decision intelligence
IT

Decision intelligence, waar intuïtie en business samenkomen

15.06.2022
door Fokus Online

In het huidige ondernemersklimaat met zijn overvloed aan data en nieuwe technologieën is het niet altijd makkelijk om werkbare beslissingen te nemen. Door kunstmatige intelligentie te combineren met menselijke expertise, kun je de efficiëntie van de beslissingen versterken. 

Binnen ondernemingen worden constant beslissingen genomen, soms in een eenvoudige context, soms in meer complexe en onzekere situaties. Alhoewel de efficiëntie van een beslissing meebepalend is voor het succes van het bedrijf, wordt ze niet altijd in optimale omstandigheden genomen. Verschillende factoren, zoals de gemoedstoestand van de beslisser, tijdsdruk, een tekort of teveel aan informatie, kunnen een impact hebben. 

“Daarnaast zijn er nog andere vormen van bias en noise”, zegt Peter Van Kerkhove, CEO van CNEXT, een softwarebedrijf voor business en technologie. “Noise kunnen we verklaren als externe ruis op een beoordeling. Vraag aan vijf verkopers hoeveel marge ze zouden rekenen om een order binnen te halen waarbij alle randvoorwaarden identiek zijn, dan zal er toch variatie optreden in hun beoordelingen. Juist omdat de menselijke input zeer groot is. Bij bias of vooringenomenheid moeten we rekening houden met ingebakken denkpatronen die meespelen in ons beslissingsproces. Voorbeelden hiervan zijn groepsdenken en framing van bepaalde informatie. Zo kunnen streefcijfers voor verkoopmedewerkers gebaseerd zijn op cijfers die ze het jaar voordien gehaald hebben en niet op het marktpotentieel.”

Het is belangrijk meer bewustzijn te creëren rond het samenwerken van mens en machine.

Het komt erop aan deze aspecten te identificeren om de impact ervan op de business te begrijpen. Daar draait het om bij decision intelligence. Optimale resultaten bekomen door artificiële en menselijke intelligentie te laten samenwerken. Met business intelligence kun je op basis van data en analyses rapporten genereren die aangeven wat er gebeurd is. Artificial intelligence geeft op basis van data en algoritmes aan wat waarschijnlijk zal gebeuren. Decision intelligence is de discipline die kijkt wat je moet doen en op welke manier je de beste beslissing kunt maken om je doelstellingen te bereiken. Dat door een samenspel van business intelligence, datawetenschappen, management en beslissingsmodellen. 

Ons brein kan niet alle beschikbare data verwerken, tegelijk kan menselijke intuïtie niet ontbreken in het beslissingsproces. In beide gevallen zorgen algoritmes voor inzichten en steun. Machines kunnen automatisch beslissingen nemen of voorstellen. Daarbij neemt de mens de beslissing op basis van de verwerkte data. Een andere mogelijkheid is ondersteuning door middel van data-analyses. “Afhankelijk van de complexiteit en de frequentie van de beslissingen kunnen de opties variëren”, licht Van Kerkhove toe. “Wanneer het vertrouwen in de technologie groot is, kan een beslissing automatisch door een machine worden genomen. Wanneer daarentegen menselijke kennis, expertise en gezond verstand essentieel zijn, geeft decision intelligence aan bedrijven de kans medewerkers te laten uitblinken. 

Volgens Gartner zal een derde van de grote bedrijven in 2023 decision intelligence toepassen. Maar in België is dit vandaag minder gangbaar. Feit is dat het betrouwbare ondersteuning biedt, vooringenomenheid vermindert en mensen meer mogelijkheden geeft. Dat leidt tot betere beslissingen met optimale resultaten afgestemd op de bedrijfsstrategieën. “Het is belangrijk het menselijke aspect in ere te herstellen en meer bewustzijn te creëren rond het samenwerken van mens en machine”, besluit de CEO.

Vorig artikel
Volgend artikel