zero emission
Industrie

Gestructureerd richting zero emission

01.07.2021
door Daan Vanslembroeck

Weinig uitstoot is goed. Geen uitstoot is beter. Zero emission of helemaal emissievrij zijn wordt het streefdoel om de klimaatopwarming een halt toe te roepen en onze planeet te behoeden voor verdere schade. De boodschap is alvast aangekomen, want heel wat industriële omgevingen, chemische fabrieken en transportbedrijven zetten in op waterstof, windenergie of elektrische oplossingen.

zero emissionKoen Baetens

Algemeen directeur Directeur Technics
Real Estate & Energy bij Colruyt Group

Waar staan we momenteel op het vlak van zero emission-oplossingen binnen bedrijven?

“Het is de ambitie van Colruyt Group om tegen 2030 onze directe CO2-uitstoot met 40 procent te verminderen ten opzichte van 2008, in verhouding tot onze omzet. We werken al tientallen jaren rond initiatieven om de uitstoot van de eigen activiteiten zo goed mogelijk te vermijden en te verminderen. Zo willen we bij het transport het aantal gereden kilometers verminderen en vervoersmiddelen met een lagere ecologische voetafdruk stimuleren. We zetten in op circulair bouwen en gaan voor fossielebrandstofvrije winkels, dus zonder verwarming op stookolie of aardgas. We verwarmen er alleen met restwarmte en groene stroom. Ten slotte zoeken we innovatieve oplossingen binnen koeltechnieken en creëren we een slim energienetwerk.”

Hoe wordt dit wel/niet gestimuleerd via de overheid? 

“De overheid begint systematisch emissievrije oplossingen te integreren in het beleid. Dit zien we duidelijk in bepaalde sectoren, bijvoorbeeld voor de energieprestaties van de gebouwen, het ondersteunen van hernieuwbare energie en de fiscaliteit van firmawagens. Wat nog meer zou helpen is dat de overheid een coherente en langeretermijnvisie ontwikkelt door bijvoorbeeld grenzen en normen op lange termijn vast te leggen. De maatregelen om de transitie te ondersteunen worden ook best afgestemd om bedrijven gelijke kansen te geven. Innovatie kan men ook verder stimuleren en beleidsmakers moeten doelstellingen vooropstellen, maar men laat ook de vrijheid voor de technologie die gebruikt moet worden om deze te halen.”

Wat zijn de grootste uitdagingen bij het implementeren van zero emission solutions?

“Om te beginnen is er de maturiteit van bepaalde technologieën. De nodige technologie om naar effectieve emissievrije uitkomsten te gaan is niet altijd beschikbaar of voldoende ontwikkeld. Een voorbeeld zijn elektrische voertuigen voor vrachttransport. Deze hebben een beperkte autonomie die niet toelaat om al onze filialen te bevoorraden. Daarnaast is er het economische aspect. Soms is de technologie beschikbaar maar is deze economisch (nog) niet rendabel. Een voorbeeld is de warmtepomp. Als derde is er de aanvaarding door (eind)gebruikers: de gebruiker dient de nieuwe emissievrije oplossing te aanvaarden en ten slotte is de stap van minder naar meer duurzaam niet altijd zo eenduidig.”

etsAlex Polfliet

Zaakvoerder
Zero Emission Solutions

Waar staan we momenteel op het vlak van zero emission-oplossingen binnen bedrijven?

“Bedrijven die onder ETS (Emissions Trading System) vallen, voelen de dringende noodzaak om hun CO2-uitstoot fors te gaan reduceren, zeker nu een ton CO2 meer dan 50 euro kost. Steeds meer bedrijven gaan daarom op zoek naar alternatieven voor het gebruik van fossiele brandstoffen. De technisch meest voor de hand liggende oplossing is elektrificatie, maar dat is niet voor alle processen haalbaar. Daarom kijkt men ook naar waterstof. Voor non-ETS bedrijven is elektrificatie wél grotendeels de oplossing. Mobiliteit en verwarming van gebouwen kunnen wel helemaal elektrisch en die omschakeling is ook aan het gebeuren.”

