cyberveiligheid
IT

De Blauwe: “Wacht niet op die fatale klik”

23.11.2022
door Fokus Online

It started with a click.’ Het is een vaak gehoord verhaal. Een onschuldig ogende e-mail wordt geopend door een medewerker die, zonder het zelf te weten, een softwarevirus (of ‘malware’) binnenhaalt dat vervolgens de werking van IT- en bedrijfsdiensten compromitteert. 

Net zoals in de fysieke wereld zijn de gevolgen van zo’n virusbesmetting divers: soms onmiddellijk en brutaal, zoals in 2017 toen het ‘not-Petya’-virus verschillende bedrijven langdurig lamlegde; soms sluipend maar daarom niet minder schadelijk. Zo konden verschillende Belgische overheidsdiensten dat recent vaststellen toen bleek dat sommige systemen al geruime tijd besmet waren met spionagesoftware.

Aan het begin van ‘cybermaand’ oktober is het goed om even stil te staan bij de noodzaak van gedegen cyberveiligheid. Als bedrijfsleider, burger of overheid dien je je minstens twee vragen te stellen: ‘Is dit belangrijk?’, en zo ja: ‘Kan ik er wat aan doen?’ In toenemende mate is de organisatie van werk, leven en onze publieke overheden afhankelijk van informatie. Die trend naar een meer informatiegedreven maatschappij is een van de belangrijkste transformaties van de voorbije decennia en lijkt nog eerder te versnellen dan af te remmen. Hoge inflatie zal bedrijven ertoe aanzetten om verder in te zetten op automatisatie via informatisering om zo competitief te blijven. Steeds meer mensen omschrijven zichzelf als ‘permanent geconnecteerd’. Druk op de financiën na de coronajaren zal een moderne overheid en slimme bedrijven er verder toe aanzetten om hun digitale dienstverlening verder uit te bouwen. 

Cyberveiligheid op een grondige manier inrichten is een noodzaak.

We zijn informatieconsumenten geworden. Dit maakt ons afhankelijk – en dus kwetsbaar – van de gegarandeerde beschikbaarheid van de onderliggende informatie- en communicatiesystemen. Cyberveiligheid op een grondige manier inrichten is dan ook een noodzaak. De geïntegreerde aanpak inzake kwaliteit en veiligheid die gehanteerd wordt in kritische sectoren (zoals energie, voeding en luchtvaart) kan als voorbeeld dienen voor het inrichten van cyberveiligheid op een systematische en holistische wijze.

Rest de vraag of en hoe we er wat aan kunnen doen. Uiteraard kan dat. Leiderschap is nodig om weerstand en misvattingen te overbruggen, het beheer op een solide manier in te richten, een beleidsplan op te stellen en middelen vrij te maken. Planning en expertise zijn vereist om objectieven te vertalen in concrete resultaten. Persistentie en operationeel procesbeheer zijn nodig om te komen tot een kwaliteitsvolle en mature implementatie. Die concepten zijn gekend en vertrouwd en slimme organisaties betrekken het geheel van hun stakeholders in dit verhaal. Zo blijkt uit de vele sensibiliseringscampagnes en -initiatieven die deze maand gelanceerd worden. Verschillende overheden moedigen dit aan in de vorm van financiële steun voor expertise en vorming. Wacht dus niet op die fatale ‘click’, maar wees verantwoordelijk en ga aan de slag. Vandaag nog!

Vorig artikel
Volgend artikel