Blockchain
IT

‘Blockchain staat nog aan begin van echte doorbraak’

23.11.2022
door Lieven Desmet

Blockchain, artificiële intelligentie en Internet of Things werden omschreven als technologieën die de industrie en ons leven volledig zouden veranderen. Ondertussen zijn we enkele jaren verder en is het tijd om de balans op te maken.

Tim Dierckxsens
Blockchain-expert

Waar staan we vandaag op het vlak van (industriële) digitalisering?

“De blockchaintechnologie bestaat ruim tien jaar. Intussen beginnen bedrijven het concept erachter te begrijpen. Ook omdat de technologie evolueert waardoor de kostprijs of de snelheid van een transactie verbetert. Blockchain zorgt ervoor dat je niet telkens een tussenpersoon nodig hebt, het is de technologie zelf die de transactie goedkeurt. Dat kan gaan om een digitaal goed, om eigendomsaktes of andere gegevens. In elk geval telkens iets met waarde dat van partij A naar partij B transformeert. Het bijzondere is dat het kan zonder centrale autoriteit waardoor vervalsing niet mogelijk is door één centraal punt te corrumperen. Verscheidene bedrijven groeien inmiddels mee met die digitale economie.”

Zijn de verwachtingen van de technologie ingelost?

“We staan met blockchain al ver. Het probleem is de bruikbaarheid. Elk bedrijf of eindgebruiker zou, zonder al te veel voorkennis, ermee aan de slag moeten kunnen. Ondernemingen hebben nog wat opleiding nodig om ten volle te snappen wat het voor hen kan betekenen. Met blockchain laat je een doorverkoop toe, want via het blockchainnetwerk kun je elke transactie verifiëren en daar een percentage van afromen. Bijvoorbeeld bij games kan de speler enkel de skins kopen van het bedrijf en heb je ze alleen in bruikleen. Met blockchain heb je het in eigendom én het recht om het door te verkopen. En dat is oké voor het moederbedrijf, want dat krijgt alsnog een percentage op elke doorverkoop.”

Wat mogen we in de nabije toekomst nog verwachten?

“Blockchain zal een algemeen draagvlak krijgen. Voor mij is de technologie een van de grootste revoluties geweest. Op een gegeven moment wordt het concept almaar duidelijker. Het zorgt voor meer transparantie, en we gaan een toename zien in het aantal transacties. Als individu zal je straks ook blockchain volop gaan gebruiken in jouw dagelijks leven. Dat zal even makkelijk zijn als je bancaire transacties. Alles wat je in digitale eigendom hebt, zal je kunnen verhandelen via blockchain. Simpel voorbeeld: denk aan loyaliteitspunten bij je supermarkt of tankstation. Of denk aan de NFT (een non-fungible token), een unieke jeton die je het eigenaarschap verleent van een uniek digitaal item.”

Steven Van Belleghem
Auteur en digitaal keynotespreker

Waar staan we vandaag op het vlak van (industriële) digitalisering?

“Als je kijkt naar social media dan staan die op zijn top, iedereen gebruikt het en de adaptatie is compleet. Artificiële intelligentie staat dan weer nog aan het begin van haar echte doorbraak. Ik verwacht dat de echt coole dingen daar binnen een zevental jaar staan te gebeuren. Al is het best een matuur iets wat achter de schermen volop gebruikt wordt. Denk bijvoorbeeld aan de algoritmes die in de gezondheidszorg worden gebruikt voor het interpreteren van röntgen- en medische beelden, beter dan een radioloog deze kan analyseren. Wat vandaag nog veel vragen oproept en een klein draagvlak heeft, is alles rond metaverse en blockchain. Dat is nu nog te veel niche.”

Zijn de verwachtingen van de technologie ingelost?

