leasing
Business

Kiezen voor leasing

18.12.2018
door Hannes Dedeurwaerder

Efficiënt transport is een basisvoorwaarde voor vlotte business. Heel wat bedrijven stappen daarom in een leasing-formule met een betrouwbare aanbieder. Maar ook particulieren maken steeds vaker gebruik van leasing, en daarbij kijken ze niet alleen naar de auto.

Frank Van Gool
Algemeen directeur Renta

Wat is de reden van de opmars van private leasing?

“Consumenten omarmen steeds meer het concept van betalen voor gebruik in plaats van bezit van een goed. Zeker in het geval van een auto, na huisvesting vaak de belangrijkste vaste kostenpost, is het handig een vast maandelijks all-in bedrag te kennen. Dit vermijdt jaarlijkse verrassingen als verzekering, verkeersbelasting, kosten voor bandwissels en onderhoudsfacturen. Leasingmaatschappijen zijn specialist in het aan- en verkopen van auto’s en kunnen daardoor interessante aanbiedingen op nieuwe of zeer recente wagens voorstellen, waardoor de gebruiker een modern, veilig en zuinig voertuig ter beschikking krijgt. Doordat in België het leasingconcept al gekend is door het succes van de bedrijfswagen, is de stap naar private leasing snel gezet.”

Hoe gaan jullie als leasingmaatschappij om met de stijgende vraag?

“Uiteraard is de groeiende markt voor private leasing voor de leasingsector een mooie aanvulling op het bestaande aanbod voor bedrijven. Het is echter belangrijk dat de consument enkele afwegingen maakt. Zo heb je best een goed zicht op het aantal kilometers dat je jaarlijks aflegt en moet je onderzoeken of de maandelijkse huurprijs wel in je budget past – je moet het voertuig gedurende de volledige looptijd van het contract houden. De wagen dient op het einde van de leasingovereenkomst in goede staat terug bij de leasemaatschappij ingeleverd te worden. Leasingmaatschappijen zullen klanten dus niet blindelings in een leasecontract laten stappen, maar duidelijk aangeven wat de voor- en nadelen zijn en enkel verhuren als er voldoende financiële draagkracht is.”

Hoe ziet de toekomst van leasing er volgens Renta uit?

“De trend naar gebruik in plaats van bezit zal zich nog meer doorzetten en autodelen of flexibel gebruik in combinatie met andere vervoermiddelen zal wellicht toenemen. Daarom bieden veel leasingmaatschappijen nu ook fietsen of openbaar vervoer aan. Maar de auto zal een belangrijke plaats blijven behouden en er zal altijd een behoefte tot financiering, verzekering en onderhoud voor blijven bestaan, ongeacht of het voertuig elektrisch, zelfrijdend of gedeeld is. Als de leasingsector zich creatief aanpast aan wat de gebruiker wil, wacht haar een mooie toekomst.”

Koen Floré
Sales & marketing o2o

Wat is de reden van de opmars van fietsleasing?

“Zo’n twee à drie jaar geleden startten enkele kleine bedrijven met fietsleasing vanuit een oprecht ecologisch of employer brandingstandpunt. Vervolgens zijn ook grotere bedrijven daarmee begonnen en werd fietsleasing bekend bij werknemers via mond-aan-mondreclame. Vanaf dan werd het ook als optie aangeboden op vraag van de medewerkers. Was bij de opstart de wetgeving nog onduidelijk, dan is die intussen een stuk helderder. Hierdoor valt bij bedrijven de angst weg om gepenaliseerd te worden wegens misbruik. Gezien het fiscale voordeel kan fietsleasing ook budgetneutraal toegepast worden, waardoor er voor bedrijven weinig argumenten zijn om er niet mee te starten. Enkel de angst voor grote administratieve inspanningen is er nog.”

Hoe gaan jullie als leasingmaatschappij om met de stijgende vraag?

“Wij investeren volop in IT-automatisatie om een vlekkeloze service en communicatie naar zowel bedrijven als werknemers te garanderen. Verder werken wij samen met fietshandelaars als partner via het open-netwerkprincipe, dat meegroeit vanuit de vraag van de werknemers. Dit garandeert een optimale fietsservice (vrije fietskeuze, leveringsbetrouwbaarheid, onderhoud en herstellingen). Tenslotte steunen wij bedrijven in de stijgende vraag van hun werknemers door automatisatietools te leveren voor hun administratieve processen. We voorzien ook in tools om de communicatie naar werknemers te optimaliseren.”

Hoe ziet de toekomst van leasing er volgens o2o uit?

“Fietsleasing wordt de norm in een verloningspakket, net zoals leasing van bedrijfswagens dit is. Waar de fiscale voordelen van bedrijfswagens vanuit ecologische en maatschappelijke redenen fiscaal afgebouwd worden, worden de fiscale voordelen bij fietsen net verhoogd – zie bijvoorbeeld het volledig wegvallen van RSZ op het VAA en de fietsvergoeding bij speedpedelecs. De kosten voor de overheid wat auto’s betreft ligt namelijk een pak hoger dan de kosten voor fietsen. Zo vragen bedrijfsfietsen heel wat minder kosten inzake infrastructuur, terwijl de kosten door autofiles en -ongevallen ook een pak hoger zijn.”

