circulaire economie
Industrie

Dirk Fransaer: “Allemaal samen voor een circulaire economie”

28.03.2022
door Fokus Online

‘Vlaanderen Circulair’ vormt de ideale gangmaker voor de lokale circulaire economie. Deze publiek-private samenwerking wil de overgang naar een duurzamere economie gemakkelijker maken, en vormt de brug tussen overheid, bedrijven, middenveld en burgers.

Klimaatverandering heeft terecht de laatste jaren meer en meer de aandacht van de politiek getrokken, met als voorlopig hoogtepunt de Green Deal van de Europese Commissie om de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Dit plan beoogt niet enkel klimaatneutraliteit. Maar wil ook nieuwe initiatieven voorzien voor onder andere de circulaire economie. En zo komen we bij de volgende grote uitdaging voor overheden, burgers en bedrijven. De realisatie van de circulaire economie. Een uitdaging die net als het klimaatvraagstuk zowel over de economie als over het leefmilieu gaat. Het vergt eveneens een globale aanpak, naast lokale initiatieven. Geen enkel lokaal initiatief zal immers volstaan om de globale problematiek op te lossen. De noodzaak voor verdere geïntegreerde, en dus duurzame, benaderingen wordt er enkel maar door onderstreept.

Geen enkel lokaal initiatief zal volstaan om de globale klimaatproblematiek op te lossen.

- Dirk Fransaer, gedelegeerd bestuurder VITO

Het beoogt de minimale winning van nieuwe grondstoffen door een zo groot mogelijk hergebruik van bestaande materialen en grondstoffen. Of door een langere levensduur van geproduceerde producten, vooraleer ze na hergebruik, herstel en recyclage maximaal energetisch worden benut. De circulaire economie maakt integraal deel uit van een duurzaamheidsbenadering. Het beste bewijs daarvoor is dat in bijna elk van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties circulaire economie expliciet is opgenomen. Het is logisch dat vanuit rapporteringsoogpunt wordt ingezet op duurzaamheid en circulaire economie. Europa heeft de ESG-rapportering (Environmental, Social and Governance) opgelegd aan bedrijven. Daarbij staat ESG voor duurzaamheid inzake milieu, sociaal beleid en goed bestuur. Nu zijn reeds circa 12.000 bedrijven verplicht te rapporteren over hun ESG-prestatie en binnen vijf jaar ook alle kmo’s.

Net zoals de klimaatproblematiek enkel globaal kan worden aangepakt, is een volledig circulaire economie ook enkel mondiaal te realiseren. Wel zijn vele en goede businessmogelijkheden aanwezig op lokaal en regionaal vlak voor hergebruik en recyclage van goederen en materialen binnen een brede evolutie naar een duurzame samenleving. Omdat het voor zowel het bedrijf als het milieu zinvol is om hierop in te zetten, gebeuren er dan ook steeds meer inspanningen om de principes van de circulaire economie lokaal en regionaal toe te passen én erover te rapporteren. In Vlaanderen heeft men met ‘Vlaanderen Circulair’, een publiek-privaat partnerschap dat onder de leiding van OVAM en Paul De Bruycker (Indaver) samenwerkt aan de transitie naar een circulaire economie, een ideale gangmaker voor de lokale Vlaamse circulaire economie. Het is het knooppunt en de inspirator geworden voor de circulaire economie in Vlaanderen.

Vorig artikel
Volgend artikel