“Soms draait het anders uit dan verwacht. Als je kijkt naar e-commerce dan heeft dat zeker de verwachtingen ingelost. Het wordt volop gebruikt, we hebben het onder controle, het is een mature markt. Helemaal anders is dat bij sociale media, die hadden de belofte van meer power to the people, decentralisatie van de macht. Vandaag leeft voornamelijk de negatieve perceptie van polarisatie en verzuring, die zwaarder doorweegt dan de positieve elementen. AI is het volgens mij aan het waarmaken. Maar onze lat lag te hoog. We staarden ons bijvoorbeeld blind op zelfrijdende wagens en digitale assistenten.”

Wat mogen we in de nabije toekomst nog verwachten?

“Ik was recent in Californië en als ik zie welke budgetten ertegenaan gegooid worden en met welke evidentie er gesproken wordt over diverse adaptaties, dan denk ik echt dat we aan de vooravond staan van veel grote dingen. Zeker als je gaat inzoomen op specifieke ontwikkelingen. Web 3, blockchain, Internet of Things, en wat mij opvalt daarbij is het belang van data-ownership. De consument wordt terug eigenaar van zijn eigen data. Ook artificiële intelligentie staat nog in de kinderschoenen, maar ik geloof oprecht dat het onze manier van leven en functioneren sterk zal gaan beïnvloeden. En weet je, ik ben daar heel positief en optimistisch over.”

Geertrui Mieke De Ketelaere
Strategic Advisor AI bij Imec IDLab

Waar staan we vandaag op het vlak van (industriële) digitalisering?

“Van de originele droom zijn we niet afgeweken: systemen die in staat zijn om zelfstandig te leren. Dat is in principe de vaakst gebruikte definitie van AI. Binnen de context van een gesloten omgeving, kan AI vandaag de dag afgelijnde taken overnemen en automatiseren. Denk aan repetitieve taken. Ook bij moeilijker of zelfs gevaarlijker taken zal AI sneller patronen kunnen ontwaren. Ideaal om snel een archief te doorzoeken. AI kijkt niet zoals het menselijk oog, maar analyseert pixels. Daardoor kan AI bijvoorbeeld een radiologisch beeld veel beter analyseren omdat het leert uit een database die veel meer beelden bevat dan deze die één radioloog gedurende zijn hele loopbaan onder ogen krijgt.”

Zijn de verwachtingen van de technologie ingelost?

“Onderweg hebben we de definitie aangepast: systemen die niet alleen in staat zijn om zelfstandig te leren, maar die ook in staat zijn om zelfstandig beslissingen te nemen. En daar is het beginnen fout te lopen. AI is niks anders dan wiskundige formules. Het doet fantastische dingen, maar de beslissingen moeten we misschien best bij de mensen houden. Want we weten niet waar de systemen en beslissingen uiteindelijk landen. Daar komt de context om de hoek kijken. We moeten kritischer kijken naar AI. Diegenen die de technologie verstaan, weten ook hoe ze die kunnen omzeilen. Denk maar aan deepfake. Die vertaalslag is onvoldoende gemaakt, terwijl de wetgever achterop hinkt.”

Wat mogen we in de nabije toekomst nog verwachten?

“Toen de auto er kwam, zagen we eerst de profit. Daarna focusten we op de motor. Pas achteraf dachten we na over
de veiligheid en het wetgevend kader. Dat is bij AI net zo. Ingenieurs hebben zich laten drijven door de technologie. Pas nu komen de vragen naar veiligheid. We moeten het zien als de bijsluiter van medicatie: wat zit erin, hoe moet je het gebruiken, welke nevenwerkingen zijn er? Ik mis die kritische geest. Daarom ben ik ook niet zo opgezet met de rush naar STEM-opleidingen. Ik mis de brug naar de sociale, empathische skills. Coderen wordt geautomatiseerd, maar die sociale skills gaan we in de toekomst meer nodig hebben. We moeten nu schakelen om er straks niet achteraan te hoeven lopen.”

Vorig artikel
Volgend artikel