industrie
Industrie

De industrie verandert, 
de ‘war for talent’ gaat onverminderd voort

01.07.2021
door Bavo Boutsen

Dat onze industrie pijlsnel evolueert ondervinden we elke dag. Daarom is er ook steeds nood aan nieuwe profielen. Analyses wijzen steeds duidelijker op een heuse ‘war for talent’ in de industriële wereld. Uit de lijst met knelpuntberoepen blijkt dat meer dan de helft van de top 10 bezet wordt technische profielen. Wij overlopen een aantal felbegeerde functies.

  1. Big data engineer 

Data zijn het nieuwe goud, zo luidt het credo. Die waarheid lijkt steeds meer te gelden in zowat elke professionele omgeving. Door de constante stroom van informatie maakt men immers steeds meer gebruik van gigantische sets data om de geleverde kwaliteit van diensten of producten te optimaliseren. Dit levert uiteraard ook nieuwe functies op. De klassieke data-analist, die zich bezighoudt met het verwerken van historische data tot bruikbare informatie, wordt steeds vaker bijgestaan door een zogenaamde data scientist. Die legt zich toe op het maken van voorspellingen door de beschikbare data te extrapoleren. 

Een zo mogelijk nog belangrijkere vraag in deze data driven-samenleving is: hoe komt een organisatie aan de juiste data? Wat meteen de rol van de big data engineer aangeeft. Die houdt zich bezig met het bedenken, ontwerpen en ontwikkelen van technische oplossingen die het mogelijk maken grote hoeveelheden data te verzamelen, op te slaan en te analyseren. De big data engineer ontwikkelt infrastructuren om grote datasets te verwerken. Men probeert met andere woorden algoritmes in die industrie te ontwikkelen en in te passen in de bedrijfsprocessen. De steeds grotere rol die wordt toebedeeld aan AI en machine learning maakt deze profielen steeds meer gegeerd. Om aan de slag te kunnen in deze rol, moet je behalve over een zeer goede IT-kennis beschikken ook helemaal thuis zijn in de wereld van de dataverwerkingssystemen. 

  1. Expert onderzoek en ontwikkeling 

Wie niet innoveert, zet zichzelf buitenspel. En dus heeft elke industriële speler nood aan profielen die zich toespitsen op onderzoek en ontwikkeling. Deze experten gaan op zoek naar vernieuwende inzichten uit onderzoek en ontwikkeling binnen de eigen sector. Die vergaarde kennis proberen ze dan om te zetten naar de werkvloer, door de onderzoeksresultaten te gaan aanwenden en benutten, in de hoop zo tot betere producten of prestaties te komen. 

Hoe performant en vernieuwend je bedrijf ook is, het blijft een onomkeerbare waarheid dat de overgrote meerderheid van de informatie en vernieuwende ideeën zich steeds buiten de eigen organisatie bevindt. Zo kunnen zelfs de grootste farmareuzen maar een klein deel van het biologisch en farmaceutisch onderzoek in de eigen rangen organiseren. Dit is een belangrijk inzicht om de positie van al wie zich bezighoudt met O&O goed te begrijpen. Hierdoor is het namelijk zo dat O&O-profielen dus voornamelijk bezig zijn met het doorzoeken van al datgene wat zich buiten de eigen onderneming afspeelt. In de hoop hier zelf zaken van te kunnen overnemen en er beter van te worden. Innovatie-expert Michael Ringel beschrijft onderzoek en ontwikkeling daarom als ‘samen met je echtgenoot de opties voor het volgende huwelijk overlopen’. 

  1. Technicus industriële installaties 

Technologische ontwikkelingen in de industrie zijn vandaag meer dan ooit de motor van vooruitgang in de industriële wereld. Een rechtstreeks gevolg is dat ook de installaties almaar complexer worden. Technici die deze toestellen kunnen onderhouden zijn daarom een cruciale schakel in zowat elke bedrijfsketen. Hierbij gaat het uiteraard zowel over onderhoudspreventie als over de meer klassieke herstellingswerken.  

In deze context spelen de zogenaamde PLC’s of programmable logic controllers vandaag niet zelden een hoofdrol. Die zijn elektronische apparaten in de industrie waarbij een microprocessor machines aanstuurt. In het kader van de steeds verder doorgedreven automatisatie bij installaties zijn deze van levensbelang. Vandaar dat ze niet zelden de ‘werkpaarden van de industriële automatisatie’ genoemd worden. Om deze te kunnen bedienen en waar nodig te kunnen herstellen, worden daarom heel wat opleidingen aangeboden.

Om voor deze vorming te slagen, is een vergaande kennis van elektriciteit noodzakelijk. Daarnaast komt voor dit soort functies ook kennis van hydraulica en mechanica zeer goed van pas. Zeker wanneer je te maken krijgt met iets oudere installaties. Ondanks de grote nood aan deze profielen, zijn deze zeer moeilijk te vinden op de arbeidsmarkt. Zo blijkt uit rapporten van de VDAB dat er in Vlaanderen sprake is van een verhouding van een werkzoekende per twee vacatures voor deze functie. 

  1. Technicus productieproces en methodes

De tijd dat alles bestond uit natuurlijk verkregen producten ligt ver achter ons. Zowat overal waar je kijkt kom je in aanraking met producten die het resultaat zijn van een productieproces waar een indrukwekkende lading knowhow achter zit. De materialen waaruit de wereld rondom ons bestaat, zijn dus het resultaat van steeds verder geoptimaliseerde realisatieprocedés. 

Om dit te kunnen realiseren in de industrie zijn uiteraard zeer specifieke technische profielen nodig. In veel gevallen wordt in deze context ook gesproken over process engineers. Hiermee verwijst men in de eerste plaats naar de procesindustrie. Deze term wordt gebruikt om de vervaardiging van producten via chemische, biochemische, mechanische en/of fysische processen op industriële schaal aan te duiden. 

Een klassiek voorbeeld hierin is de staalindustrie, die er de afgelopen decennia stelselmatig in is geslaagd om de milieubelasting die gepaard gaat met het productieproces te verlagen. Dit ‘groen staal’ is het gevolg van baanbrekend onderzoek dat hernieuwbare energie en allerlei vormen van gerecycleerd materiaal probeert in te zetten tijdens het proces. Dit is grensverleggend binnen de chemische wereld, maar ook het gevolg van een doelbewuste adoptie van kennis die in andere vakdomeinen.

Vorig artikel
Volgend artikel