leiderschap
Business

In de bres voor inclusief leiderschap

28.04.2021
door Fokus Online

In de traditioneel mannelijke wereld die de vastgoedsector is, zijn er gegadigden die het verschil willen maken door zich onder andere te focussen op inclusief vrouwelijk leiderschap. Niet noodzakelijk omdat de tijdgeest er rijp voor is, maar wel omdat het een aantoonbaar positieve impact op de organisatie genereert.

Vrouwelijk leiderschap

Vrouwelijk leiderschap: is het – zoals vaak aangehaald – de meest empathische vorm van leiderschap? Volgens de CEO van vastgoedgroep Ceusters, Ingrid Ceusters-Luyten, zeker wel. “Zeker in een dienstverlenend bedrijf leidt dat tot betere resultaten, omdat je de zaken daar heel resilient moet benaderen – wat de huidige crisis des te meer aantoont. Tegelijkertijd mag je de resultaten niet uit het oog verliezen. Mijn ervaring leert me dat vrouwelijke leiders geneigd zijn om veel meer hun verantwoordelijkheid op te nemen, tot het bittere einde. Assumer, zoals ze dat in het Frans zeggen: je staat er en je doet het. Je ziet dat nu ook in Afrika, waar vrouwen vaak de draaischrijf zijn in micro-ondernemingen.”

Creëren van positieve werkomgeving

COO Stefanie Van den Rul pikt in op de coronacrisis. “Mijn indruk is dat de combinatie van de crisissituatie, telewerken én de kinderen opvangen bij sluiting van de scholen voor mannen moeilijker was dan voor vrouwen met een verantwoordelijkheid. Inclusief leiderschap is net die dimensie kunnen creëren van ‘zich goed voelen’, een positieve werkomgeving. Of dat nature of nurture is, laat ik in het midden. Nu, we zien op dat vlak gelukkig ook een evolutie bij mannen. Zo hebben we hier een medewerker die een maand vaderschapsverlof opneemt.

Dat zijn nog niet de zes maanden die de Zweedse Volvo-medewerkers krijgen – en daar zullen we in België wellicht nooit aan geraken – maar het toont wel aan dat mannen bij ons vaker vragende partij zijn om thuis te blijven en zorgtaken op te nemen, terwijl we in onze organisatie hebben gezien hoe vrouwen dan weer leiderschap opnemen. Dat het vooruitgaat stemt me hoopvol, maar het kan niet snel genoeg gaan.”

Mijn ervaring leert me dat vrouwelijke leiders geneigd zijn om meer hun verantwoordelijkheid op te nemen, tot het bittere einde.

Veel verder dan enkel gender

De vrouwen aan tafel – met als derde partij Sophie Van Oers, die als hr-nieuwkomer bij Ceusters de organisatie met onbevlekte blik bekijkt – benadrukken evenwel dat inclusief leiderschap voor hen veel verder gaat dan gender. Ingrid Ceusters-Luyten: “We spreken ook over leeftijd. Er is niets beter dan het enthousiasme en de gretigheid van jongeren combineren met de ervaring van oudere medewerkers. De gedrevenheid van die eerste groep moet gevoed worden door de maturiteit van de tweede.”

Evenwicht van culturen

Verder is ook het evenwicht van culturen belangrijk. “Hier werken er heel wat collega’s van diverse culturen en generaties samen. Dat gaat heel vlot. Heel af en toe, zoals overal, vallen er wel eens meningsverschillen, maar die worden snel opgelost. De enige echte barrière die wij ervaren is de taal. De kennis van beide landstalen blijft, spijtig genoeg, beperkt aan beide kanten van de taalgrens. En omwille van gebrek aan een gemeenschappelijke taal als communicatiemiddel blijft dit een aandachtspunt. Dat maakt inclusie eigenlijk gemakkelijker op internationaal niveau, omdat de voertaal daar doorgaans Engels is.”

Inhaalbeweging

Ceusters is naar eigen zeggen al twintig jaar bezig aan een inhaalbeweging richting meer inclusief leiderschap. Hoe was de situatie twintig jaar geleden en zijn we effectief op de goede weg? “De vastgoedwereld was en is bij uitstek mannelijk”, antwoordt de CEO. “Het komt er bijgevolg op neer om consequent vol te houden om dat glazen plafond te doorbreken. Zo hebben wij al verschillende sterke vrouwen kunnen lanceren in de vastgoedwereld en hebben we onze raad van bestuur heel bewust vrouwelijk ingekleurd – al moet je wel de vrouwen vinden die het willen doen. Dat kan niet van vandaag op morgen gebeuren, maar moet organisch groeien en tijd krijgen.

Vrouwen in mannensector

Bovendien moeten vrouwen in deze mannensector echt hun strepen verdienen, zich dubbel zo hard bewijzen en eigenlijk dubbel zo goed zijn in hun job dan mannen. In de vastgoedwereld is het eigenlijk ieder voor zich, en dan tonen mannen zich nu eenmaal iets sterker. Neem netwerkmomenten, zo belangrijk in onze sector: mannen kijken vaak letterlijk over ons heen omdat wij nu eenmaal gemiddeld kleiner zijn. Daarom raad ik mijn vrouwelijke medewerkers aan om kleren met opvallende kleuren te dragen. Geen diep decolleté, want dat is níét de juiste manier om op te vallen (lacht).”

Vorig artikel
Volgend artikel