cloud
Business

IT: middel om omzet te verhogen

29.11.2020
door Fokus Online

IT-producten worden vaak gezien als een kostenpost, als een noodzakelijk kwaad om bedrijfsprocessen te faciliteren. Paul Hermans, Sales Director Cloud Benelux bij Ingram Micro Cloud pleit voor een wezenlijke mentaliteitsomslag. “Bedrijven zouden IT moeten zien als een middel om geld te verdienen.” Technologie opent de weg voor efficiëntieverbetering, nieuwe businessmodellen. Het kan ook gewoon levens redden.

Preventief werken

Om met het laatste te beginnen. Hermans schetst het voorbeeld van een hartpatiënt die door middel van een sensor, verbonden met de cloud, in rechtstreeks contact staat met een weareable van de arts. In de cloud kan data-analyse en kunstmatige intelligentie toegepast worden, waarna de arts gewaarschuwd wordt als bepaalde waardes overschreven worden en gevaar dreigt. Door AI te gebruiken, kunnen voorspellende algoritmes bepalen wanneer er hartfalen aan kunnen komen. Hierdoor kun je preventief te werk gaan. Met deze snellere reactietijd kunnen levens worden gered.

Digitalisering van gezondheidszorg

Iedereen is het erover eens dat het laatste nog niet gezien is, als het gaat om digitalisering van de gezondheidszorg. De toekomst waarbij we een digitaal doktersbezoek afleggen en een robot op basis van artificiële intelligentie de ziekte vaststelt, is misschien helemaal niet zo ver weg. “En de robot stuurt een rapport door naar een apotheek waar het medicijn korte tijd later klaar ligt om met behulp van een drone naar een patiënt te brengen”, voorspelt Hermans van Ingram Micro Cloud.

Grote impact op samenleving

IoT, AI, cloudplatformen en tal van andere IT-innovaties zullen een enorme impact hebben op onze samenleving. Het groeiend aantal IT-oplossingen vertaalt zich ook in het aanbod van Ingram Micro, distributeur van IT-diensten en producten. Het bedrijf fungeert als een soort van zakelijke appstore waar IT-leveranciers hun producten en diensten etaleren en managed serviceproviders inkopen doen voor hun klanten, bedrijven van over de hele wereld. 

Waaier aan mogelijkheden

Het aantal IT-oplossingen zit sterk in de lift en biedt een waaier aan mogelijkheden. Maar ondernemers kijken vaak met een andere bril naar IT. “Ze zien het meer als een noodzakelijk kwaad om hun bedrijfsprocessen te faciliteren”, stelt Hermans. “Men schaft een antivirusprogramma aan, Office licenties, rekenkracht, opslagcapaciteit en dan houdt het op. Dat is voldoende om het werk uit te voeren. Al gauw gaat de discussie over de kostprijs.”

Veel meer dan kostenpost

De expert wijst erop dat IT veel meer is dan een kostenpost. “IT is een middel om je bedrijfsprocessen te optimaliseren.” Vuilnisdiensten die vroeger hun medewerkers een aantal keren per week langs straatcontainers stuurden, hebben deze uitgerust met een sensor. Als de vuilbak nu vol zit, geeft de sensor een signaal naar de centrale waarna deze een vuilniswagen kan uitsturen. Ook wijdverspreid is de toepassing om met AI het productieproces te controleren op fouten en deze automatisch te verwijderen om zo derving te voorkomen en kosten te besparen.

Door meer geld uit te geven aan IT en hiermee nieuwe businessmodellen te verzinnen, kun je je inkomsten verveelvoudigen.

Verspreiding over de hele wereld

Cloud-oplossingen hebben het ook mogelijk gemaakt om een bestaand businessmodel over de hele wereld te verspreiden. Hermans noemt een voorbeeld van een eindgebruiker van één van de IT-partners van Ingram Micro die actief is op het gebied van smart farming. Door middel van kunstmatige intelligentie bepaalt een sensor op de planten het ideale oogstmoment. “Deze revolutionaire manier van oogsten is mogelijk geworden door de cloud”, zegt Hermans. Om de benodigde analyses te doen, zijn krachtige servers met veel rekenkracht nodig. Traditionele IT zou te kostbaar zijn, maar omdat je de rekenkracht maar enkele minuten nodig hebt, kun je via de cloud veel goedkoper werken. Daar betaal je naarmate je afneemt. “Door de cloud kan deze dienst overal aangeboden worden, waardoor dit bedrijf nu actief is over de hele wereld.”

Keerzijde

Naast optimalisering van productieprocessen kunnen innovatieve IT-producten ook ingezet worden om nieuwe businessmodellen op te zetten. “Kijk naar Netflix, Apple, Uber of tal van andere bedrijven. Door de cloud, IoT en AI als technologische middelen te omarmen, heeft Uber een revolutionair taxiplatform ontwikkeld die nu de markt verovert”, zegt Hermans. Maar deze ontwikkeling heeft ook een keerzijde.

Door IT-innovaties worden tal van oude businessmodellen uit de markt gedrukt. Zo heeft het traditionele taxibedrijf het momenteel moeilijk en wie koopt er nog een cd of video? “Als je niet meegaat in deze ontwikkeling en digitalisering en IT niet gaat zien als een middel om te innoveren, kun je op een gegeven moment ophouden te bestaan omdat je bedrijfsvoering of businessmodel achterhaald is”, aldus de sales director van Ingram Micro.

Nieuwe businessmodellen

Hij besluit stellig: “IT-kosten kunnen stijgen door de inzet van innovatieve IT-platformen, maar hierdoor kun je ook nieuwe businessmodellen verzinnen en markten aanboren, waarmee je inkomsten verveelvoudigen. Hierdoor vallen de extra IT-kosten in het niet.”

Vorig artikel
Volgend artikel