COVID
Coronacrisis

De COVID-crisis als hefboom voor een duurzaam woon-werk verkeer

05.01.2022
door Fokus Online

De COVID-crisis heeft ons leven grondig gewijzigd. En niet in het minst op het vlak van hoe en of we ons naar het werk verplaatsen. Dit geeft de noodzaak om het hele systeem eens grondig te herbekijken en in een duurzame richting te sturen. 

Post-COVID mobiliteitsbeleid

Werkgevers vragen zich af hoe in het post-COVID tijdperk het mobiliteitsbeleid van het bedrijf er moet uitzien. Logisch ook, want de noodzaak van een meer flexibele arbeidsindeling die de COVID crisis met zich meebracht, heeft verregaande implicaties. Hoe zal het kantoor van de toekomst eruitzien? Moeten men nog zoveel bureaus voorzien en hoe integreren we online vergaderingen? Maar ook werknemers hebben een heel ander beeld van hoe zij willen werken. Velen hebben geen zin meer om terug naar de ellenlange pre-COVID files terug te keren en willen meer flexibiliteit om hun werk en privéleven beter op elkaar te kunnen afstemmen. Het is duidelijk dat COVID de vraag naar flexibiliteit in de woon-werk verplaatsingen helemaal op de agenda heeft geplaatst. Deze crisis geeft dan ook handvaten om te gaan naar een duurzamer beleid op het vlak van woon-werk verkeer. Duurzame mobiliteit is gebaseerd op 3V’s, namelijk vermijden, verschuiven en vergroenen.

Dankzij telewerken en online vergaderen worden heel wat verplaatsingen vermeden. Tijdens de pandemie verdubbelde het aantal telewerkers. Dat meer en meer mensen soms van thuis werkten was een trend die we ook voor COVID al opmerkten en die nu drastisch werd versneld. Ook al is telewerken niet zaligmakend, toch geven werknemers en werkgevers aan dat ze van plan zijn om één of meerdere dagen van huis te willen werken. 

Het is duidelijk dat COVID de vraag naar flexibiliteit in de woon-werk verplaatsingen helemaal op de agenda heeft geplaatst.

- Cathy Macharis, Onderzoeksgroep MOBI, Vrije Universiteit Brussel

Meer milieuvriendelijke transportmodi

Vervolgens is het belangrijk om te verschuiven naar meer milieuvriendelijke transportmodi. We zien in de cijfers dat fietsen, ook voor het woon-werk verkeer, structureel toegenomen is in deze periode. Het openbaar vervoer blijft echter nog onderbenut, wat de teruggekeerde files voor een groot stuk verklaart. De flexibiliteit kan men ook inbouwen via het mobiliteitsbudget, waarbij de werknemer een combinatie van verschillende transportmodi kan gebruiken. De modaliteiten om een mobiliteitsbudget in te voeren werden onlangs vergemakkelijkt en ook de lijst met duurzame mogelijkheden breidt men nog flink uit (met onder andere een voetgangerspremie, parkeerkosten op trein- of busparkings, enz). 

En dan komen we bij de derde en laatste V. De V van verschonen of vergroenen. Als men dan toch bedrijfswagens toekent, laat het dan de minst vervuilende zijn, elektrische dus. De federale overheid heeft beslist dat vanaf 2026 enkel elektrische wagens een gunstig fiscaal regime krijgen. Het is zeker een hefboom in het elektrificeren van het gehele wagenpark, maar dient men enkel als derde en niet als enige optie te zien in het woon-werk mobiliteitsbeleid van een bedrijf. 

De COVID-crisis creërt een momentum, waar alles op losse schroeven staat. Het is een unieke kans om het systeem te herdenken met aandacht voor een duurzaam woon-werkverkeer en met voldoende flexibiliteit voor zowel werkgever als werknemer. 

Vorig artikel
Volgend artikel