Factory of the Future
Industrie

De transformatie naar Factory of the Future

09.08.2021
door Fokus Online

In 2013 werd het actieplan Made Different in het leven geroepen, een samenwerking tussen de Vlaamse regering, technologiefederatie Agoria en onderzoekscentrum Sirris. Zij willen, met steun van VLAIO, ervoor zorgen dat onze Vlaamse maakindustrie koploper wordt binnen het grote industriële landschap, en zetten zich volop in om van bedrijven rasechte Factories of The Future te maken.

Wat is een Fabriek van de Toekomst?

Een Fabriek van de Toekomst of Factory of the Future (FoF) is een bedrijf dat de vele uitdagingen van de vierde industriële revolutie onder de loep legt en op eigen wijze tegemoetkomt. Een productiebedrijf is futureproof wanneer ze niet enkel producten met een hoge toegevoegde waarde levert. Maar zich ook flexibel opstelt om de snel veranderende marktvraag op te vangen. Daardoor kan een FoF een duurzame rol innemen door op wereldwijde schaal te blijven produceren. Slimme processen en het digitaliseren van de productieprocessen zijn daarbij essentieel. Ondertussen zijn er al heel wat moderne technologieën en innovaties die bedrijven kunnen inzetten om producties vlotter te doen verlopen. Die staan dan ook prominent op het lijstje van prioriteiten. Naast duurzaam omspringen met energie en materialen. Ook sociale innovatie staat hoog op de agenda. In een FoF zijn betrokkenheid, creativiteit en autonomie van de werknemers onmisbaar.

De Factory of the Future Awards

Sinds 2015 reikt Made Different ieder jaar de Factory of the Future Awards uit aan de meest toekomstgerichte bedrijven. Dat is een prijs die aan maakbedrijven wordt uitgereikt die dankzij een aantal strategische transformaties de strafste doorbraakresultaten hebben verkregen. Die stappen moeten duidelijk aangetoond worden in het licht van zeven specifieke transformatiedomeinen. In ons land zijn er momenteel 42 FoFs, met vier nieuwe aanwinsten in 2021: Cargill (Izegem), Danone (Rotselaar), Delhez Tôlerie (Thimister-Clermont) en L’Oréal (Libramont). Zij mogen zich de komende drie jaar het Factory of the Future-label aanmeten. Wil je zelf graag weten welke stappen je nog moet zetten om het FoF-label te veroveren? Agoria en Sirris ontwikkelden een ‘Fabriek-van-de-Toekomst-Scan’ op scan.madedifferent.be. Dit is een webtool die het toelaat om bedrijven aan te tonen welke stappen ze al kunnen zetten en om een eerste inschatting te maken van de verschillende transformaties en de belangrijkheid van je bedrijf.

Factory of the Future

De 7 transformatiedomeinen (1 – 2 – 3 – 4)

De zeven domeinen waar productiebedrijven op moeten inzetten om gewapend te zijn
voor de toekomst? Die zijn: advanced manufacturing technologies (werken met de meest moderne state-of-the-art productietoestellen); integrated engineering (De producten en diensten die toekomstgerichte bedrijven maken, produceert men in functie van de volledige waardeketen. Dit betekent dat men alle processen op elkaar dient af te stemmen en dat men niet enkel mag focussen op één deelaspect); digital factory (Het productieproces van een duurzaam bedrijf dient gedigitaliseerd te zijn, alle facetten van het proces zijn onderling verbonden via het internet); human centered organisation (in tijden van doorgedreven digitalisering blijft de mens altijd centraal staan. Het is belangrijk dat iedere werknemer betrokken is in de organisatie en zijn toekomstige ontwikkelingen).

De 7 transformatiedomeinen (5 – 6 – 7)

Verdere transformatiedomeinen waarop bedrijven moeten inzetten om duurzaam en futureproof te worden zijn: networked factory (Een duurzaam bedrijf is geen eiland en be- drijven evolueren steeds meer naar genetwerkte organisaties. Door samen te werken en te netwerken, verspreid men de risico’s en het kapitaal. Ook netwerken met toeleverancierers en partners zorgt voor een vlot samenwerkingsverband.); eco factory (duurzaamheid is een kernelement. Een duurzaam productiesysteem heeft aandacht voor elke fase van de levenscyclus van een product. Doordat men de materialenkringloop sluit, gaat er ook geen materiaal en energie verloren); en ten slotte smart manufacturing (slimme productie houdt in dat men flexibel inspeelt op de marktvraag en steeds openstaat voor nieuwe ontwikkelingen.)

Vorig artikel
Volgend artikel