werkvloer
Business

Het verschil maken op de werkvloer

28.04.2020
door Daan Vanslembroeck

De afgelopen 25 jaar werd het IT-landschap al enkele keren grondig hertekend. Innoveren, de vinger aan de pols houden en je mensen laten evolueren: als onderneming moet je simpelweg mee. “Als je ergens werkt, is het de bedoeling dat je ook dagelijks bijleert op de werkvloer.

Gezien de complexiteit van de IT-wereld, moet ook het hr-beleid afgestemd worden op de vraag van de klant. “Voor complexe projecten moet je werknemers hebben die eruit springen. Zeker wat betreft IT”, begint Werner Valgaeren, CEO van softwarebedrijf PeopleWare. “Onze profielen zijn erg moeilijk te vinden, waardoor we beseffen dat de aanpak van rekruteren anders moet. We stapten in een ESF-project om ons mensgericht ondernemen structureel aan te pakken binnen het bedrijf. We begrijpen dat als je een verschil wilt maken, je dat op de werkvloer moet doen.”

Instant goed gevoel op de werkvloer

Dat mensgericht ondernemen vertaalt zich op heel wat vlakken. Nieuwe werknemers moeten een bijna instant goed gevoel krijgen. “Het begint al bij de dag alvorens de eerste effectieve werkdag”, vertelt Dirk Couck, COO van PeopleWare. “Wij sturen bijvoorbeeld een bloemetje met een boodschap in de trant van ‘veel succes’. De eerste dag moet dan meteen een schot in de roos zijn: You never get a second chance to make a first impression.

Dat geldt ook zeker voor een werkgever naar een nieuwe werknemer toe. Laat de eerste dag volledig in het teken van de introductie staan. Dat uit zich in het regelen van de accommodatie of een computer die volledig geïnstalleerd is. Zorg er ook voor dat er de eerste weken een echt aanspreekpunt is. Daarvoor werken wij met een systeem van een peter en/of meter.”

Een werknemer die een nieuwe goeie werknemer aanbrengt, dat is het beste bewijs dat employer branding werkt.

Schikken naar goede work-lifebalance

De eerste zes maanden waren vroeger veelal een overrompeling aan informatie. “Het duurde even voor werknemers zich konden schikken in de organisatie. Nu lukt dat veel vlotter”, vult Valgaeren aan. Er wordt overigens ook meer gekeken naar een goede work-lifebalance, waarbij flexibele werkuren worden gehanteerd, en met een mogelijkheid tot thuiswerk. “Wij hebben zelfs een flexkantoor opgericht in Limburg zodat we de verplaatsingen voor de werknemers tot een minimum kunnen beperken.”

Ook het belang van levenslang leren mag niet over het hoofd gezien worden. “Werknemers moeten op een positieve manier uitgedaagd worden. Interne kennisspreiding draagt daartoe bij. Als je ergens werkt, is het de bedoeling dat je ook dagelijks bijleert op de werkvloer.

Beste bewijs van employer branding

Dat, én de werksfeer natuurlijk. “Werknemers moeten graag komen werken. Als dat het geval is, gaan ze ook bewust en onbewust hun naaste omgeving vertellen over het werk”, besluit Couck. “Een werknemer die een goeie nieuwe werknemer aanbrengt, dat is het beste bewijs dat employer branding werkt. Wij kunnen honderd keer vertellen hoe aangenaam het bij ons werken is, maar als een werknemer dat zegt, is het effect veel groter. Teambuilding draagt daar natuurlijk toe bij en daar zetten we ook actief op in. Dat kunnen zijn: activiteiten, afterworkdrinks of samen gaan lunchen. Als de spirit goed zit, komt het iedereen ten goede.”

Vorig artikel
Volgend artikel