AI
Finance

AI, een aardverschuiving in financieel risicobeheer

06.07.2022
door Fokus Online

Artificiële intelligentie is de ideale tool voor incassoteams. Dankzij nieuwe slimme software kunnen financiële managers hun debiteurenportfolio scherper segmenteren en toekomstige kasstromen accurater voorspellen.

Artificiële intelligentie (AI) palmt elk deel van onze samenleving in. En terecht, want AI maakt het beheer en de verwerking mogelijk van een massa gegevens die een mens normaal gezien nooit alleen zou kunnen verwerken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze technologie nu ook haar toegang heeft gevonden tot de financiële wereld en meer in het bijzonder in het domein van risicobeheer.

“AI helpt onder meer om betalingsproblemen op een andere manier aan te pakken”, legt Edouard Beauvois uit, medeoprichter en CEO van AiVidens . “Dankzij slimme AI-native software kun je op basis van de historiek van betalingsgedragingen trends voorspellen en mogelijke betalingsrisico’s vroegtijdig in het ‘order-to-cash’-proces opsporen.”

Door typische gegevens zoals facturen, betalingen, kredietnota’s en aanmaningshistorieken van klanten kruiselings te controleren, kunnen verschillende algoritmen deze waardevolle trends en gedragingen vaststellen. “Artificiële intelligentie kan worden gebruikt om te bepalen wanneer een klant zijn facturen zal betalen. En om je debiteurenportfolio te segmenteren volgens verschillende risicotopologieën en betalingsgedragingen.” Dit betekent  een disruptieve omwenteling die breekt met de tot nog toe gebruikte analyseregels, die vroeger volledig door mensen waren bedacht.

AI kan helpen om betalingsproblemen anders aan te pakken.

AI schept nu niet alleen een nieuw inzicht in de financiële gezondheid van een debiteurenportfolio. Tegelijkertijd biedt het een duidelijke kijk op de evolutie van dat portfolio in de loop der tijd. Maar AI is ook een drijfveer voor actie. AI maakt het mogelijk om in een vroeg stadium weloverwogen maatregelen te treffen en biedt een manier om op betalingsproblemen te anticiperen en ze soms zelfs te vermijden. “Wanneer de software voorspelt dat een klant met meer dan 30 dagen te laat zal zijn met de betaling van zijn facturen, kan een medewerker hem bellen om te controleren of dat effectief zo is”, zegt Beauvois.

De technologie vermindert de kosten van laattijdige incasso, terwijl rekening wordt gehouden met de prioriteiten en inspanningen van de medewerkers. Eén van de andere kwaliteiten van AI is dat het alle informatie kan filteren die incassospecialisten nodig hebben. Dat resulteert onmiddellijk in een aanzienlijke tijdsbesparing.

Als voorbeeld haalt Beauvois de vele incassobedrijven aan die nog steeds achterstallige betalingen hebben omdat hun teams te klein zijn en verder ook niet weten welke debiteuren ze als eerste moeten contacteren. “Dankzij AI hoeven medewerkers zich niet langer bezig te houden met eindeloze en onleesbare lijsten van klanten. Maar kunnen ze zich focussen op de debiteuren die het hoogste financieel risico vertonen.”

Door voorspellingen en waarschijnlijkheden samen te voegen, zal bovendien een voorspellende ‘cash forecast’ worden gevormd. “Deze is verfijnder dan de klassieke cash forecast die gebaseerd is op vervaldata.” Ondanks de vele voordelen kan artificiële intelligentie nog steeds wat afschrikken. Onterecht, volgens Edouard Beauvois. AI vormt volgens hem in de eerste plaats een waardevol hulpmiddel dat de werklast verlaagt en de efficiëntie verhoogt.

Vorig artikel
Volgend artikel