Brunette zittend in een sofa met een Mac op haar schoot en ze kijkt lachend voor zichuit
Business

Intrapreneurs: dromers die doen

22.07.2019
door Maxene Willems

De term ‘intrapreneur’ is een veelgebruikt begrip. Alle bedrijven hebben nood aan intrapreneurship en menig werknemer ambieert er een te zijn. Maar wat houdt het precies in?

Een dertig jaar geleden werd de term geïntroduceerd door Business School-oprichter Gifford Pinchot. Hij schreef ook het boek IntrapeneuringPinchot beschrijft intrapreneurs als ‘de dromers die doen’. Zij die hands-on verantwoordelijkheid nemen voor het creëren van innovatie van eender welke vorm binnen organisaties. Ze kunnen wellicht de scheppers of uitvinders zijn, maar altijd zijn het dromers die een manier vinden om een idee in een winstgevende realiteit om te zetten.

Hands-on durvers

De paper ‘Op zoek naar Intrapreneurship’ bracht verder duidelijkheid. We kunnen intrapreneurs schetsen als durvers met een hands-on mentaliteit. Degenen die standaard werkpatronen doorbreken. Doorgaans zijn ze niet bang om eigen initiatieven te tonen en de daarbij horende verantwoordelijkheid te nemen. Het is een uiting van bepaalde karaktereigenschappen, die de daarbij benodigde professionele ruimte krijgen. Geen puur persoonlijke eigenschappen, maar ook een management en collega’s die dat soort ondernemende mentaliteit ondersteunen.

Het omringende team kan intrapreneurship met andere woorden dus zeker prikkelen. Hoe? Onder andere door het delen van kennis en gezamenlijke reflectie. Het management mag hun persoonlijke passie kenbaar maken, alsook hun visie op de professionals en hun werk. Ze dienen daarenboven te signaleren als er iets vanuit het personeel moet doorgezet worden in het organisatiebeleid. 

Zeven belangrijke competenties

Volgens De Jong & Wennekers zijn er een zevental belangrijke intrapreneurscompetenties.


1. Een goed signaleringsvermogen;
2. Creativiteit;
3. Een goed analytisch denkkader;
4. Zelf gemotiveerd zijn;
5. met de bekwaamheid om anderen te motiveren;
6. Een groot organisatievermogen en netwerkvermogen;
7. Ten slotte hoort een intrapreneur zich ook goed te kunnen aanpassen aan veranderingen.

Veel bedrijven hebben echter een gebrek aan intrapreneurship. Wanneer een organisatie haar wendbaarheid wil behouden, maar er een tekort is aan meedenkend personeel. Personeel dat bereid is gebaande werkwegen te verlaten en vrij te breken uit het routinematig handelen. Buiten het werkkader te denken en de organisatie van binnen uit vitaliseren: dat doen intrapreneurs.

Vorig artikel
Volgend artikel