaag kan je de wagen gebruiken, maar morgen liever de trein naar een klant in het centrum van de stad en overmorgen kies je voor de fiets. Door gebruik te maken van een mobiliteitsapp maken we deze flexibiliteit zo laagdrempelig mogelijk voor onze werknemers”, verduidelijkt Van De Velde. 

De meeste schoolverlaters en werkzoekenden hebben vandaag een andere kijk op mobiliteit dan de vorige generaties.

- Delphine Eeckhout

Investering betaalt zichzelf terug

Dit soort beleid van mobiliteit verhoogt dus je aantrekkingskracht als werkgever, maar kost uiteraard ook geld. “Wij doen zeker niet mee aan de utopie dat deze transitie geen investering met zich meebrengt”, legt Eeckhout uit. “Maar die betaalt zichzelf terug. Wij pleiten ervoor om het verhaal zo breed mogelijk te bekijken. Zo is iemand die met de trein naar het werk gaat meestal al nuttig bezig voor het bedrijf, wat minder geldt voor iemand in de auto.”

Daarnaast moeten ook de kosten, zowel financieel als maatschappelijk, die gepaard gaat met het uitblijven van dit soort investeringen in rekening worden gebracht. Dit gaat dan uiteraard vooral om het fileleed en de klimaatschade. Eeckhout: “Eigenlijk moet het verhaal worden omgedraaid. Werkgevers moeten zich de vraag stellen wat het kost als ze niets doen aan hun mobiliteitsbeleid.” 

Wat met de auto? 

Voor alle duidelijkheid: innovatief mobiliteitsbeleid staat niet per definitie gelijk aan de totale verbanning van salaris- of bedrijfswagens. “De wagen blijft een zeer belangrijk element dat sollicitanten over de streep trekt bij een aanwerving”, aldus Van De Velde. 

Een veelgebruikt argument in deze context is het feit dat salariswagens kansen bieden om ons wagenpark op grote schaal te vergroenen. Al zitten hier ook valkuilen in verscholen. “Een green car policy is goed, maar is geen oplossing voor het fileprobleem, parkeerproblemen en de verkeersveiligheid. Daarom moet het altijd deel zijn van een bredere mobiliteitsstrategie”, verduidelijkt Eeckhout. 

Bovendien kan onze omgang met bedrijfswagens potentieel een belangrijke driver van verandering zijn. “Terwijl autodelen voor particulieren voor heel wat mensen al normaal is, is dit vandaag nog niet mogelijk met bedrijfswagens. Als we dit juridisch en administratief mogelijk maken, kunnen we grote stappen vooruit zetten”, besluit Eeckhout.  

Vorig artikel
Volgend artikel