Home Business HR Gezocht: de universele problem solver

Gezocht: de universele problem solver

Alles is vluchtig in onze hedendaagse maatschappij. Zo ook steeds vaker de passage van een manager in een onderneming. Aan de top van een bedrijf is het nooit windstil. En als er dan toch even stilte heerst, is het er wellicht eentje voor de storm.

Bedrijven hanteren steeds vaker een flexibele aanwervingsstrategie. Specialisten worden aangeworven en ingeschakeld om specifieke problemen op te lossen en dan vertrekken ze weer met de noorderzon. Even de hete kolen uit het vuur halen en dan kan het personeel het vuurtje verder brandend houden.

De nieuwe interim-manager

“Een interim-manager komt, analyseert, lost op en vertrekt dan meestal weer zodra het vast personeel in staat is om zelf verder te doen.” Aan het woord is Arnaud le Grelle, coördinator voor de sector Interim Management bij Federgon, de federatie van de hr-dienstverleners. Hij stelt dat dit type manager doorheen de jaren al verschillende interpretaties heeft gekend.

Allereerst was de interim-manager vaak een jong gepensioneerde die door plotse omstandigheden een CEO moest vervangen. Later evolueerde de term naar crisismanager, wat sowieso een negatieve bijklank had. Le Grelle: “De inhoud verschoof uiteindelijk richting interim-manager, die we nu zien als een specialist die tijdelijk expertise ter beschikking stelt van een bedrijf. Change management is het juiste woord. Binnen een bedrijf besteedt die persoon honderd procent aandacht aan een bepaalde case. Anders dan een zaakvoerder focust hij op één aspect waarin hij of zij onderlegd is. Eens dit van de baan is, kan het bedrijf weer verder.”

Bewuste keuze

Sylvia Blockx is director bij Robert Half Management Resources. Zij stelt dat de ondersteuning van een interim-manager inroepen vandaag een heel concrete, algemeen aanvaarde, positieve en strategische beslissing is. “Vroeger werden ze aan boord gehaald voor het opvangen van herstructureringen of een economische terugval. Nu is de inzet van interim-managers een veelzijdige, bewuste keuze in de resourceplanning van organisaties.”

Interim-management onder die vorm blijft groeien, gezien het voor veel bedrijven een korte oplossing kan bieden. Le Grelle: “Binnen interim-management noteren we ieder jaar toch een groei van 10 tot 12 procent. Vooral grote bedrijven hebben er baat bij. Kleine kmo’s zijn meer afwachtend. Enerzijds is het duur en anderzijds geven ze minder snel bedrijfsgevoelige informatie uit handen.”

Interim-managers bieden een grotere flexibiliteit, een hogere kostenefficiëntie en een kwaliteitsinjectie. Sylvia Blockx, Robert Half Management Resources

Blockx: “Onderzoek toont aan dat interim-managers vandaag het vaakst worden ingezet op project-management (62 procent), het begeleiden van een bedrijfstransformatie (57 procent) en het garanderen van de bedrijfscontinuïteit (51 procent). De war for talent, de groeiende omvang van projectwerk en de snelle veranderingen in het bedrijfsleven leiden tot de behoefte aan interim-managers die beschikken over veelgevraagde, schaarse vaardigheden.”

Toegevoegde waarde

Toch blijven werknemers soms sceptisch als ze het woord interim-manager horen. Le Grelle: “Dan denken ze nog vaak aan een crisismanager die alles ‘eventjes komt oplossen, maar niets van het bedrijf kent’. Pas nadien wordt er vaak toegegeven dat die persoon wel degelijk een toegevoegde waarde heeft. Op pakweg honderd dagen tijd kan iemand met de juiste capaciteiten een kantelend bedrijf weer op de rails krijgen en daar plukt iedereen op lange termijn de vruchten van.” Blockx bevestigt dat bedrijven steeds beter beseffen welke flexibiliteit en oplossingen interim-managers bieden in tijden van economische hoogconjunctuur: “Ze zijn zeer geschikt om op korte termijn moeilijk in te vullen vacatures te bemannen, de groei van een bedrijf te versnellen en een bedrijf te begeleiden door de volgende fase van een bedrijfstransformatie.”

Daarnaast is een flexibele rekruteringsstrategie met een gezonde mix van tijdelijke en vaste medewerkers erg belangrijk. Interim-management is daarbij een essentieel onderdeel geworden van het keuzepalet van een klant. “Interim-managers leggen zich toe op een opdracht binnen een vastgelegde termijn en bieden bedrijven zo een grotere flexibiliteit, een hogere kostenefficiëntie en een kwaliteitsinjectie”, besluit Blockx.

MEER

Hoe slimme infrastructuur hand in hand gaat met slimme...

smart cityDe wereld beweegt continu en gedragsveranderingen vragen om concrete oplossingen. Slimme mobiliteit draagt bij aan een prettige, veilige en duurzame samenleving. Binnen Smart Cities én daarbuiten is technologie de verbindende factor die zorgt dat slimme infrastructuur en slimme mobiliteit samengaan.

Een duik in industrieel waterverbruik

De industrie verbruikt maar liefst 38 procent meer water dan alle huishoudens in Vlaanderen samen. Daarom is het van cruciaal belang dat ook industrieën hun waterverbruik tijdens productieprocessen aan banden leggen. Wij vroegen drie bedrijven naar de details van hun watermanagement. 

Kinderen houden van vuil worden

Buitenspelen‘Nog tien minuten en dan is het gedaan met de iPad’, roept moeder haar kroost toe. Herkenbaar? Wellicht. De digitalisering is samen met vaste waarde televisie de grootste concurrent van het buitenspelen geworden. Aan de ouders om het voorbeeld te geven en de kinderen meer naar buiten te schoppen.

3 vragen aan Transporeon

Transporeon“Door volop in te zetten op digitalisering, kunnen bedrijven veel tijd en geld winnen. Om die reden hebben we ook bij Transporeon Group een digitaal platform ontwikkeld dat de communicatie tussen transporteurs en verladers eenvoudiger maakt. Je kunt er online mee tenderen, time slots mee boeken maar ook je administratie in opvolgen en nagaan of een levering tijdig is gebeurd. Via het platform kun je de hele keten in de gaten houden.”

Over het belang van HR

Peter MichielsDe komst van windmolen- en zonneparken zet ook netbeheerder Elia onder hoogspanning. Om de uitdagingen van de energietransitie het hoofd te bieden, zet Elia volop in op nieuwe competenties én een andere organisatiecultuur. Het veranderingsproces wordt aangestuurd door Peter Michiels, in april verkozen tot Trends HR Manager of the Year.

Wat zijn de trends in tegels?

Tegels Net zoals kleding, schoenen en de kleur van auto’s zijn ook tegels (of ze nu van natuursteen, keramiek of beton zijn) aan trends en modes onderhevig. Wat zijn de nieuwste tendensen binnen en buiten? En wat is er belangrijk wanneer je tegels gaat kiezen? Ann De Schutter, commercieel directeur van de tegelfabrikant Artstone geeft tekst en uitleg.