IT-rekrutering
Business

IT-rekrutering bij de federale overheid: een kwestie van IT-factor

De digitale transformatie neemt een vaart, de IT-uitdagingen voor bedrijven – en bij uitbreiding de samenleving – al evenzeer. In de war for IT-talent heeft de overheid niet altijd het meest sexy imago. Ten onrechte, vindt Tony Janssens van Egov Select, het IT-rekruteringsbureau van de federale overheid. “Het beste van twee werelden is er mogelijk.”

Het zand rond de war for talent mag dan wat gaan liggen zijn, de strijd is nog lang niet bevochten. Door corona en het nieuwe thuiswerken nam de digitale geletterdheid van werknemers een vlucht. De keerzijde van de medaille: security-issues werden steeds veelvuldiger, de technologieën om mensen en systemen om de tuin te leiden steeds vernuftiger. “Van criminele praktijken als phishing hebben we het einde nog niet gezien”, weet recruitmentmanager Tony Janssens van Egov Select, dat IT-talent rekruteert voor de federale overheid. “De uitdagingen rond IT-security nemen toe. Om die aan te pakken hebben we niet alleen nood aan de meest performante technologieën, maar ook aan bekwame mensen. In alle IT-domeinen is de vraag naar talent, bij voorkeur met ervaring, groot. Dat zal ook de komende jaren zo blijven.”

Big business

Op vlak van digitale transformatie nam de overheid niet altijd een voortrekkersrol. Nu heeft ze die duidelijk wel op zich genomen, merkt Janssens op. “De huidige regering maakt aanzienlijke budgetten vrij voor IT en digitalisatie. Zelf beschouwen we het bij Egov, als in-betweenpartner tussen overheid en privé, mede onze verantwoordelijkheid om de digitale transformatie op een efficiënte manier te doen plaatsvinden. Belangrijk om het proces van digitalisatie te doen slagen is om de juiste persoon op de juiste plaats te zetten. Alleen zo creëer je kwaliteit en duurzaamheid in je oplossingen.”

Inmiddels zijn we zover dat HR ernstig wordt genomen, stelt Janssens vast. Maar, klinkt de kritische toevoeging, nu wordt het tijd dat ook IT-rekrutering serieus wordt genomen. “Het is zowat big business geworden om IT-talent te kunnen plaatsen binnen bedrijven. Veel IT’ers worden wekelijks benaderd door headhunters van overal te lande tot zelfs in de UK. Recruiters beloven hemel op aarde om kandidaten te overhalen voor een bepaalde functie. Een dure firmawagen, een buitengewoon aantrekkelijk loon, veel extralegale voordelen: het klinkt allemaal heel aanlokkelijk, maar niet zelden draait het toch uit op een teleurstelling.”

Belangrijk om het proces van digitalisatie te doen slagen is om de juiste persoon op de juiste plek te zetten.

Maatschappelijke impact

Want alle mooie voorstellen ten spijt, de meeste IT’ers willen toch vooral een job doen die de moeite waard is, weet de recruitment manager. “Ze willen een functie uitoefenen waarmee ze impact kunnen maken; waar ze hun skills kunnen toepassen en verbreden. Liefst van al werken ze mee aan boeiende projecten van een zekere omvang, die hen de mogelijkheid geven om zichzelf te ontwikkelen. Die heeft de federale overheid in veelvoud.”

Bij de overheid denken mensen nog te vaak aan de ambtenaar die, achter een verouderd computerscherm, niet bepaald veel opwinding ervaart in zijn job, erkent Janssens. “Nochtans is werken binnen de overheid veel sexyer dan de perceptie doet vermoeden. Federale instellingen werken met de meest innovatieve technologieën. De IT-projecten binnen deze organisaties zijn haast zonder uitzondering grote, complexe projecten die de digitale ambities van de handelaar om de hoek ver overstijgen. De IT’ers die we via Egov Select tewerkstellen, zitten onder meer bij FOD Financiën, het Centrum voor Cybersecurity België, de Federale Politie, Defensie, FOD Binnen- en Buitenlandse Zaken, FOD Economie en FOD Justitie. Dat zijn toch partners die tot de verbeelding spreken.”

Bijdragen aan digitalisering

Als IT’er die voor de federale overheid werkt, draag je bij aan de digitalisering van de overheidsinstelling in kwestie, verduidelijkt Janssens. Bijgevolg zorg je er ook voor dat de dienstverlening naar de samenleving toe efficiënter verloopt. “In een IT-job bij de federale overheid kan je als developer of IT-architect een opdracht uitvoeren van maatschappelijk belang. Je doet iets wat nuttig is voor het land, voor België. Dat is toch wel een bijzondere troef die we vanuit Egov Select op tafel kunnen leggen. Het zijn met name onze medewerkers die de Tax-on-webmodule hebben geoptimaliseerd, toch iets waar de burger rechtstreeks de vruchten van plukt. Een ander voorbeeld zijn onze IT’ers bij het Nationaal Crisiscentrum. Die bieden de essentiële digitale ondersteuning om in geval van crisis de noodhulp zo doelgericht mogelijk te laten plaatsvinden.”

