digitale veiligheid
IT

Peeters: “Werknemers sensibiliseren rond cybersecurity”

15.06.2022
door Fokus Online

In een maatschappij waar digitalisering centraal staat, is het gebruik van technologie niet weg te denken. Of het nu gaat over innovatieve Edge Computing of onze dagelijkse e-mails, we worden nog te vaak verrast door hoe makkelijk we slachtoffer worden van de gevaren die deze digitale wereld met zich meebrengt. 

Wie herinnert zich het paard van Troje? Dat bekende verhaal uit de Griekse mythologie vertelt hoe de Grieken via een list de strijd wonnen door de Trojanen te overtuigen een groot houten paard, dat stiekem vol met Griekse soldaten zat, hun stad binnen te laten.

De mythe staat niet ver van de realiteit. Huidige spanningen in het internationaal politieke klimaat leveren onzekerheden op die een weerslag hebben op onze digitale veiligheid. Oorlogsvoering drijft ook de cyberdreiging op. Daarnaast zijn we de tel kwijt wanneer het gaat over moderne, digitale versies van dit paard van Troje: virussen die heimelijk onze computers binnenkomen, verpakt als een aantrekkelijke link. En wie klikt, zet de poorten van de organisatie open voor cybercriminelen. 

Waar we vanuit de IT-organisatie geroutineerd worden in het installeren van firewalls en processen waarbij de technische applicaties regelmatig worden bijgewerkt met de nieuwste veiligheidsinstellingen, vergeten we vaak dat mensen ook een operating systeem hebben: onze hersenen.  Dit systeem dient net als zijn digitale versie bijgewerkt te worden. Cybersecurity is niet enkel de taak van IT-mensen. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om het bedrijf veilig te houden. Wanneer medewerkers beter begrijpen welke gevaren er op hen afkomen, hoe ze deze gevaren herkennen en hoe ze erop moeten reageren, ontwikkel je een extra beveiligingslaag in je organisatie, namelijk je human firewall.  

Digitale veiligheid start met het geven van het goede voorbeeld door het topmanagement.

- Veerle Peeters, veiligheidsexpert bij Deloitte en keynote speaker

Cruciaal is dat je als organisatie de juiste mentaliteit uitdraagt. Helaas krijgt cybersecurity nog te vaak onvoldoende prioriteit en worden de verwachtingen rond ieders bijdrage ten opzichte van digitale veiligheid niet sterk genoeg gecommuniceerd. We moeten veel meer én beter sensibiliseren naar medewerkers toe.  

Digitale veiligheid begint met het geven van het goede voorbeeld door het topmanagement. Bouw aan een cultuur waarin mensen zich veilig voelen om anderen aan te spreken en om hun eigen fouten toe te geven. Maak digitale veiligheid onderdeel van de verschillende bedrijfsprocessen en reik handvatten aan door informatiecampagnes op maat aan te bieden. Maak training rond digitale veiligheid leuk en boeiend. Belangrijk is je ervan bewust te zijn dat je een taal spreekt die iedereen begrijpt door inspirerende voorbeelden te geven met een relevante vertaalslag naar ieders dagelijkse leefomgeving. 

Gedragsverandering bereik je niet door een eenmalige boodschap. Je moet het herhalen totdat iedereen bewust mee nadenkt over digitale veiligheid op de werkvloer. Wanneer het een automatisme wordt van de medewerkers zal digitale veiligheid op een natuurlijke manier verankerd worden in het DNA van organisaties. Enkel zo staan we sterker om aan de charmes van de digitale paarden van Troje te weerstaan.

Vorig artikel
Volgend artikel