werkplekstrateeg
HR

De meerwaarde van een werkplekstrateeg

10.08.2022
door Fokus Online

Corona hertekende het bedrijfslandschap grondig. Dat mogen we voor een deel letterlijk nemen. Want de nieuwe kijk op werken heeft ook grote gevolgen voor de manier waarop we bedrijven vandaag vormgeven. Een werkplekstrateeg, die de inrichting van kantoren op maat uitdenkt en zo de strategische meerwaarde hiervan ten volle probeert te benutten, wordt zo steeds belangrijker.  

Decennialang leek het klassieke landschapsbureau de norm in de bedrijfswereld. Op de werkvloer kwam je terecht in een open ruimte waar iedereen samen werd gezet om er zijn of haar taken uit te voeren, ongeacht wat deze juist inhouden. Dat deze omgeving voor vele activiteiten niet echt geschikt is, werd door de meesten wel erkend. Maar een echte noodzaak voor verandering ervaarde men nauwelijks. Denk daarbij vooral aan taken als bellen of activiteiten die een diepe vorm van concentratie vereisen. 

Dat ervaarde ook Gerd Steegmans van Eff3ct, die zich als werkplekstrateeg sinds 2010 toelegt op zogenaamde werkplekoptimalisatie voor bedrijven. “Vroeger was het voor mensen zoals ik heel moeilijk om bedrijfsleiders te overtuigen van het belang van een progressieve visie op de invulling van een werkplek”, aldus Steegmans. Dat veranderde heel duidelijk door corona. De plotse alomtegenwoordigheid van thuiswerk en de veelbesproken intrede van het hybride werken, deed de bedrijfswereld massaal beseffen hoe groot de rol van een werkomgeving voor de geleverde prestaties en resultaten is. 

In deze vernieuwde context wordt steeds duidelijker activity-based nagedacht over een werkomgeving. Dat betekent dat het soort werk dat hier geleverd wordt als uitgangspunt wordt genomen. De belbox vormt hier een voorbeeld van, maar uiteraard gaat het veel breder. De nijpende arbeidskrapte en bijhorende war for talent speelt een grote rol in deze evolutie. Bedrijven die kunnen beschikken over een eigen werkplekconcept op maat van het soort werk dat hier geleverd wordt, hebben immers een duidelijk voordeel in hun zoektocht naar talent. “Omdat we steeds vaker zelf bepalen waar we werken, hechten sollicitanten hier duidelijk meer belang aan”, verduidelijkt Steegmans. 

We betrekken heel bewust steeds de medewerkers, omdat we zo een beter zicht krijgen op wat zij nodig hebben.

Deze vernieuwde context ondervindt ook Steegmans. “Het is vandaag veel gemakkelijker om de voordelen van een progressieve werkplek aan de man te brengen”, aldus Steegmans. Hij hamert ook op het belang van het betrekken van de werknemers in het hele traject. Nadat hij samen met de klanten een visietekst heeft uitgewerkt over de inrichting van hun ideale werkplek, wordt er ook een behoefteanalyse gemaakt op basis van surveys met medewerkers. 

“We betrekken heel bewust steeds de medewerkers. Omdat we zo een beter zicht krijgen op wat zij nodig hebben”, aldus Steegmans. “Als je dat niet doet en een model gaat opleggen, kun je nooit steun krijgen voor het veranderingstraject dat men aanbiedt. In de praktijk merk je dat er dan heel wat weerstand ontstaat. Het zijn immers zij die er uiteindelijk moeten gaan werken. We streven daarbij naar een omgeving die overeenstemt met het toekomstbeeld van het bedrijf.”

De new way of working komt met een waaier aan nieuwe opportuniteiten, die zich ook voelbaar is in de groeicijfers. In ons land wordt Steegmans naar eigen zeggen echter vaak geconfronteerd met een ingebakken terughoudendheid. “Belgische bedrijven spelen vaak op zeker. Wij vinden dat ze net nog een stap verder moeten durven gaan en met hun werkomgeving net een statement moeten proberen maken. Zo haal je pas echt het strategische voordeel uit je werkplek”, besluit Steegmans. 

Vorig artikel
Volgend artikel