loon
HR

Creatief met loon- en arbeidsvoorwaarden

02.11.2022
door Lieven Desmet

Hoe onderhandel je best over je loonvoorwaarden? Tegen een achtergrond van een beperkte marge bij de werkgevers is pleiten voor een hoger brutoloon misschien niet zaligmakend. Hoe kun je creatief omgaan met de geldende arbeidsvoorwaarden en welke extralegale voordelen zijn er zoal?

In tijden van stijgende prijzen is de behoefte om loonopslag te vragen misschien iets wat bij menig werknemer opwelt. Al zal dit wellicht op een koude steen vallen, zegt Renata De Witte, managing Consultant Legal HR van SD Worx. “Met de loonindexeringen van de voorbije maanden en hoge indexprognoses voor sectoren die op een vast tijdstip indexeren is er veelal geen ruimte bij de werkgevers voor een loonopslag.” 

Al is er natuurlijk veel meer dan louter loon, merkt Stephanie Blommaert op. Zij is naast mede-zaakvoerster van Nonzerosum en HR Impact ook expert onderhandelingstechnieken. “Drie zaken zijn belangrijk bij onderhandelen: de mens, de relatie en het onderwerp. Wees attent voor de drie. We zijn allemaal mensen van vlees en bloed, en onderhandelen geeft stress. Met als gevolg dat veel mensen hun initiële doelstelling op voorhand al gaan downsizen, om er sneller vanaf te zijn.” Op relationeel vlak willen we allemaal hetzelfde: respect en waardering. “Wel, je baas ook”, lacht Stephanie Blommaert. “Durf je waardering te uiten, op een oprechte wijze. En vertrek niet van een ‘ik versus jij’-positie. En als laatste, kijk verder dan puur loon.”

Arbeidsvoorwaarden kun je opdelen in drie grote luiken, beaamt Renata De Witte. “Met de arbeidsdeal is het begrip ‘tijd’ heel centraal komen te staan. Een voltijdse loopbaan in een vierdagenwerkweek zou wel eens heel aantrekkelijk kunnen zijn voor bepaalde doelgroepen”, merkt ze op. “Belangrijk is dat daar ook steeds frequenter over onderhandeld kan worden. En thuiswerk is absoluut een koploper daarin.” Ook glijtijden zijn erg in trek. Deze arbeidsvoorwaarde bevordert eveneens de werk-privébalans, en je kunt je werkgever overtuigen dat je geen kostbare tijd verliest in de file. “Bedrijven die extra vakantie- en anciënniteitsdagen geven merken dat hun personeel minder snel vertrekt.”

Vertrek niet van een ‘ik versus jij’-positie. En kijk verder dan puur loon.

- Stephanie Blommaert

Een ander luik is natuurlijk de ‘verloning’. Bij werkgevers die een cafetariaplan aanbieden kun je voor een stuk zelf je salarispakket samenstellen. Flexibele verloning is één ding, maar er steekt vaak nog meer lekkers in. De werkgever voorziet bijvoorbeeld extra vakantiedagen, terwijl niet iedereen daar evenveel behoefte aan heeft. Met een cafetariaplan kunnen deze verlofdagen ‘verkocht’ worden, en kan het vrijgekomen budget gebruikt worden voor iets anders. Ook de variabele verloning is populair: een stuk loon gekoppeld aan targets. Een firmawagen blijft tot de verbeelding spreken, al is een mobiliteitsbudget ook in opmars. Renata De Witte: “We zien hier een generatie- en geografisch dispuut ontstaan. Jongeren in stedelijk gebied hebben liever een mobiliteitsbudget, want een wagen is voor hen niet praktisch. Gezinnen met kinderen opteren voor de auto.”

En dan is er nog het luik ‘zelfontplooiing’. “The war for talent is over, and talent has won, luidt de boutade”, lacht Renata De Witte. Het is geen evidentie om de juiste profielen op de arbeidsmarkt te vinden. “Daarom leiden bedrijven veel vaker hun talenten zelf op. Ze zoeken de witte raven niet langer op basis van ervaring, maar op basis van competenties.” Werknemers, zeker de nieuwe generatie, hechten veel meer belang aan opleiding, zowel intern als extern. Daar moet je als werkgever oog voor hebben, merkt Renata De Witte op. Ook doorgroeimogelijkheden zijn belangrijk en via een evaluatiemoment kun je als werknemer zoiets bepleiten.

“Dat is het derde luik van de onderhandelingen: het onderwerp”, vult Stephanie Blommaert aan. “Als je zelf iets tegenover je eisen zet, heb je meer slaagkansen. Anticipeer op de verwachte reactie en zet bijvoorbeeld een termijn op je vraag, leg jezelf targets op. Wat is relevant voor het bedrijf, waar zit de meerwaarde? Vertrek niet vanuit een conflictmodel, maar toon begrip terwijl je je eisen met concrete argumenten onderbouwt.”

Vorig artikel
Volgend artikel