IT-rekrutering

Concurrentieel pakket

De goede werking van de Staat behartigen, is een mooie motivatie, maar uiteraard wil een veelgevraagde arbeidskracht ook loon naar werk. Wat met het stereotiep van de slecht betaalde ambtenaar? “Ook daar valt wel wat tegenin te brengen”, zegt Janssens met de glimlach. “In elk geval doet het hier niet echt ter zake, aangezien wij de IT-werknemers die we bij onze leden – de federale instanties – detacheren, zelf verlonen. Dat doen we volgens functie, verantwoordelijkheden en kennis en minder op basis van diploma. Ons salarispakket is zeer concurrentieel met dat van privébedrijven, ook wat extralegale voordelen betreft. Als IT’er voor Egov Select kan je dus aanspraak maken op the best of both worlds: interessante projecten met een aantrekkelijk verloningspakket en een goede work-life balance .”

Het welbevinden van de werknemer staat voorop, gaat Janssens verder. Het is een ander soort tewerkstelling dan het ‘intellectueel pooierschap’ dat de IT-consultancy volgens de recruitment manager weleens aankleeft. “Stopt een project en ben je als IT-consultant niet meer nodig in een bedrijf, dan kan je van de ene op de andere dag op straat staan. Die stress heb je niet bij een overheid, waar je toch een bepaalde jobzekerheid hebt. Doorgroeimogelijkheden en kansen voor interne mobiliteit zijn ruim aanwezig. Heeft iemand bijvoorbeeld x-aantal jaren aan een IT-project gewerkt bij de federale politie en is die persoon aan verandering toe, dan zijn er nog heel wat andere rollen bij Justitie, Defensie of noem maar op. Bijscholing en opleiding gebeuren continu.”

Een steen tot diamant slijpen

De honger om voortdurend bij te leren is sowieso iets wat Janssens sterk apprecieert bij kandidaat-IT’ers. “Noem het gerust mijn visie op IT-rekrutering. Motivatie en attitude zijn minstens even belangrijk als pure technische kennis. Die valt immers vaak op korte termijn aan te leren. Het is niet alleen belangrijk om iets te kunnen, maar vooral om het te willen. In de hele war of talent zoekt iedereen steeds maar naar diamanten, maar die zijn nog amper te vinden. Ik denk dat het beter is om een mooie steen te zoeken en die zelf te slijpen.”

“Daarbij proberen we voor bepaalde functies ook out of the box te denken. Parallel aan onze gewone procedures hebben we intussen al een viertal keer een gerichte oproep gelanceerd naar al wie een gezonde interesse heeft in IT en programmeren. Iedereen die enthousiast is, mag zich kandidaat stellen, ongeacht zijn of haar diploma. Vervolgens maken wij een selectie op basis van een motivatiegesprek en een assessment dat de analytische skills van de kandidaten test. Zijn die groot genoeg? Dan gaan we over tot aanwerving. We bieden deze developers en analisten in wording ook een opleiding op maat, naargelang hun ervaring en competenties. ”

Werken bij de overheid is veel sexyer dan de perceptie doet vermoeden.

Een strategisch proces

Het voorbije jaar kon Egov in totaal 140 IT’ers rekruteren voor de federale overheid. “Werk is er in ieder geval in overvloed. We hebben nog meer dan 100 functies openstaan”, aldus Janssens. “Defensie alleen al heeft de komende jaren nood aan 150 tot 200 securityprofielen. Die bevinden zich overigens op alle levels, van supportfuncties tot jobs op directieniveau.”

Om die vacatures op te vullen, wil Egov zich alvast niet tot verkooppraatjes laten verleiden. “Zelf ben ik ervan overtuigd dat een eerlijke uitleg nog altijd het meeste loont”, zegt Tony Janssens. “Wij proberen altijd zeer transparant te zijn over de inhoud van de job en over de voorwaarden die eraan verbonden zijn. Ik heb het gevoel dat die benadering geapprecieerd wordt. De cijfers lijken dat ook te bevestigen. Wij hebben een verloop van 3 % op onze payroll, in de IT-consultancy is dat 20 % of meer.”

“Rekrutering en selectie zijn voor mij een strategisch proces”, luidt het als besluit. “Enerzijds moet je mensen rekruteren: je moet ze vinden, motiveren en enthousiasmeren – zonder te willen verkopen, IT-rekrutering is geen sales. Anderzijds moet je selecteren: heeft deze persoon wel de juiste competenties en vaardigheden, kan hij of zij de job aan? Dat is een traject dat tijd vraagt. Veel headhunters en recruiters zien het daarentegen als een operationeel, kort proces. In IT-recruitment moet je wel degelijk kort op de bal kunnen spelen – soms brandt het figuurlijk ergens – maar een duurzame aanwerving is toch de eerste doelstelling. We laten medewerkers niet los, maar volgen en begeleiden hen doorheen hun parcours. Onze ambitie is om mensen tewerk te stellen die tien jaar later nog steeds gepassioneerd hun job doen en aan de koffiemachine tegen me zeggen: ‘Trouwens, merci nog dat ik die kans gekregen heb.’”

03.11.2021
door Fokus Online

In samenwerking met

Egov Select is gespecialiseerd in de rekrutering, selectie en tewerkstelling van IT-personeel bij de federale overheid. Onze IT’ers werken mee aan boeiende, langlopende projecten bij 40 federale overheidsdiensten en -instellingen: bij FOD Financiën, FOD Justitie en FOD Buitenlandse Zaken, maar ook bij de Federale Politie, Defensie of het Centrum voor Cybersecurity België. Vandaag stelt Egov Select 550 ICT-medewerkers te werk in 25 federale overheidsdiensten en -instellingen.

Ontdek meer

Vorig artikel
Volgend artikel