Home Business HR Werkbaar werk: essentieel om te blijven

Werkbaar werk: essentieel om te blijven

Kijk eens naar je dichte familie- of vriendenkring: er zal wel minstens één iemand zijn die op zoek is naar ander werk. Niet uit noodzaak, maar vooral omdat we graag eens andere lucht inhaleren. Kunnen werkgevers het tij keren om ons te houden?

Mens en werk zijn communicerende vaten. Hoe vitaler medewerkers zich voelen, hoe minder snel ze zullen verleggen. De werkbaarheidsmonitor van Stichting Innovatie en Arbeid leert ons dat mensen echter steeds vaker op zoek gaan naar een andere job. “Een hoog personeelsverloop vormt, zeker in een krappe arbeidsmarkt, een belangrijke kopzorg voor bedrijven en hr-verantwoordelijken”, vertelt onderzoeker Frank Janssens. In 2016 had 51 procent van de werknemers op de Vlaamse arbeidsmarkt een job die het kwaliteitslabel ‘werkbaar werk’ meekreeg. Dat bleek uit een peiling bij 12.000 werknemers. Janssens: “Na een geleidelijke verbetering in het voorbije decennium, valt de werkbaarheidsgraad terug op het peil van 2004.”

Motiverend werk

De Vlaamse Regering sloeg bijgevolg de handen in elkaar met diverse belangengroepen voor een actieplan rond werkbaar werk: “Het actieplan moet sensibiliseren, enthousiasmeren en inspireren om met concrete maatregelen aan de slag te gaan, zodat het een tastbaar beleid wordt voor iedereen. Werkbaar werk is werk dat motiverend is, voldoende leerkansen biedt, geen overmatige stress oplevert en een evenwichtige werk-privébalans mogelijk maakt.”

Verder onderzoek van de Stichting Innovatie & Arbeid wijst uit dat vooral demotivatie en een gebrek aan werkplezier het risico op een verloop doen toenemen: “Slechts een kleine 3 procent van de werknemers met een werkbare job overweegt regelmatig een andere baan te zoeken.” Dat aandeel ligt drie keer zo hoog bij de collega’s die met één werkbaarheidsknelpunt geconfronteerd worden, en zelfs tien keer hoger bij werknemers die met meerdere werkbaarheidsknelpunten kampen. Motivatie blijkt de sterkste ‘voorspeller’. “Het aandeel werknemers met een hoge verloopintentie ligt ruim zeven keer hoger bij werknemers met motivatieproblemen dan bij de collega’s die gemotiveerd aan de slag zijn.”Het zijn opmerkelijke cijfers die ons doen inzien dat welzijn op de werkvloer wel degelijk onontbeerlijk is om goede werknemers voor lange tijd aan je bedrijf te binden.

Werkgevers moeten van de gezonde keuze de meest voor de hand liggende keuze maken. Silvia Van Cauter, Vlaams Instituut Gezond Leven

Silvia Van Cauter is verbonden aan het Vlaams Instituut Gezond Leven en weet dat de aandacht voor de geestelijke gezondheid en het mentaal welbevinden van werknemers enorm is gegroeid: “De sterk veranderende arbeidsmarkt vereist psychisch gezonde werknemers, maar tegelijkertijd staat de psychische gezondheid van werkenden sterk onder druk. Slechts de helft van de Vlaamse werknemers ervaart zijn job als werkbaar en dan is vooral de psychische vermoeidheid toegenomen.”

Preventie

De sleutel ligt voor een stuk in preventie: “Als onderneming kun je specifiek een proactief beleid opzetten dat de team(veer)kracht verhoogt. Investeer in een preventieve aanpak en motiveer. Laat daarnaast mensen wisselwerken, elk half uur rechtstaan, meer bewegen, evenwichtiger eten, stoppen met roken en motiveer ze om voor zichzelf en hun medewerkers te zorgen. Dat zorgt ervoor dat medewerkers zich beter in hun vel voelen. Gezonder leven resulteert in een betere geestelijke veerkracht, een positiever zelfbeeld, meer zelfvertrouwen, een betere zelfkennis en meer vastberadenheid.”

Maar er is dus nog werk aan de winkel. De rol van de werkgevers en de werknemers is allesbehalve gering: “Werkgevers maken best van de gezonde keuze de meest voor de hand liggende keuze”, besluit Van Cauter. “Dat is het doel van een preventief gezondheidsbeleid. Een workshop yoga tijdens de lunchpauze organiseren is leuk, maar het gaat verder dan dat. Een preventief gezondheidsbeleid legt de nadruk op het motiveren en ondersteunen van de medewerkers en creëert een gezonde werkomgeving. Daarnaast respecteert het de individuele keuzevrijheid van werknemers en verhoogt het de betrokkenheid.” Bovendien heeft de Vlaamse regering geld vrijgemaakt om ondernemingen te ondersteunen door subsidies te geven en coaches op te leiden die ondernemingen helpen om een preventief gezondheidsbeleid op te zetten. Als werkgever sta je er dus zeker niet alleen voor.

MEER

‘Precisielandbouw zonder data is onmogelijk’

SMART PARTNER Data worden in de landbouwsector, en de daaraan gekoppelde enterprises, steeds belangrijker, vooral in termen van efficiëntie en kostenbesparing. Cruciaal hierbij is de confidentialiteit van die data.

‘Berusting of samenwerking?’

Hans MaertensOp het eerste zicht lijkt 2019 vooral instabiliteit en onzekerheid te brengen. Die uitdagingen bieden echter ook kansen om onze samenleving naar een hoger niveau te tillen. Maar dan moeten we allen samenwerken om over de hogere lat te geraken.

Noviteiten stuwen de zorg

Marnix DenysMedische technologieën en innovaties bewijzen elke dag hun nut voor patiënten. Niet alleen in ziekenhuizen en dokterskabinetten, meer en meer ook thuis. In Vlaanderen wordt er duchtig geïnvesteerd in onze gezondheidszorg, en ook onderzoek gedaan naar nieuwe ontwikkelingen om die kwalitatief en duurzaam te houden.

Jouw happy garden

TuinenHuisje, tuintje, kindje. De tuin speelt nog steeds een grote rol bij het kiezen van een woning. Maar niet elke tuin is dezelfde. En iedereen heeft zijn eigen smaak. “Mensen durven terug te kiezen wat ze écht leuk vinden.”

Logistiek, van ‘commodity’ tot ‘game changer’

logistiek 10 jaar geleden was de logistiek in een onderneming een pure commodity, onder de supervisie van de financieel directeur. Vandaag is net dat middenstuk het hart van veel bedrijven geworden. De supply chain tussen productie en eindklant, met als kloppend hart de distributiecentra, wordt gedreven door de consument/klant

Het belang van de overgang

verouderingsprocesJe hebt zij die baden in nostalgie en verjongingscrèmes, en zij die de jaren met open armen verwelkomen en nog eens goed knuffelen ook. Welke groep je ook toe behoort, ouder worden brengt veranderingen met zich mee. En daar kun je op heel wat verschillende manieren mee omgaan.