hr-consultants
HR

Waarom we leven in het tijdperk van hr-consultants

24.05.2023
door Fokus Online
hr-consultants

Dieter Valgaerts, senior consultant Mercer

De afgelopen maanden en jaren veranderde onze kijk op werk drastisch. Voor werkgevers, ook in België en Europa, betekent deze nieuwe realiteit dat ze op een heel andere manier moeten leren nadenken over wat ze hun werknemers aanbieden. Professioneel advies van externe consultants, die hiervoor beroep kunnen doen op internationale data en inzichten wereldwijd, is hierdoor relevanter dan ooit.  

De tijd waarin het salarispakket nagenoeg het enige was dat bepaalde waar iemand aan de slag ging, ligt ver achter ons. Vandaag spelen er voor potentiële kandidaten veel meer factoren mee in deze keuze. Concreet worden voornamelijk de carrièremogelijkheden, de flexibiliteit, de mate waarin er aandacht is voor wellbeing op het werk en de maatschappelijke meerwaarde of purpose van een bedrijf of organisatie in overweging genomen. 

Deze verschuiving moet vooral worden begrepen als de vertaling van de veranderde tijdsgeest, die steeds meer aandacht heeft voor mentaal welzijn en – gestuwd door de groeiende inzichten die de klimaattransitie met zich meebrengen – maatschappelijke en sociale meerwaarde laat primeren op zuiver geldgewin. Bovendien wordt deze tendens verder versterkt door de aanhoudende arbeidskrapte en bijhorende war for talent, die – zeker voor jonge, gegeerde profielen – de traditionele machtsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers de facto op zijn kop heeft gezet. 

Hoewel niemand het belang en de voordelen van deze ontwikkeling kan ontkennen, stelt ze bedrijfsleiders en kaderleden wel voor grote uitdagingen. Zij moeten hierdoor immers de value proposition die ze aanbieden aan hun huidige en potentiële werknemers volledig gaan herdenken. Dit betekent in de praktijk dat ze aandacht moeten hebben voor de manier waarop hun bedrijf of organisatie wordt gepercipieerd door de buitenwereld en hoe ze die reputatie positief kunnen beïnvloeden.

In een context van steeds schaarser talent is dit soort inspanningen relevanter dan ooit.

Deze shift succesvol volbrengen kan uiteraard enkel wanneer de directie beschikt over de nodige expertise en data hierrond. Hiervoor kan ze een beroep doen op externe hr-consultants, die de afgelopen jaren dan ook geconfronteerd werden met een exponentiele toename van het aantal vragen. “We hebben in de eerste plaats een adviserende rol, die onderbouwd wordt met kwalitatieve data. De informatie die wij verzamelen stelt grote bedrijven, ongeacht de industrie of sector waarin ze actief zijn, in staat om zichzelf te kunnen benchmarken op vlak van hr-beleid”, vertelt Dieter Valgaerts, Senior Consultant bij Mercer, een wereldwijd toonaangevend consultancybedrijf inzake arbeidsorganisatie en hr-transformatie. 

Om een antwoord te kunnen bieden op deze nieuwe realiteit, ontrolden externe hr-consultants de voorbije jaren dan ook heel wat nieuwe initiatieven. “Zo doen we bijvoorbeeld steeds meer zogenaamde salary surveys. Dit zijn vergelijkende studies van de lonen die wereldwijd gangbaar zijn voor bepaalde sectoren of industrieën. Die kunnen we afwegen tegen de algemene kost van het levensonderhoud in een bepaalde stad of regio. Op die manier kunnen bedrijven beter inschatten hoeveel ze een werknemer die naar het buitenland wordt overgeplaatst moeten betalen”, legt Dieter Valgaerts uit. “Op die manier helpen we een antwoord te bieden op de groeiende vraag naar internationale kennisoverdracht. Het was nog nooit zo hoog als vandaag.” 

De opgebouwde kennis rond de kost van het leven zet Mercer bijvoorbeeld ook in voor zogenaamde Living Wage-projecten, die bedrijven een beter inzicht geven op het levensonderhoud in de verschillende regio’s waarin ze actief zijn. “Door de groeiende aandacht voor mentaal en maatschappelijk welzijn beseffen veel internationale spelers steeds meer dat ze op bepaalde plekken, veelal in Azië, eigenlijk te weinig uitbetalen om te kunnen voorzien in een degelijke levensstandaard. Dankzij onze inspanningen behoort dit soort situaties steeds meer tot het verleden”, aldus Dieter Valgaerts, die in dit verband ook wijst op de ‘International Mobility Conference’ die Mercer jaarlijks organiseert en die dit jaar op 14 en 15  juni in Brussel plaatsvindt. 

Een andere dienstverlening die vandaag meer dan ooit zijn meerwaarde bewijst, zijn de zogenaamde engagement surveys of employer branding-campagnes. “Die meten hoe nauw medewerkers zich betrokken voelen bij het bedrijf en gaan daarmee aan de slag om deze betrokkenheid waar mogelijk verder te verhogen. In een context van steeds schaarser talent is dit soort inspanningen relevanter dan ooit”, klinkt het bij Dieter Valgaerts. “Als externe consultants kunnen we hier een duidelijke meerwaarde bieden. We beschikken immers over internationale benchmarkdata en helikopterperspectief. Dit toont dat onze rol relevant is voor ieder type van bedrijf, ongeacht hoe matuur hun hr-beleid is”, besluit Dieter Valgaerts.

Vorig artikel
Volgend artikel