innovatie
Business

Innovatieklimaat voor kmo’s was nog nooit zo goed

29.03.2021
door Fokus Online

Innoveren is niet alleen weggelegd voor grote bedrijven, ook kmo’s kunnen op een laagdrempelige manier vernieuwingen doorvoeren. Hiervoor is het subsidieaanbod de voorbije jaren ingrijpend vereenvoudigd en gebruiksvriendelijker en vlotter toegankelijk gemaakt.

Onderzoek en ontwikkeling

Vlaanderen zet al decennia lang in op innovatie. Dat blijkt uit de steeds grotere budgetten die de overheid en de private sector investeren in onderzoek en ontwikkeling. In 2020 werd een recordbedrag van bijna 270 miljoen euro aan innovatiesteun uitgekeerd. In totaal kregen 700 bedrijven steun, waarvan liefst 60 procent kmo’s zijn. Dat is een tendens, want voor het derde jaar op rij gaat meer dan de helft van de subsidiebedragen naar projecten bij kleine en middelgrote bedrijven.

Financiële steun versterken

De evolutie verwondert niet, want in de afgelopen jaren werden hervormingen doorgevoerd om de financiële steun te versterken. Denk maar aan de innovatieaftrek, een maatregel waarbij de activiteiten gerelateerd aan onderzoek en ontwikkeling fiscaal aftrekbaar zijn. Deze maatregel is niet alleen interessant voor grote bedrijven, maar ook voor innovatieve kmo’s.

Innovatie op het kruispunt

De extra centen voor innovatie zijn geen overbodige luxe, want de vernieuwingen volgen elkaar in snel tempo op. Daarbij zie je ook steeds meer innovatie op het kruispunt van verschillende domeinen. Denk maar aan de combinatie met bijvoorbeeld artificiële intelligentie, machine learning of beeldverwerkingssoftware. De verschillende expertises vragen ook om een goed inzicht en overzicht in het Vlaamse innovatie-ecosysteem. Bij wie moet je als onderneming advies inwinnen en met wie moet je samenwerken? Als netwerkorganisatie speelt Voka – KvK Limburg daar een belangrijke rol. We versterken de samenwerking tussen kmo’s onderling, maar ook tussen kmo’s en onderzoeksinstellingen. 

Er is nog heel veel potentieel voor kmo’s op het vlak van innovatie.

Digitale experimenteerruimte

Een mooi initiatief in dat kader is de uitbouw en werking van digitale experimenteerruimtes waar kmo’s voordelig nieuwe technologieën kunnen testen. Hiervoor wordt 5,14 miljoen euro voorzien vanuit Europese en Vlaamse middelen. Dankzij die steun kan een kmo terecht bij een digitale experimenteerruimte voor het testen van een bepaalde technologie en wordt 70 procent van de kosten gedragen door de overheid. De kmo moet voor de dienstverlening 30 procent zelf betalen.

Heel veel potentieel

De financiële steun, het Voka-netwerk en de talloze initiatieven bewijzen één ding: er is nog heel veel potentieel voor kmo’s op het vlak van innovatie. Zij ervaren onterecht subjectieve drempels omdat ze zelf weinig ervaring en kennis hebben over de subsidies, samenwerking en begeleiding. Als die onwetendheid eenmaal is weggewerkt, valt de eerste drempel weg en verloopt de indiening van nieuwe innovatiedossiers vlotter. Daarom is het belangrijk om advies in te winnen, maar ook om te leren van andere ondernemingen. Ook in 2021 zal een netwerk van bedrijven en professionals het verschil maken. Voka – KvK Limburg zal dat ook dit jaar volop faciliteren zodat onze economie en ondernemingen groeien door innovatie. 

Tekst: Cathérine Dreesen, directeur internationalisatie en innovatie bij Voka – KvK Limburg 

Vorig artikel
Volgend artikel