maatschappelijk verantwoord ondernemen
Business

Doe het met fair

13.09.2018
door Ellen Van Hoegaerden

Het is je misschien al opgevallen: onze aarde heeft steeds meer haar kuren. Winters worden warmer, zomers schroeiend heet. Oceanen hebben een uitgebreider plastieken rijk dan zeedierenrijk, en tijdens een wandeling door de natuur kwam je ongetwijfeld de nieuwe soort afvalboom en zijn struikvarianten reeds tegen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat prominenter dan ooit op de agenda, bij bedrijven én consumenten. 

Als onderneming wordt er op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen veel meer van je verwacht dan pakweg een aantal decennia geleden. Maar dat omvat meer dan enkel het milieuaspect, want ook hoe en door wie een product tot stand komt moet enige fairheid tonen. De kans is groot dat je als onderneming je pijlen ondertussen al richting duurzaamheid hebt staan. Maar met welk doel en doe je wel voldoende?

3P-pijlers

Dus duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo): wie, wat, waar, wanneer? Het 3P-model (people, planet, profit) kun je als organisatie gebruiken als driedelige steunzool voor een stabiele duurzaamheid. Het zijn belangrijke pijlers om in acht te nemen bij zowat alle beslissingen die je moet maken in kader van je bedrijf en waarvoor het staat. People duidt natuurlijk het sociale aspect aan: niet enkel houd je rekening met iedereen die voor je onderneming werkt, maar je let vooral ook op het effect dat je product of dienst heeft op zij die buiten je onderneming leven.

3P… +2

Planet is een milieuaspect zo breed als de planeet zelve: hoe houd je je vervuiling in toom, maar ook met andere zaken zoals licht- en luchtvervuiling, geluidsoverlast of geurhinder hoor je rekening te houden als onderneming. Profit is het voortbrengen van je goed of dienst en winst creëren, uiteraard binnen een zeker duurzaam karakter. Voka, in samenwerking met MVO Vlaanderen, voegt daar nog twee P’s aan toe: Prosperity (welvaart) en Partnership (partnerschap). Profit vervangen ze tevens ook door Peace. De bedoeling van al die P’s is om ze in balans te houden: alle maatregelen genomen om energie te besparen en goede doelen te steunen, mogen bijvoorbeeld nooit ten koste gaan van de werknemer die dan te veel hooi op zijn vork krijgt.

Blauwdruk maatschappelijk verantwoord ondernemen

Hoe zet je die P’s nu concreet om in actie? Je gaat natuurlijk niet meteen alle werknemers met boterhammen in zilverfolie op de vingers tikken. Daar geraak je namelijk geen stap verder mee. Eerst werp je een blik op een mvo-aanpak: hoe integreer je maatschappelijk verantwoord ondernemen op alle vlakken in je organisatie? Het idee van duurzaam ondernemen moet niet enkel het bewustzijn van alle betrokkenen binnendringen. Het moer doordrenkt zijn in ieder spleetje en elke muur van je bedrijf. Je gaat met andere woorden op zoek naar een verantwoord skelet voor alle structuren binnen je bedrijf om de weg naar duurzaamheid verder te plaveien. Dat zijn bedrijfsstrategieën, maar ook culturen en zowat alle processen die nu in werking zijn, eens deftig onder de sociale, economische en milieuafhankelijke loep leggen.

“Maatschappelijk verantwoord handelen gebeurt niet met een knip van de vinger. je moet voortdurend klaarstaan met antwoorden over de weloverwogen stappen van een duurzaam beleid.”

Missie voor transformatie

Dat vereist voor veel ondernemingen een verandering in organisatiestructuur. Voor je die invoert, heb je best een afgelijnde visie en een concrete missie klaar. Wat wil je je klanten, stakeholders en werknemers, maar ook gemeenten en overheden meegeven? Het kan helpen om daarbij eerst na te gaan wat de negatieve effecten van je bedrijfsvoering zijn. Op basis daarvan bedenk je hoe die effecten te verminderen of wegwerken. Wat is dan echt belangrijk: Een verbeterd sociaal contact onder werknemers of een continue bijscholing? Neem je energiebesparende maatregelen of richt je je op het verkleinen van je ecologische voetafdruk?

Bijsturing en bedrijfsbijscholing

Je kunt dan beginnen te implementeren, stap voor stap, met een continue opvolging en bijsturing van je beleid. Maatschappelijk verantwoord handelen gebeurt immers niet met een knip van de vinger. Je moet voortdurend klaarstaan met antwoorden over de weloverwogen stappen van een duurzaam beleid. Heb je graag toch meer concrete voorbeelden ter beschikking, of een zekere begeleiding om mee te starten? 5 oktober kun je langsgaan bij het Vlaamse Parlement voor een Dag Duurzaam Ondernemen, met tools en tips van VOKA en MVO Vlaanderen, die je maar al te graag helpen groeien in je mvo-maturiteit.

Vorig artikel
Volgend artikel