Hoe wordt dit wel/niet gestimuleerd via de overheid?

“Elektrische mobiliteit stimuleert men nu door de nieuwe federale fiscale regeling met betrekking tot bedrijfsvoertuigen. Dat wordt echt een gamechanger. En op Vlaams niveau zijn er stimuli om meer laadpalen te voorzien. We zullen dit in de toekomst nog flink zien toenemen aangezien iedereen zich bewust is dat we moeten gaan naar zero emission. De rol van de overheid is cruciaal om de mindset mee te bepalen, maar het is natuurlijk interessant als er ook voor de bedrijven een extra financieel steuntje in de rug is.”

Wat zijn de grootste uitdagingen bij het implementeren van zero emission solutions?

“Men moet op vrij korte termijn investeren in zaken die nog niet als ‘corebusiness’ worden gezien, maar die wel noodzakelijk zijn om die corebusiness overeind te houden. En ook al zijn dergelijke investeringen lucratief – zoals zonnepanelen –, je kunt een euro maar één keer uitgeven. Daarom dat het doordacht moet gebeuren en dat men op grote schaal bekijkt waar nu precies de prioriteiten liggen. Wat is snel haalbaar en wat is meer voor de middellange en lange termijn? Die balans moet men goed onderzoeken, zodat er uiteindelijk gekozen wordt voor de meest duurzame oplossingen.”

zero emissionMarie-José Baartmans

Oprichter en directeur
Breytner Zero Emission Transport 

Waar staan we momenteel op het vlak van zero emission-oplossingen binnen bedrijven?

“Als het gaat om de implementatie binnen de transportsector dan staan we in de beginfase. Op dit moment zien we dat de truckfabrikanten met de eerste emissievrije voertuigen beginnen te komen, voornamelijk bakwagens. De trucks die op dit moment rondrijden in Europa zijn de eerste fase testtrucks van truck OEMs (original equipment manufacturers) die zijn omgebouwd door kleine conversiebedrijven. Deze vrachtwagens zijn nog in hoge mate ondersteund door subsidies vanwege de investeringen die erbij komen kijken. Op technologisch vlak zijn er wel grote sprongen gemaakt. Zo is de batterijtechnologie en snelle laadtechnologie veel verder gebracht waardoor de actieradius van voertuigen veel groter kan zijn dan drie à vier jaar geleden.”

Hoe wordt dit wel/niet gestimuleerd via de overheid?

“Vanuit de EU zijn er subsidieprogramma’s die 40 procent van de meerkosten dekken. De subsidiepotten zijn echter gelimiteerd en subsidie krijg je niet zomaar. Dit zijn intensieve projecten waarin kennisdeling, rapportage en disseminatie een grote rol spelen en dan ook veel tijd kosten. De resterende 60 procent van de extra investering moet men zelf opbrengen en zorgt er echter voor dat de transportkosten met emissievrije voertuigen toch nog minimaal verdubbelen. Dit maakt het lastig om partijen te vinden die bereid zijn hiervoor te betalen. Zeker als regelgeving ontbreekt. Wat mist is een structureel plan, een deltaplan waarin men deze gehele enorme transitie voor de branche integraal benadert.”

Wat zijn de grootste uitdagingen bij het implementeren van zero emission solutions?

“Het ontbreken van regelgeving zorgt voor een ongelijk speelveld waardoor het lastig is de transitie echt te starten. Er rijden druppels op een gloeiende plaat rond, maar er is geen sprake van een structurele omwenteling. Wellicht rond 2025 wanneer de truck OEMs een gamma emissievrije voertuigen dienen te verkopen, dan gaan we hier iets meer van merken. Het implementeren van emissievrije voertuigen in je vloot vereist tijd, aandacht en creativiteit. Wellicht dient een planning iets aangepast te worden. Maar eenmaal geïmplementeerd en operationeel zien velen gelukkig ook de voordelen ervan in: schoon vervoer, betere luchtkwaliteit, goede rustige werkomgeving voor de chauffeur en werken met de nieuwste technologie.”

Vorig artikel
Volgend artikel