Interview door Daan Vanslembroeck

Yin Oei: ‘De beste manier om de toekomst te voorspellen, is door die uit te vinden’

Yin Oei verdiende haar strepen in de ICT-wereld bij bedrijven als Data Flow, Ordina en Cegeka. In 2019 ging ze aan de slag als CCO bij Living Tomorrow, gekend van het vroegere Huis van de Toekomst. Samen met meer dan zestig internationale partners toont het innovatieplatform hoe we in de toekomst zullen leven, wonen en werken.

Laten we meteen een misverstand uit de wereld helpen. Niet alle mensen die in de ICT werken zijn computergeeks. Yin Oei is daar het levende bewijs van. Voor ons zit geen bedeesde nerd, maar een succesvolle vrouw die weet waarover ze praat. Naast Living Tomorrow is Yin Oei ook nog verbonden aan TomorrowLab, een adviesbureau in strategie, innovatie en digitalisering. Zeg maar de broedstoof voor slimme, innovatieve projecten.

Vertel, hoe zullen we binnenkort ons (digitale) leven leiden?

“Het mag duidelijk zijn dat er de komende jaren heel wat op ons afkomt inzake ICT en verdere digitalisering van huishoudens, bedrijven én steden. Digitalisering heeft in veel sectoren al tot een exponentiële groei geleid en speelt een belangrijke rol in onze economie. De bestaande bedrijfsmodellen staan onder druk en nieuwe verdienmodellen ontstaan. De voorbije decennia heeft de technologie geen sprongen gemaakt, maar stappen met zevenmijlslaarzen. De komende tien jaar zullen we opnieuw prachtige innovaties zien die inspelen. Op demografische veranderingen, op de economische machtsverschuivingen, op de versnelde verstedelijking en op de klimaatveranderingen. We gaan naar een toekomst waarin alles en iedereen connected is. En ja, we geven daar een stukje privacy voor op, maar we krijgen er enorm veel voor terug.” vertelt Yin Oei.

Met andere woorden: big brother is watching us?

“Voor sommigen zal dat inderdaad wennen zijn, maar vergeet niet dat de jongere generaties opgegroeid zijn met sociale media. De nieuwe generatie kijkt totaal anders naar online privacy dan pakweg de vijftigers. Je levert privacy in, maar de mogelijkheden die je terugkrijgt zijn enorm. Hyperpersonalisatie en gebruiksgemak dankzij artificiële intelligentie zullen de norm worden. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in gepersonaliseerde fitnesscoaching, gezondheidszorg aan huis, scholing op maat, Mobility as a Service (MaaS), winkelervaring en ga zo maar door…”

Wat wordt de grootste gamechanger in deze digitale revolutie?

“Ongetwijfeld de slimme steden. Smart city’s vormen het kruispunt van verschillende disciplines en concepten. Onze samenleving wordt zo verbonden, flexibel, vloeiend en dynamisch en in hoge mate gepersonaliseerd en gecontextualiseerd. In de voorbije twee jaar hebben we meer data verzameld dan in heel het menselijke bestaan samen. Dit biedt enorme mogelijkheden. Afhankelijk van waar je heen moet, zal men de beste vervoersmodus aanraden. Of je hoeft niet langer rond te rijden voor een parkeerplekje, omdat je efficiënt begeleid wordt naar een vrije parkeerplek.” legt Yin Oei uit.

In de voorbije twee jaar hebben we meer data geproduceerd dan in heel het menselijke bestaan samen.

Big data zijn dus het nieuwe goud?

“Zeker. Met data op zich ben je niets, maar de kunst is om data met elkaar te verbinden, te analyseren en te optimaliseren. Dan kun je echt ongelofelijke dingen doen. Door de data te analyseren van IoT-systemen, sensoren en andere bronnen, kan een stadsbestuur verbanden leggen tussen milieu, mobiliteit, veiligheid en economische ontwikkelingen. Zo ontwikkelt men digital twins voor realtimemonitoring, remote control van systemen, scenario-testing en strategische planning.

Stel dat een gemeente de verkeersdoorstroming in een schoolomgeving wil verbeteren. In plaats van de mogelijke maatregelen letterlijk te gaan testen, en hier dus veel tijd, middelen en moeite in te steken, kunnen ze eerst gesimuleerd worden. De digital twin verzamelt razendsnel alle beschikbare data over hoeveel auto’s, voetgangers of fietsers passeren, wanneer de drukste momenten zijn, de breedte van de wegen tot het aantal vrachtwagens dat passeert… Op basis hiervan berekent de digital twin welke oplossing of combinatie van oplossingen de meest plausibele is, rekening houdend met bijvoorbeeld snelheid, veiligheid en parkeergelegenheid.”

Is die technologische sprong wel voor iedereen weggelegd?

Een inclusieve samenleving is iets waar we allemaal naar moeten streven, waarbij er uiteraard ook een rol is weggelegd voor de overheid. De digitale infrastructuur is nog niet voor iedereen toegankelijk. Kijk maar naar het afstandsonderwijs in de coronaperiode. Niet iedereen heeft een computer of zelfs toegang tot stabiel internet. Dit vergeet men soms. Zo zou de overheid voor iedereen toegankelijke onderwijs- en trainingsmogelijkheden ter beschikking moeten stellen. Daarnaast is er tijdens deze transitieperiode ook nood aan voldoende fysieke dienstverlening voor mensen die minder vertrouwd zijn met de digitalisering. Ten slotte moet men sterk inzetten op het gebruiksgemak voor de burger: vandaag zien we dat de huidige oplossingen vaak nog te ingewikkeld zijn.” zegt Yin Oei.

Yin Oei

Gaan we op een bepaald moment niet technologiemoe worden?

“We krijgen inderdaad veel impulsen en weinig mentale rust, maar omdat technologie pervasief en onzichtbaar wordt, zullen we ons minder bewust zijn van de achterliggende technologieën die ons leven beheersen. Veel zaken zullen we gewoon niet merken. We zullen veel vormen van automatisering als vanzelfsprekend beschouwen. Vandaag zijn we misschien verknocht aan onze telefoon, maar in de toekomst zullen nanobots onze hersenen rechtstreeks op de cloud aansluiten.”

Is dat echt zo? Ik krijg visioenen van Terminator en RoboCop…

“Mensen die een ledemaat verloren zijn, krijgen vandaag al een hightechprothese die ze met hun hersenen aansturen alsof het hun eigen arm of been zou zijn, mensen die doof zijn krijgen een cochleair implantaat, diabetici krijgen insulinepompjes, noem maar op. Bepaalde zaken zoals onze cholesterol, suikerspiegel of het aantal eiwitten in ons bloed zullen continu gemonitord kunnen worden. Neuralink, de onderneming van Elon Musk, belooft menselijke telepathie mogelijk te maken binnen slechts een paar jaar. Momenteel wordt er zelfs gewerkt aan een lens die ons kan toelaten om in het donker te zien. Je kunt het zo gek niet bedenken of we zijn ermee bezig.” legt Yin Oei uit.

Smart
fact

Wat als je niet in de ICT-sector was terechtgekomen?

Dan was ik kunstenares geworden (lacht). In mijn vrije tijd schilder ik heel vaak. Dat is mijn time-out om even te ontsnappen uit die digitale wereld. Schilderen is iets doen zonder prikkels. Als ik schilder, zit ik echt in the zone. Vroeger schilderde ik vaak portretten, maar tegenwoordig schilder ik in reliëf binnen de thema’s abandoned places en people.

28.06.2021
door Daan Vanslembroeck
Vorig artikel
Volgend artikel