Nic Steyaert
Managing director Westlease

Wat is de reden van de opmars van company leasing ?

“De company car blijft bij uitstek het middel om de (te) hoge fiscaliteit op arbeid te compenseren. Het voordeel van een salariswagen blijft uitermate financieel aantrekkelijk.
Niet alleen geniet de company car van extralegale voordelen, voor velen is het bovendien ook een noodzakelijk werkmiddel bij de uitoefening van hun job. Leasing heeft voor de werkgever het grote voordeel dat de kost van de wagen 100 procent budgetteerbaar is. Het bedrijf komt op die manier niet voor onaangename verrassingen te staan – niet tijdens de looptijd en ook niet op het einde van het contract.”

Hoe gaan jullie als leasingmaatschappij om met de stijgende vraag ?

“Allereerst leiden die tot een verregaande consolidatie in de sector, waarbij kleinere leasemaatschappijen worden opgeslokt door grotere spelers. Door deze schaalvergroting stijgt het niveau van specialisatie binnen het bedrijf en per definitie ook de expertise. De maatschappelijke ontwikkelingen laten ook enkele belangrijke trends zien. Het aantal schadegevallen daalt, ook de grootte ervan. De technologische aspecten van een wagen zorgen voor een explosie van de onderdelenprijzen. Een andere bijkomende ontwikkeling is diversificatie: diesel heeft een alternatief gevonden in benzine, hybride of elektriciteit. Dit verhoogt de complexiteit van de sector. Bovendien komt er meer vraag naar gedeelde mobiliteit. Een integratie van het treinabonnement, een fiets of car sharing zijn uitdagingen waar de sector een antwoord op moet formuleren.”

Hoe ziet de toekomst van company leasing er volgens Westlease uit?

“De firmawagen zal de volgende jaren een belangrijke rol blijven spelen in de verloning van werknemers. Veel zal afhangen van het fiscale voordeel dat er al dan niet aan gekoppeld zal blijven. Maatschappelijk zien we dat jongeren de wagen zien als een gebruiksgoed, niet als iets waarvan ze per se eigenaar moeten zijn. Hierdoor zal de markt van de private leasing de komende jaren fors aantrekken. Sinds kort zien we ook systemen van deelauto’s verschijnen, zowel voor privégebruik als voor zakelijk gebruik. Als leasemaatschappij zullen we evolueren van aanbieder van company cars naar aanbieder van mobiliteitsoplossingen.”

Marc Demoulin
Editorial director Link2Fleet

Wat is volgens jullie de reden van de opmars van company leasing?

“Het groeiende succes van leasemaatschappijen is vooral te danken aan een zeer voordelige belastingheffing op bedrijfswagens in België. In vergelijking met alle Europese buren wordt de functiewagen in België het minst belast. De situatie zal echter waarschijnlijk enigszins veranderen in 2020, wanneer WLTP-normen, naast een beperktere aftrek, een negatief effect zullen hebben op de belasting van werknemers en werkgevers. Daarnaast hebben leasemaatschappijen een all-in aanbod ontwikkeld, dat vooral aantrekkelijk is voor bedrijven die zich over het algemeen niet willen bezighouden met het dagelijks beheer van een wagenpark.”

Hoe gaan leasingmaatschappijen volgens jullie idealiter om met de stijgende vraag?

“Leasemaatschappijen hebben zich gerealiseerd dat de vraag van professionele gebruikers aan het veranderen is. Werknemers hebben niet dezelfde behoeften en de standaardisatie van contracten geleidelijk opgegeven wordt voor een meer op maat gemaakte aanpak. De meeste leasemaatschappijen bieden nu flexibele leaseopties aan, gaande van korte termijn (enkele dagen) tot middellange termijn (12-24 maanden), tot lange termijn (4-5 jaar). Sommigen van hen stellen zelfs voor om een ander voertuig te integreren voor een specifieke periode zonder het contract te wijzigen.”

Hoe ziet de toekomst van company leasing er volgens Link2Fleet uit?

“In een snelveranderend mobiliteitsecosysteem zal de auto een centrale positie blijven innemen. Het risico bestaat echter dat marktaandelen worden afgestaan aan alternatieve vervoermiddelen, zoals carsharing, ridesharing, fiets (elektrisch of niet) of intensiever gebruik van openbaar vervoer. Met de lancering van het mobiliteitsbudget toont de regering duidelijk haar wens om het aantal auto’s op de weg te verminderen. Leasemaatschappijen zijn echter al goed voorbereid op deze revolutie en bieden nu een mobiliteitspakket met de meeste van deze nieuwe vervoersmiddelen. Hun businessmodel werd aangepast aan deze evolutie. Van leasemaatschappijen veranderen ze geleidelijk in mobiliteitsproviders om te voldoen aan de veranderende vraag van hun klanten.” 

Vorig artikel
Volgend artikel