IT
Carrière

Digital business wordt het nieuwe credo in IT


28.06.2021
door Fokus Online

Dat uit IT-opleidingen alleen die hard programmeurs voortkomen? Die tijd is voorbij. Uiteraard blijven die profielen erg belangrijk in een tijd van digitale versnelling en transformatie. Maar vandaag is de businesskant van IT even belangrijk. 

Gegeerde IT-profielen

IT-profielen zijn vandaag heel erg gegeerd op de markt. “Daar zetten wij met PXL-Digital, met graduaats- en bacheloropleidingen als Elektronica-ICT en Toegepaste Informatica, bijgevolg heel sterk op in”, zegt Francis Vos, departementshoofd van PXL-Business en van de Digital Business School. Het zijn dan ook heel boeiende tijden voor IT-studenten en -profielen: er is de opkomst van AI, cybersecurity, virtual en augmented reality, Internet of Things… Digitalisering stopt gewoon niet meer, en dat maakt het palet aan mogelijkheden alleen maar groter.”

Nog een trend die Francis Vos ziet, is dat niet alleen IT-profielen sterker dan ooit gegeerd zijn op de markt. Maar dat ook de businesskant van het verhaal alleen maar belangrijker wordt. “Dat heeft alles te maken met de digitale transformatie”, licht hij toe. “Die is door corona maar liefst vijf keer versneld, en dat zal postcorona wellicht niet anders zijn. Om die transformatie goed te laten landen, heb je sterke businessprofielen nodig die voeling en verbinding hebben met nieuwe technologie. Daarom zetten we onder meer een vier weken durend zomerkamp op met de hogeschool rond Microsoft Business Central. Hier gaan developers en businessprofielen samen aan de slag.” 

Levenslang digitaal leren

In dat opzicht is ook levenslang digitaal leren belangrijk. “Daar focussen we ons op met onze Digital Business School. In steeds meer gedigitaliseerde bedrijfsomgevingen heb je namelijk mixed teams nodig, waarin ook ‘bruggenbouwers’ zitten die de business vertalen naar en connecteren met de technologie. Een soort architect die domeinkennis heeft en niet zozeer technologie gaat ontwikkelen, maar er wel sterke voeling mee heeft, zodat die er business uit kan genereren. Vorig academiejaar organiseerden we al de postgraduaten Drones Business Architect en Esports Business Architect. Dit jaar breiden we ons portfolio uit met drie nieuwe opleidingen: AI Business Architect, Smart Cities Business en Digital Learning Architect. Deze opleidingen lopen over het ganse jaar, telkens één avond per week. De opleidingen kunnen volledig on campus of vanop afstand gevolgd worden.”

In steeds meer gedigitaliseerde bedrijfsomgevingen heb je mixed teams nodig, waarin ook ‘bruggenbouwers’ zitten die de business vertalen naar en connecteren met de technologie.

Nieuw spectrum

Vandaag gaat IT dus veel breder dan alleen maar hardcore programmeren en technisch development: er is een heel spectrum ontstaan. “Uiteraard blijf je die technologische profielen nodig hebben, bijvoorbeeld rond security, programmeren, smart devices…”, vertelt Francis Vos, “maar daarnaast worden business en soft skills steeds belangrijker. Bovendien moeten die profielen ook goed kunnen samenwerken.”

Daarom zijn opleidingen die daarop inspelen heel belangrijk. Niet alleen met de bachelors – die meer gericht zijn op innovatie en meerdere technologiedomeinen – maar ook de hands-on, beroepsgerichte graduaten, die voor een derde uit werkplekleren bestaat, zegt Vos. “Zo krijg je niet alleen meer mensen op de markt, maar ook meer gerichte profielen. Graduaatstudenten kunnen ook nog altijd doorgroeien naar bachelors.”

Booming

IT-opleidingen zijn vandaag om al de bovengenoemde argumenten en ontwikkelingen echt booming, en daar zal geen vertraging op komen. De vraag is of er ook meer vrouwelijke profielen worden door aangetrokken, want de IT-sector staat nog steeds bekend als een mannenbastion. “De interesse van vrouwelijke studenten zit in een stijgende lijn”, aldus Vos, “maar de opleidingen blijven voornamelijk mannelijke studenten aantrekken. We hopen dat de focus op business en soft skills en de zoektocht naar profielen van translators en architecten nog meer vrouwen zal aantrekken.

We stellen in elk geval vast dat hoe meer je naar de businesskant opschuift, hoe meer interesse er van vrouwelijke profielen komt. Uiteraard streven we ook maximaal naar een evenwicht, maar dat is niet altijd zo evident. Dat gezegd zijnde, bestaan er vandaag ook heel sterke vrouwelijke developers. De opleidingen staan echt voor iedereen open.”

Vorig artikel
Volgend artikel