groen
Leasing

Groen maar leefbaar!

05.01.2022
door Fokus Online

De laatste maanden wordt de automarkt steeds meer richting groenere mobiliteit gestuurd. Maar onze industrie heeft deze transitie al lang ingezet. Europa heeft met de Green Deal de bakens al lang uitgezet die de constructeurs op koers zetten naar een koolstofarme samenleving. 

Gemiddelde CO2-uitstoot

De cijfers. De gemiddelde CO2-uitstoot per gereden kilometer van de nieuw ingeschreven wagens in België is met ruim 30% gedaald tussen 2005 en 2020 (van 155,6 naar 107,9 g/km). In het jaar 2021 zal dit nog eens 10 gram dalen. Dankzij het aantal lage en zero emissie automodellen, zijn er dan ook 160 geëlektrificeerde wagens beschikbaar.

Bedrijven zijn de drijvende kracht zijn achter deze vergroening. In 2021 zijn einde november 22,9% van de ingeschreven nieuwe auto’s geëlektrificeerd. Van de volledig elektrische staan 86,2% en van de plug-in hybride wagens 88,1% op naam van ondernemingen.

Geen nieuwe wagens op fossiele brandstof

De wens van de Vlaamse regering om vanaf 2029 geen nieuwe wagens op fossiele brandstof meer toe te laten, is wat ons betreft voorbarig richting groen. Omdat de voorzieningen voor elektrische mobiliteit ontoereikend zijn. Wij berekenden dat indien alle auto’s, bestel- en vrachtwagens batterij-elektrisch zouden rijden in ons land, het jaarlijkse stroomverbruik met 37 TWh stijgt, een toename van bijna 50% van de huidige elektriciteitsbehoefte! 

Bedrijven zijn de drijvende kracht achter deze vergroening.

Opmars van elektromobiliteit

Door de opmars van elektromobiliteit lijken de verhoudingen in het transport- en energielandschap te evolueren van een binaire “fabrikant / brandstofsector” relatie naar een speelveld met daarbij ook andere energieproducenten (elektriciteit – waterstof – gas). Alsook beheerders van elektriciteitsnetwerken, datanetwerken en infrastructuur en dienstverleners van slimme energieoplossingen. Hier is er nood aan een multisectoriële coördinatie waarvan voldoende en betaalbare laadcapaciteit een essentieel onderdeel uitmaakt.

Op fiscaal vlak is voorspelbaarheid over meerdere jaren de sleutel. In dit verband zijn wij verheugd dat de fiscale en sociale hervorming rond bedrijfswagens een perspectief biedt voor de komende jaren. En dat zij aanzet tot vergroening van het wagenpark. Voor de particulier zijn er, in vergelijking met onze buurlanden Frankrijk, Duitsland en Luxemburg, in België helaas nog steeds geen aankoopincentives.

Mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget is een ander instrument dat kan bijdragen tot meer vervoerkeuze voor de werknemer en koolstofarme verplaatsingen. Het valt echter nog te zien of het de harten kan veroveren van de beroepsactieve bevolking.

Onze industrie heeft een belangrijke horde genomen door aanzienlijke investeringen in de ontwikkeling van voertuigen zonder emissies of met sterk verlaagde emissies. Ook zetten wij als sector volop in om de consument bij te staan in het maken van de meest milieubewuste keuze. Echter ook op maat van zijn en/of haar verplaatsingsprofiel. Dus groen maar leefbaar!

Vorig artikel
Volgend artikel